Hier kunt u het bestand downloaden

Report
Expertisebijeenkomst Leren Leren
voor speciale leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
donderdag 3 april 2014
Programma
• Inleiding
• Opdracht
• Gestructureerde leeromgeving
• Pauze en bekijken materialen
• Werkbladen aanpassen
• Vragen
• Einde
Inleiding
• Wie zijn wij:
- Martine Joustra
- Brenda Luider
- Krista Zwetsloot
- Katrijn van der Pers
CED leerlijn Leren Leren
• Plannen/organiseren
• Taakaanpak
• Reflectie/terugkoppeling
• Werkhouding
• Doorgaande lijn van 4 t/m 20 jaar (SO en VSO)
Introductie
• Paashaas opdracht
• muziekje
Hoe ging het?
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
• Leerlingen met een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS)
• Leerlingen met gedragsproblematiek (ADHD, ODD, ADD etc)
• Leerlingen met een verstandelijke beperking
Stappenplan paashaas vouwen
1
2
3
4
5
6
Gestructureerde leeromgeving
• Werkplek
• Gehoorbeschermer (Koptelefoon)
• Picto’s
• Manden werken
• Time timer
• Stappenplan
• Beloningssysteem
• Aangepast materiaal
Werkplek
• Prikkelarm
• Afgeschermd
• Koptelefoon
Picto’s
• Gevisualiseerde dagplanning
• Klassikaal en individueel
• Filmpje “dagplanning”
• www.sclera.be
Individuele picto’s
Individuele picto’s
Individuele picto’s
Manden werken
• Het doel van het mandenwerk is het vergroten van de zelfstandigheid
van de individuele leerling op het gebied van werkaanpak en
werkhouding.
Manden werken - opbouw
• Leerling krijgt instructie op eigen niveau buiten de groep.
• In de manden zit werk op beheersingsniveau.
• Leerling leert met bijvoorbeeld nummers of kleuren op de manden te
werken en werkt de manden in die volgorde af.
• Beginfase > stoplicht op rood> direct hulp van de leerkracht.
• Daarna> uitgestelde aandacht d.m.v. time timer (de leerling werkt
bijvoorbeeld 10 minuten zelfstandig door).
• Filmpje “Asmae in de klas”.
Time-timer
De Time Timer is een goed hulpmiddel om:
• efficiënt gebruik van tijd te bevorderen
• het begrip tijd te leren
• aan te moedigen tot zelfstandigheid
• de tijd leren beheren
• verstreken tijd te zien in een geluidsgevoelige omgeving.
Time timers
time timer
http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=algemeen
Pauze
• http://www.flipcharts.nl/Gereedschap/Anders/tt_virtual.swf
Stappenplan
• Verschillende stappenplannen voor het maken van een taak
• Doel van het stappenplan is het structureren van de taakaanpak
• Voorbeeld:
1. Je gaat werken uit je mandjes.
2. Als je het even niet weet dan leg je je stoplicht op rood.
3. Je pakt het werk uit je volgende mandje en je werkt door.
4. Als de time timer afloopt dan komt de leerkracht bij je om je te
helpen.
Beloningssysteem
• Sommige leerlingen zijn zelf niet gemotiveerd om te werken (weinig
of geen intrinsieke motivatie).
• Een beloningssysteem kan stimulerend werken.
• Belangrijke aandachtspunten:
- visualiseer de verwachting t.a.v. werkhouding of werk
- de tijd tussen gewenst gedrag en beloning moet kort zijn
- kies een beloning die past bij de individuele leerling
- benoem concreet wat de leerling goed heeft gedaan
Werkbladen aanpassen
• Prikkelarm, sober
• Niet te veel informatie op een bladzijde
• Een soort opdracht per bladzijde
• Eventueel vergroten
• Eventueel specifiek lettertype
Afsluitend filmpje
Een schooldag van een leerling met autisme
Vragen
Contact
Hoofdgebouw: locatie Haarlem (SO en VSO)
Professor Eijkmanlaan 1, 2035 XA Haarlem
Telefoon: 023-533 59 39
Nevenvestiging: locatie Hoofddorp (SO)
Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp
Telefoon: 023-562 27 77
E-mail adressen:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents