Topicus Overheid - Binnenlands Bestuur

Report
Informatiekundige opgave
in het sociaal domein
Samenspel van mens en informatie
Living Lab Oost NL, Dick Laan
De opgave…
Faciliteren van de burger in zijn zelfredzaamheid/burgerkracht/samenkracht
door middel van digitale toepassingen (daarbij oog voor rol overheid)
Een efficiënte en effectieve ondersteuning van professionals in
het sociaal domein
Grip houden op de miljoenen voor
WMO/AWBZ/Jeugdzorg/Participatie
Verantwoording en Effectiviteit
Living Lab Oost NL, Dick Laan
RANDVOORWAARDEN
Stimuleren Zelfredzaamheid / burgerkracht
Samenspel…

Mens & Informatie

Burgers & Burgers

Burgers & Professionals

Professionals & Professionals

Lokaal & Bovenlokaal & Regionaal & Landelijk

Uitvoering & Beleid & Informatievoorziening
Living Lab Oost NL, Dick Laan
Living Labs…
Living Lab
Living Lab Oost NL, Dick Laan
Aanpak LL Oost NL
Informatiekundige opgave in beeld
Vanuit inhoudelijk beleid (transitietafel)
Scan van functionaliteiten in huis en wat
ontbreekt
Aanbesteden
Geen functioneel ontwerp, maar cocreatie
Gesloten beurs
Maximale inzet professionals en IT leverancier
Samen waarde creeren
Living Lab Oost NL, Dick Laan
Samenwerking
Brede uitvraag voor deelname binnen de regio
Twente.
Losser, Rijssen-Holten, Noaberkracht
(Dinkelland en Tubbergen) en Enschede
Apeldoorn en Zwolle buiten regio Twente
Vormen samen Living Lab Oost NL
Almelo, Kampen, Dalfsen kijken actief mee
Living Lab Oost NL, Dick Laan
Ontwikkeltraject TOP
4 scrumteams voor de modules samengesteld
uit professionals van diverse geledingen sociaal
domein en Topicus
1 team kaders & standaarden
Kerngroep met projectleider, voorzitter K&S
team en projectaansturing Topicus
Team verbindingsofficieren
Stuurgroep
Vertegenwoordiging
gemeenten
Vraag
Stuurgroep
Levering
Hoe?
Kaders &
standaarden team
Co-creatie
Vertegenwoordiging
Topicus
Werkwijze
a)
Informatie ophalen
b)
Reviewen
c)
Verwerken
d)
Bouwen
e)
Testen
Planning
Tot 1 juli
• Realisatie 4 modules
Juli: Pré-productie
Juli t/m december
• Dooronwikkeling o.b.v. gebruikerservaring en feedback
Aansluiting zoeken bij landelijke standaarden
januari 2015: In productie
2015 en verder
• Doorontwikkeling platform in co-creatie
Vragen??
Living Lab Oost NL, Dick Laan

similar documents