Food for the Brain at Act2Vision.nl Voorbeeld

Report
Food for the Brain
Food for the Brain at Act2Vision.nl
“Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en
Niemand. Op een dag moest er een belangrijke
opdracht worden vervuld. Iedereen dacht dat
Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel
Iedereen de opdracht kon vervullen, deed
Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op
Iemand. Het was zijn taak en nu had Niemand die
uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de
opdracht had kunnen doen, maar Niemand had
zich gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag
wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen
Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had
kunnen doen.”
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Action Type
Visie
AgroLean
Persoonlijk
Coach
Analytisch vermogen
Creatief
InnoVision
Energiek
Verantwoordelijkheid
Ideeën genereren
Leren
Oplossingsgericht
Persoonlijke inbreng
Identiteit
Katalysator
MBTI action Types
Lean
Resultaat gericht Efficiency
Kostenbesparing Management Buy in
Veranderingsmanagement Continue Verbeteren
Six Sigma
Gezond
Processen
Betrokkenheid
Training
Ontwikkelen
Verspillingen Elimineren
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Actief Deelnemen
Action Type
Wie ben jij?
Wat is je organisatie?
De vier schalen
E-I
S-N
T-F
J-P
Schaal
Kernactiviteit
1
Extravert (E)
2
5 Zintuigen (S)
Intuitie (N)
Beleven
Sensing
iNtuition
Hoe neem je informatie op
3
Denken (T)
Voelen (F)
Beslissen
Thinking / reflecteren
Feeling
Hoe neem je beslissingen
Beheersen (J)
Waarnemen (P)
Leefstijl
Judging
Perceiving
Hoe sta je in je omgeving
4
Introvert (I)
Stimuleren
Hoe richt jij je energie
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Action Type
nieuwsgierig
creatief
spontaan
expressief
enthousiast
onafhankelijk
vriendelijk
opmerkzaam
rusteloos
energiek
veelzijdig
S
S
N
N
I
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
J
I
ISTP
ISFP
INFP
INTP
P
Dominante zijde motoriek
E
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
P
Voornamelijk fijne motoriek
E
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ
J
T
F
F
T
verbeeldingrijk
scharnierbeweging
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Ref. Stephan Covey, 7 habits of highly effective people.
Niet Belangrijk
Belangrijk
Urgent
Niet Urgent
Demanding
Crisis
Productie, proces problemen
Deadlines gedreven projecten
Deadline vergaderingen
Deadline rapportages
The Zone
Voorbereiding, Planning
Preventie
Onderhouden van relaties
Her-creëren, recreëren onder
werktijd
Validatie van data en cijfers
Innovatie, kansen, leren,
ontwikkelen
Illusion
Onnodige onderbrekingen
Onnodige rapportages
Onbelangrijke bijeenkomsten,
emails, telefoontjes
Andermans (belangrijke)
aandachtspunten
Escape
Niet relevante telefoontjes,
emails, bijeenkomsten
Tijd verspillers
Overmatig televisie, internet,
luieren, kletsen
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Niet Belangrijk
Belangrijk
Urgent
Niet Urgent
Demanding
Crisis
Productie, proces problemen
Deadlines gedreven projecten
Deadline vergaderingen
Deadline rapportages
The Zone
Voorbereiding, Planning
Preventie
Onderhouden van relaties
Her-creëren, recreëren onder
werktijd
Validatie van data en cijfers
Innovatie, kansen, leren,
ontwikkelen
Illusion
Onnodige onderbrekingen
Onnodige rapportages
Onbelangrijke
bijeenkomsten, emails,
telefoontjes
Andermans (belangrijke)
aandachtspunten
Escape
Niet relevante telefoontjes,
emails, bijeenkomsten
Tijd verspillers
Overmatig televisie, internet,
luieren, kletsen
Focus
op de
Belangrijke
zaken!
1. Wees proactief
2.Begin met het eind in
gedachten
3. First things first
4. Denk in Win-Win
5. Eerst begrijpen, dan
begrepen worden
6. Samenwerken en synergie
7. Blijf jezelf ontwikkelen

Responsible (verantwoordelijk, proceseigenaar)

Accountable (eindverantwoordelijk, eindbeslisser)

Supportive (uitvoering, ondersteuning van
proceseigenaar)


Consult (raadplegen voorafgaand aan uitvoering van
taken en/of het nemen van beslissingen; proces
beinvloeder, kwaliteitsborging)
Inform (informeren wanneer een taak en/of
beslissingen is genomen, werkt met de genomen
beslissing)
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Plan alleen eigen taken / verantwoordelijkheden
> 1 maand max. 40 %
> 2 weken max. 60 %
< 2 weken max. 80 %
grof
middel
fijn
Gedetailleerd
80 %
Korte
60 %
40 %
Middel - lange
Lange Termijn
Food for the Brain at Act2Vision.nl
Tijdshorizon
 Tijdsplanning.
Spreek van te voren af hoeveel tijd je hebt en houd je daaraan (plan
begintijd en eindtijd)
 Plan op Prioriteitstelling
 Nee zeggen.
Maak een kosten/bate analyse. Wat is de beloning voor ja en wat zijn
de consequenties van nee
 Bezoekers. Kantoor dicht, naar mensen toegaan, blijven staan,
tijdslimieten stellen aan het begin, voor regelmatige bezoekers
afspraken maken
 Telefoon. Via iemand anders laten lopen.
 Papier. Schoon buro, gooi onbelangrijke zaken meteen weg,
 Communicatie. Soort communciatie afhankelijk van doel, mail ?
 Doe dingen goed genoeg. (20-80 regel)
 Maken zaken af waaraan begonnen is (mentale ombouwtijd )







Schrijf jouw kernwoorden op (min. 20)
Wie ben jij? Bepaal je Action Type.
◦ Controleer aan de hand van literatuur MBTI of je eerste
verkenning klopt
Bestudeer Stephan Covey’s
“seven habits of highly effective people”
Bestudeer de RA(S)CI rollen
Schrijf alle activiteiten op die je op je werk bezig
houden (of prive, of beide)
Vul de timemanagement.xls in
Denk na:
“Timemanagement, ja (of nee) en herplan je leven!”
Food for the Brain at Act2Vision.nl

similar documents