Hagyományos keleti gyógyászat alapjai

Report
HAGYOMÁNYOS KELETI GYÓGYÁSZAT
ALAPJAI
1-2. óra
alapozás, bevezetés
Dr. Szalkai Iván
[email protected]
„NEM A VILÁGMINDENSÉGET KELL
BESZŰKÍTENI A MEGÉRTÉS
KORLÁTAI KÖZÉ,
-AMIT EDDIG TÖBBNYIRE TETTEK AZ
EMBEREKHANEM INKÁBB A MEGÉRTÉST KELL
KITÁGÍTANUNK,
MEGNAGYOBBÍTANUNK, HOGY
BEFOGADJA A VILÁGMINDENSÉG
KÉPÉT OLYANNAK, MINT
AMILYENNEK AZT TAPASZTALJUK.”
FRANCIS BACON
MEGKÖZELÍTÉS
Megismerni egy gyógyászati iskola filozófiáját,
működési logikáját
Nyitottan
A közös fogalmakat nem a saját logikánk szerint
értelmezve
Nem tagadva azt a saját ismereteinket védendő
Kutatni az utat, ahogy az eljut az eredményig
Az eredményből visszafelé levezetni a mi
tudományos ismereteink szerinti analógiákat
Nem vagyunk mindentudók, a mi tudásunk is
fejlődik, amit ma nem értünk, holnap magyarázni
tudjuk
Legyünk alázatosak az élet csodáival
KELETI GYÓGYÁSZATOK
Indiai gyógyászat.
Perzsa Gyógyászat
Kínai gyógyászat
Görög
gyógyászat
Tibeti gyógyászat
Unami
AZ AYURVEDA FILOZÓFIAI ALAPJA
elméleti alapját a szánkhja (számontart, mindent
kimond) filozófia alkotja (dualista filozófia).
Számavéda, Jádzsurvéda, Atharvavéda, Rigvéda – 4
szent könyv
i.e. 30 000 (kőkorszak),
i.e.3000, Indus völgyi civilizáció egyesülése
Gizai nagy piramis befejezése
Úr város virágkora
bronz előállítása
Az első kínai állam
Kínai írásbeliség megjelenése
SZANKHJA FILOZÓFIA
Tapasztalati világ
Tapasztalaton
túli világ
Cél: szenvedés teli életből kiutat mutat a bölcs
belátás
Tudatlanság
helyes tudás
A szenvedés tény, a tévedés, hogy magamra
veszem (vándor aszkéta felfogás alapja)
DUALIZMUS
Anyag (prakriti)
Tömeg
Tamasz
Lélek(purusa)
Energia Információ
Radzsasz Szatva
(A legbelső lélek, amely
elpusztíthatatlan, tudatossá
teszi a világfolyamatot)
guna – dinamikus rendszer, ez
alkotja a természetet
ANYAGI VILÁG FELOSZTÁSA
Guna – tapasztalati ligág
23 összetevője alakul ki.
1. Pszichikum:
- Értelem (Buddhi)
- Önösség (Ahankara)
- Elme (Manasz) –
perifériás idegek
ANYAGI VILÁG FELOSZTÁSA
2. 5 érzék és cselekvőerő:
Bekebelezés
Kiválasztás
Szaporodás
Mozgás
Beszéd
3. 5 anyagi (őselem,
bhuta):
Éter
Levegő
Tűz
Víz
Föld
OK-OKOZAT ELMÉLET
Az okozat mindig az ok lényegi tulajdonságából
ered
tehát
Az okból következtethetünk az okozatra
TEREMTÉSELMÉLETEK
term.tud
 ősrobbanás

