Punské války - války mezi *ímem a Kartágem 264

Report
VY_32_INOVACE_Dj.6.15-Punské války-prezentace
název šablony:
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
zaměření VM:
6. ročník – Člověk a společnost – Dějepis Řím
autor VM:
Ing. Slánská Drahomíra
období vytvoření VM:
duben 2012
anotace:
Výukový materiál je určen pro žáky
6.ročníku vzdělávacího oboru Dějepis,
tematického okruhu – Řím. Formou
prezentace zpracovává téma Punské války.





důvodem těchto válek byla touha po
nadvládě v západním Středomoří
vyhlásilo ji Kartágo
končí se porážkou Kartága na moři
Řím touto válkou získal Sicílii, Sardinii a
Korsiku
Řím se stal námořní velmocí



začala obsazením Hispánie (dnešní Španělsko)
Puny
v čele punské armády stanul nejslavnější
punský vojevůdce Hannibal
Cesta punské armády do Itálie vedla z
Hispánie přes Alpy. Při přechodu Alp ztratil
Hannibal mnoho tisíc vojáků a téměř všechny
slony.





bitva u Trasimenského jezera – porážka
Římanů
bitva u Kann – Hannibal opět vítězí
Hannibal se dostal až k Římu, ale nezaútočil
na něj
vylodění Římanů v Africe
odvolání Hannibala z Itálie bránit Kartágo



vítězství římských vojsk pod vedením
Cornelia Scipia
Kartágo muselo postoupit Římu všechna
svoje území mimo Afriku, vydat všechny
válečné slony i lodě.
dále Kartágo nesmělo vést žádnou válku bez
svolení Římanů



Punové, bez souhlasu Říma, bránili svá území
proti útokům sousedních států
Římané vypověděli Kartágu válku
po dvou letech obléhání, roku 146 př. n. l.,
Římané dobyli Kartágo a srovnali ho se zemí

similar documents