presentatie Mendes de Leon

Report
Vereniging voor reis en recht
Passagiersbescherming in de EU –
stand begin 2013
Overeenkomsten en verschillen
geregelde – niet geregelde diensten (1)
•
Markttoegang:
•
•
•
•
•
•
Internationaal geregeld: via internationale overeenkomst tussen
staten;
Internationaal niet geregeld: liberaler regime; in principe
toegestaan behoudens voorwaarden van landingsstaat (zie Art. 5
Verdrag van Chicago)
Intra-EU: geen onderscheid
Veiligheid/beveiliging: geen onderscheid
Milieubescherming:
geen
onderscheid
behoudens
toepassing exempties EU ETS op niet geregelde vluchten;
status Richtlijn 2008/101 onzeker
Passagiersbescherming: EU Verordening 261/2004: geen
onderscheid; zie ook Verdrag van Montreal, 1999 (zie ook
EU Vo 2027/97 zoals gewijzigd door Vo 889/2002
6 februari 2013
Vereniging voor reis en Recht
2
Overeenkomsten en verschillen
geregelde – niet geregelde diensten (2)
Zie echter:
• ‘Package travel’ Richtlijn van de EU (90/314):
• Bescherming van passagiers die een reis hebben geboekt via een reisagent in
het kader van een package tour (dus reis plus hotel/auto/excursies etc.)
•
•
Aansprakelijkheid van reisagenten en tour operators in geval van faillissement
van reisagent, eventueel – niet onredelijk - beperkt in omvang via contractuele
bepalingen; EN:
Faillissement van luchtvaartmaatschappij, via een fonds, bv ATOL in het VK,
en Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) in NL (zie Art. 7:512 BW)
•
Reisagent moet onmiddellijke bijstand verlenen aan de reiziger die in
moeilijkheden verkeert, via vergoeding van de reis dan wel repatriëring
•
Geen verplichting tot bijstand in geval van:
• Toedoen van de reiziger/consument;
• Handelen van een derde partij die niet is verboden met de dienstverlening
en de niet nakoming onvoorzienbaar en onvermijdelijk is;
• In geval van overmacht.
•
Enige rechtspraak in het VK, weinig concrete gevallen in andere landen
waaronder NL
6 februari 2013
Vereniging voor reis en Recht
3
Passagiersbescherming in de EU
EU Verordening 261/2004
Toepassing:
• Passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven in de EU
• Toepassing op geregelde en niet geregelde diensten
• Passagiers die vertrekken van een niet-EU luchthaven naar een punt in de EU op
een EU maatschappij – tenzij zij in het land van vertrek bijstand ontvangen
• Passagiers die op tijd hebben ingecheckt
• Ook FFP passagiers maar niet andere personen die gratis reizen
De voorzieningen te leveren door de maatschappij die de vlucht uitvoert (nb: zie code
sharing)
Vanaf 17 Februari 2005 in werking
Drie voorzieningen:
 Compensatie in geld;
 Terugbetaling van de ticket prijs of aanbod van een andere route
 Verzorging (maaltijden, hotels, taxis, etc.)
6 februari 2013
Vereniging voor reis en Recht
4
Passagiersbescherming in de EU
Instapweigering
Compensatie
€ 250 voor
vluchten <1,500
km / € 400 voor
intra-EU vluchten
en voor andere
vluchten tussen
1500 en 3500 km
/ € 600 voor alle
andere vluchten
Terugbetaling
ticket prijs of
andere route
Verzorging
ja
annulering
vertraging
ja tenzij:
– berichtgeving ≥ 2
≥ 3 uur +
weken van tevoren
- Volgens het
– berichtgeving binnen
EU Hof vJ
2 weken en adequaat
alternatief (andere
route)
– buitengewone
omstandigheden
ja
ja
ja
ja
≥5 uur +
2/3/4 uur +
Passagiersbescherming in de EU
Instapweigering

Weigering tot vervoer tenzij aanwezigheid van gegronde redenen

Eerst verzoek aan vrijwilligers in ruil voor overeen te komen voordelen

Aanspraak vrijwilligers op terugbetaling ticket or alternatieve routes maar niet op andere
voorzieningen