gázok csomós.
 csillagok
 bolygók
 élet

katolikus
isteni teremtés
indiai
abszolút
valóság
7. nap
őstudat
ember kozm.intelligencia
paradicsom
éntudat
kiüzetés
ego
AZ AYURVEDA
TEREMTÉSELMÉLETE
minden az abszolút valóságból ered
amelyből kikristályosodik az őstudat
A kettő közötti különbségtudat hozza
létre a kozmikus intelligenciát,
amely aztán egyéni jelleget öltve hozza
létre az én tudatot,
amely már elkülönült egókat alkot.
-500 000: Kőszerszámok Észak-Indiában.
-40 000: A közép-indiai vadász és gyűjtögető életmódot folyatató embercsoportok festett sziklabarlangjai. Hasonló csoportok Észak-Pundzsáb
területén, szélfogós tűzőrzés.
-10 000: A Taittiríja Bráhmana 3.1.2. referenciája a Púrvabhadrapada, Nakshasztra keleti megjelenéséről. Ez a Véda első referenciája.
-10 000: A védikus kultúra kezdete, Szanáthana Dharma megjelenése.
-8500: Taittiríja Szamhitá 6.5.3. e korban Védáról beszél.
-7000: A korai védikus kor kezdete.
-7000: Mánu Vaivaszvata megjelenése, a Szaraszvatí-Dríshadvati kor kezdete.
-7000: Bizonyíték a ló megjelenésére a Gangesz-völgyben.
-7000: Az Indus-Szaraszvatí terület lakói (Mehrgarh) rizst termelnek, kecskét és juhot tartanak, valamint vályogtégla- és kőházakat építenek.
-6776: A hindu királyságok kezdete.
-6500: A Rig Véda versei (1.117.22., 1.116.12., 1.84.13.5.) a téli napfordulót a Bak jegyében megjelenőnek írják le, mely utal e Véda rész ősi
eredetére.
-6000: Korai települések a Szaraszvatí-folyó mellett. Virágzó mezőgazdaság Radzsaszthán területén.
-5500: Mehrgarh falvak lakói kiégetett cserépedényeket és agyagfigurákat készítenek, melyeket a korai Shakti hit jelének tekintünk, drágakövek
és tengeri kagylók megjelenése távoli kultúrákkal való kereskedelemre utal.
-5500: A későbbi Puránákban említett asztronómiai és asztrológiai események ideje.
-5000: Az Indus-völgyi (Indus-Szaraszvatí) civilizációk: Harappá és Mohendzso-Dáró. E dátumot 12 méter mélységű ásatások eredményeképpen
határozták meg. A tűz-oltárok jelenléte a házakban védikus Jadzsná rítusokra utalnak. A Sivához történő imádságok első megjelenése.
-3928: Július 25-e a Rig Védában leírt teljes napfogyatkozás ideje.
-3200: Hindu csillagászok (nakshatra darsas) védikus szövegekben rögzítik megfigyeléseiket (téli és nyári napfordulók, tavaszi és őszi
együttállások) 27 fix csillag figyelembe vételével. A Föld tengely körüli forgás-eltérésének (equinox) ismerete, amely 25 000 éves ciklusokban
váltakozik.
-3102: A Káli hindu naptár kezdete, a hindu Káli Júga kezdete.
-3100: A Mahábhárata csatájának kezdete, valamint Krishna (Vishnu) megjelenése és tevékenysége.
-3100: A korai-védikus periódus vége és a védikus periódus kezdete.
-3100: India magában foglalja Afganisztán területét.
-3100: Az árja népek elfoglalják Iránt, Irakot és a Szaraszvatí-völgy határát. A hét folyó (Szabta Szindhu), melyek a Rig Védában szerepelnek,
csak India területét jelentik, s ennek értelmében az Indus-Szaraszvatí völgy népei és a Rig Védában említettek azonosak, tehát az általános
történelem-felfogással ellentétben, Indiában egyáltalán nem volt árja invázió. Ez szemben áll azzal a nyugati történeti koncepcióval, amely az
árjákat, mint különálló etnikai, illetve nyelvi csoportot tünteti fel, akik elözönlötték volna Észak-India és a Gangá-fennsík területét. Az indiai
történetkutatás jelen feltételezése szerint az árja hódítás valószínűtlen, de legalább is nagyon kérdéses. E nézet szerint az árja jelentése ’a
spirituális tudás kultúrája’, és nem egy népet, vagy népeket jelöl.
-3000: Háziasított lovak Dél-Indiában.
-3000: Saiva Ágamák keletkezése a tamil Szangam szerint.
-2700: Indus-völgyi ásatások Siva kultuszra utaló nyomai, Sivának mint Basupatinak ábrázolása.
-2600: Az Indus-Szaraszvatí civilizáció csúcsa.
-2600: Első Vísvámitra király uralkodása, és a védikus himnuszok ma ismert formájukban való megjelenése.
India - EU
5,000 year old civilization
325 languages spoken – 1,652
dialects
18 official languages
29 states, 5 union territories
3.28 million sq. kilometers - Area
7,516 kilometers - Coastline
1.1 billion people
Parliamentary form of Government
Secular democratic constitution
Worlds largest democracy since 55
years
4th largest economy
Fastest growing IT super power
Indian Railways ,the biggest employer
in the
world.
Mythology
AUM or OM
The first sound of the Almighty
Oneness with the supreme
Generates-Brahma
The Trinity
Observes-Vishnu
Destroys-Shiva
Brahma-Vishnu-Shiva
The Great Indian Epics
Ramayana
The first Indian epic
Mahabharata
Longest Epic in world literature
100,000 two-line stanzas
with
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
GONDOLKODÁSMÓDJA
Holisztika
Test – lélek – szellem
Energiák, őselemek, jelképek
Folyamatok, kölcsönkapcsolatok, összefüggések
keresése, reflexzónák felhasználása
Méregtelenités
Fő gyógyító maga a szervezet
Homeosztázis helyreállitása
Belső információcsere, kommunikáció biztositása
Mentális energiák hasznositása
Biokémiai, fizikai gyógyítás
INTERNETEN TALÁLTAM
a tudományos módszerekkel
elvileg megszerezhető teljes
emberi tudás három részre
osztható, s ebből kb. 1%, amit
tudunk, kb. 4%, amit nem
tudunk, de keressük-kutatjuk a
választ, és kb. 95%, amiről azt
sem tudjuk, hogy nem tudjuk.
SZAKMAI FOLYÓIRATOK

