Digitaal toetsen met de itslearning app voor Quayn

Report
Digitaal toetsen met de itslearning app
voor Quayn
Miriam van der Velde, De Rode Planeet
Huidige situatie: op basis van WinToets
[1] Zoals het nu is: export vanuit WinToets 4.0 EXP
[1a] Via QTI: enkele vraagtypes, beperkte
mogelijkheden, weinig analyses
[1b] Via SCORM: uitgebreide mogelijkheden
voor afname, geen analyses in itslearning
De Rode Planeet:
WinToets, QuizPlanet en Quayn
WinToets
Digitaal toetsen maken en beheren;
afname op papier, in het netwerk,
online of in de elo
QuizPlanet
Instapprogramma met vijf vraagtypen; afname in het netwerk,
online of in de elo
Quayn
Online toetsen maken en
beheren; afname online of in
de elo.
In ontwikkeling:
itslearning app voor Quayn
Quayn
Online afname
Afname via iPad
Online editor
Online analyses
Beperkte oplossing
itslearning app voor Quayn-gebruikers
[onder voorbehoud]
[1] SSO-koppeling (single sign on)
Wat kunnen docenten én leerlingen (straks) met de itslearning app voor Quayn?
1. Docent: rechtstreeks inloggen in Quayn
2. Leerling: de toets starten via portal van Quayn
3. Docent: de toetsresultaten bekijken en analyseren in Quayn
Uitgebreide oplossing
itslearning app voor Quayn-gebruikers
[onder voorbehoud]
[2] Zoals scholen het wensen: rechtstreekse koppeling
Wat kunnen docenten én leerlingen (straks) met de itslearning app voor Quayn?
1. Docent: een project in Quayn direct in itslearning inplannen (in studiewijzer)
2. Leerling: de toets starten vanuit itslearning (start vanuit Quayn)
3. Docent: de toetsresultaten bekijken en analyseren in Quayn
STAP 1: kies App binnen itslearning
STAP 2: kies project vanuit Quayn
STAP 3: leerling neemt af (vanuit Quayn)
STAP 4: uitslag in its, analyses in Quayn
Interesse? We zoeken pilotscholen
Aanmelden kan via e-mail naar:
[email protected]
Miriam van der Velde
Contactgegevens DRP
Meer informatie
http://www.quayn.nl
http://www.drp.nl
http://derodeplaneet.wordpress.com/
DRP Training & Publishing
Postbus 50 | 9800 AB | Zuidhorn
Tel. 0594-501660
E-mail: [email protected]

similar documents