Instapweigering veroorloofd bij aanwezigheid van onvoldoende vrijwilligers
Alle voorzieningen (compensatie, terugbetaling, alternatieve route verzorging)
Annulering
Alle drie maatregelen maar geen vergoeding in geval van:

“onvermijdelijke buitengewone omstandigheden”

Bekendmaking annulering tenminste 2 weken voor vertrek

Bekendmaking annulering tenminste 7 dagen voor vertrek plus aanbod van een redelijke
alternatieve route (redelijk: vertrek niet meer dan 2 uur voor vertrek en 4 uur na de geplande
aankomsttijd)

Bekendmaking annulering voor vertrek en aanbod alternatieve route maar vertrek niet meer
dan 1 uur voor vertrek en 2 uur na de geplande aankomsttijd
6 februari 2013
Vereniging voor reis en Recht
6
Passagiersbescherming in de EU
Vertraging of annulering?
Sturgeon v. Condor en Böck v. Air France;
Uitspraak EU Hof vJ 19 december 2009
Nelson and others v. Lufthansa (rechtbank
Cologne)
TUI Travel, BA, easyJet and IATA v. UK CAA
(High Court of England and Wales) – uitspraak
EU hof van 23 oktober 2012
Vertraging, en niet annulering bij uitvoering
van een vlucht in overeenstemming met het
schema van de maatschappij, ongeacht de
duur van de vertraging
6 februari 2013
Aanspraak passagiers op compensatie indien
vertraging van ≥ 3 uur maar:
- Verminderd met 50 % op een intra-EU
vlucht van >3,500km en een vertraging van
≤ 4 uur
- Beroep op ‘buitengewone omstandigheden
- Regres van luchtvaartmaatschappij op een
derde partij; luchthaven;
luchtverkeersleiding?)
Vereniging voor reis en Recht
7
Extraordinary circumstances
Regulation: “Circumstances which could not
have been avoided even if all reasonable
measures had been taken.”
Wallentin/Hermann C-549/07: “Event that
is not inherent to the normal activity of the air
carrier.”
Opinion Bot case C-12/11 Mc Donagh v
Ryanair: “All circumstances over which the
air carrier has no control”
Nelson/Tui C581/10 C-629/10:
“Circumstances beyond the actual control of
the air carrier”
 Verruiming van het begrip onder
Nelson/Tui
6 februari 2013
Vereniging voor reis en Recht
8
Passagiersbescherming in de EU: de herziening van de Verordening
Berlaymont – zetel van de EU Commissie
6 februari 2013
“The legislator needs to ensure the right
balance between the general principles of
EU Law, the interests of air carriers and
the protection of passengers. The
legislator's margin of discretion is
however subject to certain limits:
– EU general principles
– Need to clarify the situation in line
with the solutions reached by the
EU Court of Justice
– Need to rebalance the financial
burden supported by carriers
while taking into account the
consumer protection objective set
in the Treaty
– Need to ensure more uniform
interpretation for the benefit of
passengers and the industry,
effective enforcement through
more systematic and cooperation
with NEB and stakeholders,
increase passenger awareness of
their rights.”
Vereniging voor reis en Recht
9
Passagiersbescherming in de EU: conclusies
•
•
•
•
•
•
6 februari 2013
Alleen aandacht voor EU recht
Nadruk op gelijkheidsbeginsel ten
nadelen van andere beginselen zoals
rechtszekerheid (de tekst van ‘261’ is
duidelijk) en proportionaliteit (400 €
compensatie voor a flight of 60 €)
Geen respect voor scheiding der
machten: het EU Hof als wetgever en
beleidsmaker
Geen begrip voor en negering van het
internationale recht, in het bijzonder
het verdrag van Montreal van 1999 ne
het daarin neergelegd
exclusiviteitsbeginsel
Regres recht is een theoretische optie
Toekomst: herziening – twijfelachtig
wegens loyaliteit aan het EU Hof;
interne druk: rol van rechtbanken,
auteurs; EU luchtvaartmaatschappijen;
externe druk? In onderhandelingen
van de EU/Lid Staten met derde
landen; zie ook de EU ETS; wellicht
ook via ICAO
Vereniging voor reis en Recht
10

similar documents