Komplementer medicina (Budapest)
Evidence-based Compl. and Alt. Medicine
(Oxford)
Alternative Therapieses in Health and Medicine (
www.alternative-therapies.com)
Integrative Medicine:a clinician's Journal
(www.imjournal.com)
Advances Mind-body Medicine
(www.advancesjournal.com)
http://ehp.niehs.nih.gov/docs/allpubs.html
1. Insights from the molecular docking of withanolide derivatives to the target protein PknG from
Mycobacterium tuberculosis.
Santhi N, Aishwarya S, .Bioinformation 2011; 7:1-4
2. Ayurveda support for health prevention in post crisis, nuclear denotation.
Wiwanitkit V, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:66
3. Shushkakshipaka (dry eye syndrome): A case study.
Dhiman KS, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:53-5
4. Why and how? Addressing to the two most pertinent questions about pharmacovigilance in Ayurveda.
Rastogi S, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:48-52
5. Evaluation of antioxidant potential of Amalakayas Rasayana: A polyherbal Ayurvedic formulation.
Samarakoon SM, Chandola HM, Shukla VJ .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:23-8
6. Blood compatibility studies of Swarna bhasma (gold bhasma), an Ayurvedic drug.
Paul W, Sharma CP, Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:14-22
7. The efficacy of Ayurvedic treatment for rheumatoid arthritis: Cross-sectional experiential profile of a
longitudinal study.
Krishna KP, .Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:8-13
8. Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopa monniera.
Bhaskar M, Jagtap AG, Int J Ayurveda Res 2011 Jan; 2:2-7
9. Enhanced dendritic arborization of hippocampal CA3 neurons by Bacopa monniera extract treatment
in adult rats.
Vollala VR, Upadhya S, Nayak S . Rom J Morphol Embryol 2011; 52:879-86
AYURVEDA
AYURVEDA LOGIKÁJA
Minden ember más
Akkor vagy egészséges, ha olyan vagy,
ahogy születtél
A betegség oka az emésztés zavara
Első lépésben az emésztést kell
helyreállítani
A felhalmozódott mérgeket el kell tüntetni
Kezelni kell
TÖRTÉNELME
i. e. 1200 Atharvaveda – alapelvek leírásra
kerültek
i. e. 600 Charaka Samhita (belgyógyászat,
gyógyszertan)
Susruta Samhita (sebészet)
i. e. 300 ayurveda kórházak Indiában,
megindul a nemzetközi terjedés
4. század Vagabhata
13. század Bhavamista
SZAKTERÜLETEK
Belgyógyászat és gyógyszertan
Sebészet
Fül-orr-gégészet
Szülészet-gyermekgyógyászat
Toxikológia
Pszichiátria
Tisztitó és fiatalitó gyógymódok, geriátria
Szexológia és szaporodástan

similar documents