EU-INV-10-3-15 100

Report
Stoletá válka
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
http://www.solarnavigator.net/sport/sport_images/a
rchery_english_longbow_equipement.jpg
Stoletá válka
mezi Francií a Anglií
1337 - 1453 n.l.
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Důvody konfliktu:
1. Francie chtěla sjednocení země – sever i jihozápad země byl Anglie
2. veden spor o bohatou oblast Flander:
- Francie chtěla posílit moc ve Flandrech => pozatýkala tamní Angličany
- Anglie odvetně přestala vozit do Flander vlnu a kupovat její výrobky
- obchod Flander oslaben => lidové povstání – Anglie ho podporuje
3. roku 1328 umírá francouzský král – rod vymřel po meči
=> anglický král si po přeslici právem nárokuje francouzský trůn
Nárok po přeslici ale Francie odmítla => Anglie vyhlásila válku !
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
První období války ( 1337 – 1360 n.l. ):
Anglie drtivě vítězí v námořní bitvě
u Sluys a má volnou cestu na pevninu.
„Byla to nepochybně krvavá a vražedná bitva.
Boje na moři jsou vždy nelítostnější než boje na
zemi, neboť ústup a útěk je nemožný.“
— kronikář Froissar
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/BattleofSluys.jpeg
Hanzovní KOGA – typické plavidlo
pro oblast severního moře té doby
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
První období války ( 1337 – 1360 n.l. ):
Francouzskou odplatou měla být bitva u Kresčaku ( r. 1346 )
- jádrem francouzské armády byli prostými vojáky pohrdající rytíři, kteří se
sami nedisciplinovaně vrhali proti nepříteli v touze po osobním úspěchu.
- anglická armáda naopak stavěla na
prostých velšských lučištnících,
kteří svými slavnými dlouhými luky
smetli nepřátelskou jízdu dříve,
než- li se stačila k jejich řadám přiblížit.
Francie byla opět poražena !
http://strelci.scherm.cz/pictures/kostym/luko03.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
První období války ( 1337 – 1360 n.l. ):
- v následujícím roce získala Anglie významný přístav Calais – nejblíže Anglii !
- Francii zasáhla „černá smrt“ ( mor ) a navíc v jednom z následujících střetů
byl francouzský král zajat - splácí obrovské výkupné 3 mil. dukátů.
Všelidové bouře vedou ke konci prvního období války:
http://www.zlatnictvi.net/files/zlato_mince_obr_08.jpg
Ve Francii se bouří jak měšťané ( chtějí podíl na moci ), tak i vesničané
proti válečným útrapám ( povstání se posměšně říkalo „jacquerie“ )
V Anglii probíhá povstání sedláků
- proti zvyšování daní a znevolňování.
Poválečné
uspořádání
Obě strany uzavřely u Brétigny mír.
http://nd02.jxs.cz/915/715/de16442ea0_56937120_o2.gif
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Ukázka výstroje a výzbroje:
http://nd04.jxs.cz/915/084/fd0e97744f_70655338_o2.jpg
http://nd04.jxs.cz/998/635/cd4e48191e_70655789_o2.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Druhé období války ( 1360 – 1415 n.l. ):
Francie neplatí dojednané výkupné => obnovení války.
- v této době Francie zavádí dle anglického vzoru lučištníky, pěchotu,
kázeň a pravidelný žold.
- francouzský král Karel V. „Moudrý“ a jeho
vojevůdce Bertrand du Guesclin volí taktiku
drobných bojů a vyhýbají se rozhodující bitvě.
- Francie tak postupně dobývá téměř
všechna anglická území na evropském
kontinentu
Karel V. vyznamenává Guesclina
Smrt Karla V. => boj jeho nástupců => Anglie využívá situace!
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Třetí období války ( 1415 – 1453 n.l. ):
Rozvratu ve Francii využil Jindřich V. a vylodil se v Normandii.
->
zde se střetly v bitvě u Azincourtu:
- francouzských vojáků bylo až 6x více
- jejich neukáznění rytíři se ale při útoku
bořili do země rozbahněné po dešti
- navíc je z obou stran omezovaly lesy
- asi 6000 anglických lučištníků, krytých jen
tisícovkou rytířů postupně útočící řady
smetlo do bláta – Angličané zvítězili
Vítězná vyjednávání ukončila náhlá smrt Jindřicha V.
http://airborn.webz.cz/img/henry.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Třetí období války ( 1415 – 1453 n.l. ):
Boje se smrtí Jindřicha V. rozhořely nanovo.
- moci v Normandii se ujal Jindřichův strýc vévoda z Bedfordu
- úspěšně pokračoval v boji
- probil se k Orleánsu a oblehl ho
- byl to poslední francouzský opěrný bod
- Francii šlo o všechno !
V této situaci nastupuje
Johanka z Arku….
http://nd01.jxs.cz/532/192/d1f8ede190_11864725_o2.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Třetí období války ( 1415 – 1453 n.l. ):
Obyčejná vesnická dívka přišla za králem s tvrzením,
že ji bůh předurčil vyhnat ze země Angličany.
- král uvěřil a svěřil jí velení malého vojska
- Johanka probudila ve vojácích vlastenectví
- r. 1429 porazila Angličany obléhající Orleáns
( Odtud přezdívka „Panna Orleánská“ )
http://nd02.jxs.cz/041/785/de476183
59_57076285_o2.jpg
- rok poté obsazuje Johančino vojsko Remeš
– místo korunovace franc. králů
- při obléhání Compiégne je zajata Burgunďany
a vydána za 10.000 liber Angličanům
Angličané Johanku upálili a popel hodily do Seiny.
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Třetí období války ( 1415 – 1453 n.l. ):
Vlastenecký zápal, který v obyčejném lidu Johanka zažehla,
Johančiným upálením nezmizel – právě naopak !
- válka proti Anglii nabyla národního charakteru
- Anglie ztrácí jedno území za druhým
- spojenec Anglie – Burgundsko, za úplatu přechází k Francii
- Anglie se tím ocitá v kritické situaci
- nakonec r. 1453 po porážce v bitvě
u Castillonu musela Anglie válku ukončit
Anglii zůstal jen přístav Calais a Normanské ostrovy.
http://nd02.jxs.cz/884/581/cc9bcc15c1_57095826_o2.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
Další dění kolem Johanky:
- již roku 1450 obnovil Karel VII. proces,
ve kterém byla Johanka rehabilitována
Johanka – patronka Francie
- roku 1909 byla blahoslavena
- roku 1920 prohlášena za svatou
Dnes je patronkou
Francie
- kdo je patronem země české ?
http://nd02.jxs.cz/507/622/333e5ed196_57076906_o2.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
mapa 1. a 2. fáze
http://nd01.jxs.cz/376/751/17bb812fb7_583945_o2.jpg
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg
mapa 3. fáze
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
http://templari.cz/sites/default/files/imagecache/body/komtur-kresba.jpg

similar documents