Introduktion til Kryptering

Report
INTRODUKTION TIL KRYPTERING
Transposition
HVAD ER KRYPTERING?
• Substitution: At substituere (udskifte) et bogstav med et
andet, enten altid det samme (monoalfabetisk) eller
med forskellige (polyalfabetisk)
• Transposition: At flytte rundt på bogstaverne i
klarteksten efter en bestemt metode
TRANSPOSITION
• Simpleste form for transposition – flyt hver bogstav en
enkelt position mod venstre, henover mellemrum:
• Klartekst: Angrib ved daggry
• Kodetekst: ngribv edd aggrya
• Meget simpelt, og meget simpelt at bryde…
TRANSPOSITION
• Lidt mere indviklet; benyt en tabel ved udførelse af
transpositionen:
• F.eks. en tabel med 4 kolonner:
A
n
i
b
v
e
d
d
a
g
y
g
g
r
r
TRANSPOSITION
• Den kodede tekst dannes ved denne metode:
• Skriv klarteksten langs rækkerne, oppefra op ned
• Læs kodeteksten langs søjlerne (oppefra og ned), fra
venstre mod højre
• I eksemplet bliver kodeteksten: Aieaynbdgg..grvdr
• Mellemrum angivet med . (punktum)
• Antallet af kolonner er nøglen (N = 4)
TRANSPOSITION – OPGAVE 1
• Kryptér klarteksten Fjende mod nordvest med en 5søjlet tabel
TRANSPOSITION – OPGAVE 1
• Fe.vj.neemosnortddd
F
j
e
n
d
m
o
d
n
o
r
d
e
s
t
e
v
TRANSPOSITION – OPGAVE 2
• Kodeteksten T..b.rjtanæeigukrle er krypteret med en 4søjlet tabel. Dekryptér den
• Tip: Regn først ud, hvor mange rækker der har været
brug for til krypteringen
TRANSPOSITION – OPGAVE 2
• Træk jer tilbage nu
T
b
r
æ
k
j
e
r
t
i
l
a
g
e
n
u
TRANSPOSITION
• Kodning ved hjælp af transposition har stadig nogle
svagheder:
• Ingen udskiftning af bogstaver -> stadig sårbar overfor
lingvistisk analyse
• Ret få mulige nøgler, maksimalt op til tekstens længde
• Nemt at bryde, i hvert fald med en computer
TRANSPOSITION
• Forbedret transposition – udfør flere ”runder” af
transposition, eventuelt med forskellige nøgler
• Antallet af totale nøgler stiger drastisk for hver ekstra
runde af transposition
• Mulige nøgler pr. runde : f.eks. 100 nøgler
• 6 runder transposition med hver sin nøgle
• Totalt antal mulige nøgler : 1006 = 1012
TRANSPOSITION
• Man kan også benytte ikke-lineære former for
transposition
TRANSPOSITION OG SUBSTITUTION
• Ved at kombinere både transposition og substitution –
samt anvende begge dele i flere runder – kan man
opnå kryptering som er (næsten) ubrydeligt ved hjælp
af manuel krypto-analyse
• Se dog http://en.wikipedia.org/wiki/ADFGVX_cipher
• Dermed havde kryptograferne i praksis vundet over
krypto-analytikerne, indtil computerens fremkomst…

similar documents