verantwoord werkgeverschap binnen de sportvereniging

Report
Winst door goed werkgeverschap!
ALV van de Arnhemse Sport Federatie
RENÉ VAN DEN BURG
MARJOLIJN SPOORENBERG
WERKGEVERS IN DE SPORT (WOS)
Werkgevers in de Sport
Gericht op landelijke, provinciale en regionale
sportorganisaties (zoals sportbonden,
NOC*NSF, sportservicebureaus)
Kerntaken: belangenbehartiging,
brancheontwikkeling en dienstverlening.
Belangrijkste taak: afsluiten van CAO Sport
Samenwerking tussen Bonden en de WOS
www.sportwerkgever.nl
De Praktijk
Medewerkers en vrijwilligers
voelen zich prettig zich binnen
onze organisatie!
Bij ons is het gewoon dat we
waardering uitspreken en
complimentjes geven!
Goed werkgeverschap
“Goed zorgen voor iedereen die jij werk geeft. Goed
werkgeverschap gaat over veel meer dan alleen betaalde
werknemers, het gaat ook over vrijwilligers. Dit betekent
met name voor sportverenigingen dat er heel veel
verschillen zijn. Een vrijwilliger vindt een teken van goed
werkgeverschap misschien wel een compliment krijgen.
Terwijl een combinatiefunctionaris of een
verenigingsmanager die fulltime in dienst is, vindt dat er
ook gekeken moet worden naar de periode na die functie.
In de kern komt het altijd neer op de dubbele boodschap:
je moet mensen de gelegenheid geven zich beter te
maken of zich beter te voelen. En dat is helemaal niet
ingewikkeld. “
Professionalisering
Werkgeverschap is meer dan een contract,
salaris en premies!
Professionalisering werkgeverschap is een
middel om kwaliteit van de organisatie te
verhogen en vrijwilligers-& werknemerspositie
versterken.
Afspraken met onze
medewerkers en vrijwilligers
zijn vastgelegd in een
overeenkomst!
Wij hebben met alle medewerkers
en vrijwilligers afspraken gemaakt
over hun taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden!
Overeenkomst
Afspraken kun je het best vastleggen in een
overeenkomst:
- Vrijwilligersovereenkomst
- Arbeidsovereenkomst
- Overeenkomst van opdracht
Op sportwerkgever.nl staan modelovereenkomsten.
Wij verstrekken onze
vrijwilligers een vergoeding!
Vrijwilligersvergoeding
- Vergoeding op basis van de daadwerkelijk
gemaakte kosten
- Vergoeding op basis van de fiscale
vrijwilligersregeling
a. € 1.500 per jaar, en
b. € 150 per maand, en
c. geen marktconforme beloning. Hiervan is
in ieder geval sprake bij vergoeding van:
€ 4,50 per uur (23 jaar en ouder),
€ 2,50 per uur (< 23 jaar)
Werkkostenregeling
Let op!
Elke sportwerkgever moet uiterlijk 1 januari
2015 de overstap maken naar de
werkkostenregeling.
De werkkostenregeling is een nieuwe
systematiek van vergoedingen en
verstrekkingen. Voor sportverenigingen kan dit
nadelige gevolgen met zich meebrengen.
!!! Kijk op sportwerkgever.nl voor informatie en
hulpmiddelen!
Arbowet
De Arbowet is van toepassing als een vereniging
één werknemer in dienst heeft of voor zich heeft
werken.
Let op!!
Elke sportvereniging heeft een zorgplicht voor
zijn vrijwilligers.
Een aantal bepalingen uit de Arbowet zijn ook
van toepassing op sportverenigingen met enkel
en alleen vrijwilligers.
Binnen onze organisatie zijn
duidelijke afspraken gemaakt
over wie de werkgeversrol
vervult!
Hoe goed heeft uw
sportvereniging het
sportwerkgeverschap geregeld?
Vul de SportwerkgeverScan in!
Vragen over goed
werkgeverschap?
Kijk op sportwerkgever.nl
of neem contact op met de WOS

similar documents