PowerPoint-presentatie

Report
Erfbelasting
Erfbelastingscan.NL
Programma
voorstellen
wanneer, waarover en wie
geen testament
wel testament
vrijstellingen
tarieven
aandachtspunten
Erfbelastingscan.NL
voorstellen
Jan Bouma
1965
Accountantskantoor (1987-1997)
Bank (1997-2010)
Zelfstandig ondernemer (2010 - )
Erfbelastingscan.NL
Wanneer?
Overledene woont in Nederland
of
Overledene is Nederlander en overlijdt
binnen 10 jaar nadat hij/zij naar het
buitenland is verhuist.
Erfbelastingscan.NL
Waarover ?
Het vermogen van de overledene wat op
de sterfdatum aanwezig is.
&
een aantal fictieve bezittingen
Erfbelastingscan.NL
Wie ?
De belasting moet betaald worden
door diegene die recht heeft op de
nalatenschap.
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Samenstelling familie:
vader
Kind 1
moeder
Kind 2
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Aanwezig vermogen:
Woning
Auto
Boot
Geld
Inboedel
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
260.000
15.000
5.000
22.000
10.000
Totaal vermogen ouders Eur 312.000
Bij gemeenschap van goederen is het aandeel van de
overledene 50%: Eur 156.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Vermogen
Eur 156.000
Begrafeniskosten Eur 6.000
Nalatenschap
Eur 150.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Schuld Eur 150.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Nalatenschap
Eur 150.000
Partner en kind hebben elk recht 1/3e deel: Eur 50.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Schuld van Eur 50.000
Schuld van Eur 50.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Waarde bezittingen Eur 306.000
Schuld aan kind 1 van Eur 50.000
Schuld aan kind 2 van Eur 50.000
Vermogen partner:
Schuld van Eur 50.000
Eur 206.000
Schuld van Eur 50.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Waarde bezittingen
Eur 306.000
Uitbetalen schuld aan kind 1:
Uitbetalen schuld aan kind 2:
Eigen vermogen partner:
Eur 50.000
Eur 50.000
Eur 206.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Vermogen partner:
Eur 206.000
Erfbelastingscan.NL
Geen testament aanwezig
Vermogen partner:
Begrafeniskosten:
Nalatenschap:
Eur 206.000
Eur 6.000
Eur 200.000
Aandeel nalatenschap Eur 100.000
Aandeel nalatenschap Eur 100.000
Erfbelastingscan.NL
Wel een testament aanwezig
Erfbelastingscan.NL
Als een testament opgesteld wordt
kan zelf bepaald worden hoe het
vermogen wordt verdeeld
Erfbelastingscan.NL
Legitieme portie
-
Kinderen
50% van waar ze wettelijk recht op hebben
Wettelijke verdeling: Eur 50.000
Legitieme portie:
Eur 25.000
-
Binnen 5 jaar na overlijden aanspraak op maken
Erfbelastingscan.NL
Wat is de waarde van de
nalatenschap ?
In het algemeen: wat het waard is
Uitzondering: onroerend goed
WOZ waarde jaar van overlijden
of: WOZ waarde opvolgend jaar
Renteovereenkomst / vruchtgebruik is van belang voor de
fiscale verdeling van de nalatenschap.
Erfbelastingscan.NL
Vruchtgebruik
renteovereenkomst
Wettelijk 6 % rente
Lagere vergoeding leidt tot vruchtgebruik
Waardering afhankelijk van leeftijd
vruchtgebruiker.
Erfbelastingscan.NL
Invloed rentekeuze
Schuld van Eur 50.000
Uitgangspunt: rentevergoeding 0%
Leeftijd partner 64 jaar (10)
Leeftijd partner 70 jaar (7)
Leeftijd partner 78 jaar (5)
waarde vruchtgebruik
Eur 30.000
Eur 21.000
Eur 15.000
waarde bloot eigendom
Eur 20.000
Eur 29.000
Eur 35.000
Rentekeuze kan binnen 8 maanden na overlijden nog plaatsvinden.
Erfbelastingscan.NL
Vrijgestelde bedragen voor
erfbelasting
Partner
minimaal Eur 159.361
maximaal Eur 616.880
Kinderen
Kleinkinderen
Ouders
Overige mensen
ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Eur 19.535
Eur 19.535
Eur 46.266
Eur 2.057
onbeperkt
Erfbelastingscan.NL
Partnervrijstelling
Gehuwden
- Niet van tafel en bed gescheiden
- Geen verzoek tot echtscheiding
ingediend
Erfbelastingscan.NL
Partnervrijstelling
Ongehuwden:
⁻ Beiden meerderjarig
⁻ Op zelfde adres zijn ingeschreven
⁻ Notarieel samenlevingscontract met
zorgverplichting, tenzij 5 jaar samenwonend
⁻ Geen andere partner hebben
⁻ Geen ouders- kinderen
Erfbelastingscan.NL
Partnervrijstelling
Ongehuwden:
₋ Geen ouders- kinderen
tenzij mantelzorg compliment
aangevraagd
Erfbelastingscan.NL
Tarief erfbelasting
Belast bedrag:
Partner
Kinderen
Kleinkinderen
Ouders
Overige mensen
tot Eur 118.254
10%
10%
18%
30%
30%
over het meerdere
20%
20%
36%
40%
40%
Erfbelastingscan.NL
Verschuldigde belasting
(met vruchtgebruik)
nalatenschap:
vruchtgebruik
vrijstelling:
belast:
Erfbelasting:
Eur 50.000
Eur 21.000
Eur 19.535
Eur 9.465
Eur 100.000
PM
Eur 19.535
Eur 80.465
Eur
Eur
946
8.046
Erfbelastingscan.NL
Verschuldigde belasting
(zonder vruchtgebruik, zelfde jaar overlijden)
nalatenschap: Eur 50.000
rente effect: (0 jaar)
vrijstelling:
Eur 19.535
belast:
Eur 30.465
Erfbelasting:
Eur 3.046
Eur 100.000
Eur 19.535
Eur 80.465
Eur
8.046
Erfbelastingscan.NL
Verschuldigde belasting
(zonder vruchtgebruik, overlijden na 5 jaar)
nalatenschap: Eur 50.000
rente effect: (5 jaar)
vrijstelling:
Eur 19.535
belast:
Eur 30.465
Erfbelasting:
Eur 3.045
Eur 100.000
Eur 16.911
Eur 19.535
Eur 63.554
Eur
6.355
Erfbelastingscan.NL
Waarover ?
Het vermogen van de overledene wat op
de sterfdatum aanwezig is.
&
een aantal fictieve bezittingen
Erfbelastingscan.NL
Aandachtspunten
Erfbelastingscan.NL
Aandachtspunten
Vruchtgebruik
⁻ Woning verkocht aan kinderen en mag u dit zelf blijven
gebruiken?
⁻ Geld op papier geschonken?
⁻
⁻
Alleen van toepassing als overeenkomst is gesloten met de partner of verwanten tot en met de
vierde graad
Alleen van toepassing op situatie tot ½ jaar voor overlijden
Erfbelastingscan.NL
Aandachtspunten
Levensverzekeringen
wie betaalde de verzekeringspremie en wie
krijgt de uitkering?
Erfbelastingscan.NL
Aandachtspunten
Huwelijkse voorwaarden
₋ Verschil in vermogen tussen beide echtgenoten
₋ Verrekening vermogen bij overlijden?
Erfbelastingscan.NL
Aandachtspunten
Bedrijfsvermogen
⁻ Speciale vrijstelling
geldig voor iedereen ??
Erfbelastingscan.NL
Speelmogelijkheden
- Gebruik vrijstelling kleinkinderen?
- Partner mede erfgenaam of alleen (vrucht)
gebruik van nalatenschap?
- Is rentekeuze nog mogelijk?
- Huwelijkse voorwaarden nog actueel?
- Schenkingsplan aanwezig?
Erfbelastingscan.NL
Vragen ?
Erfbelastingscan.NL
Vragen morgen:
[email protected]
Erfbelastingscan.NL
Het einde komt
altijd onverwacht
Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Maximale eigen bijdrage 2013
Hoge eigen bijdrage:
Eur 2.189,20 per maand
Lage eigen bijdrage:
Eur 797,80 per maand
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Tot en met 2012
Alleen gebaseerd op inkomen
Vanaf 2013
Gebaseerd op inkomen en vermogen
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Bijdrage op basis van inkomen:
(globaal)
Fiscaal inkomen
minus inkomstenbelasting
minus bedrag voor ziektekostenverzekering
Minus zakgeld (ca. 4.000 @ Eur 6.000)
=> Te betalen eigen bijdrage AWBZ
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Extra bijdrage op basis van vermogen
- Vermogen waarover inkomstenbelasting
betaald wordt in de fiscale box 3
- Vermogen van twee jaar terug
(bijdrage 2013 is gebaseerd op vermogen per 1 januari 2011)
Extra eigen bijdrage is 8% van dit vermogen
Erfbelastingscan.NL
Eigen vermogen en AWBZ
Aspecten bij dit vermogen
- eigen woning (vrij, tenzij)
- boedelschulden / vruchtgebruik (belast)
- belastingvrije vermogen (Eur 21.139)
- Extra belastingvrij vermogen; afhankelijk
van pensioenhoogte (Eur 0; Eur 13.992; eur 27.984)
- Alleen betrekking op box 3
Erfbelastingscan.NL
De AWBZ komt ook
onverwacht
Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld
Erfbelastingscan.NL
Erfbelastingscan.NL
Erfbelastingscan.NL

similar documents