Presentatie `Naar het hoger onderwijs`

Report
Informatieavond
naar het hoger onderwijs
Sint-Joriscollege schooljaar 2014-2015
Voor leerlingen ouders/verzorgers
havo 5 en vwo 6
indeling van de avond
Decaan: Hoger onderwijs
Martine v.d. Werf decaan vwo
[email protected]
Ester van den Hurk decaan havo
[email protected]
DUO: Studiefinanciering:
Marit Verbogt
Kiezen van een vervolgopleiding
- Ouders spelen belangrijke rol.
- Ervaren! Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen,
een dag meelopen met beroepsbeoefenaar.
- LOB-activiteiten
Tijdpad loopbaanoriëntatie vwo 6
Woensdag 26 november
Voorlichtingsavond Fontys Hogescholen
Dinsdag 18 november
HBO Voorlichtingsavond Stedelijk College
Eindhoven
Dinsdag 3 en donderdag
5 februari
WO Voorlichtingsavonden op het Stedelijk
College
Woensdag 4 februari
Beroepenavond.
En verder tijdens het gehele schooljaar:
Open dagen / open avonden
in de maanden oktober, november en december.
Zie dedecaan.net/ www.studiekeuze123.nl
Meeloopdag op opleiding
Meelopen met een beroepsbeoefenaar
Gesprekken mentor / decaan
Aanmelden voor een opleiding
-
Toelatingseisen
Loting
Loting/Decentrale selectie
Opleidingen met aanvullende eisen
Selectie aan de poort
Toelatingseisen
Loting
-
Meer aanmeldingen dan plaatsen (numerus fixus)
Aanmelden voor 1 mei soms eerder.
Zie voor lotingprocedure zie dedecaan.net / www.duo.nl
Zorg voor een alternatief.
Medio juli uitslag.
Aantal plaatsen kunnen gereserveerd worden voor
decentrale selectie.
Loting/Decentrale selectie
- Steeds meer universiteiten en hogescholen gaan
leerlingen zelf selecteren (informeer naar procedure).
- Maximaal 1 x meedoen aan decentrale selectie
- Informeren bij onderwijsinstelling voor de sluitingsdatum
(soms al voor 15 januari).
Opleidingen met aanvullende eisen
- Bijvoorbeeld kunstopleidingen, sportopleidingen en
hoger hotelonderwijs.
- Nieuw: PABO toelatingsonderzoek voor havisten
Aankomende studenten moeten aan toelatingseisen
voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
en techniek.
zie www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
- Voor 1 januari aanmelden soms nog eerder. Volg de
richtlijnen voor aanmelden die op de website van de
desbetreffende opleiding staan.
Selectie aan de poort
Instelling selecteert zelf studenten op basis van door de
instelling vastgestelde criteria (en een uiterste
aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je
eerst aanmelden bij www.studielink.nl
Wetgeving
- Invoeren van het sociaal leenstelsel.
- Het toelatingsrecht tot een wo-opleiding met een hbopropedeuse is vervallen.
- Driejarige trajecten voor vwo’ers in het hbo worden
mogelijk.
Studiekeuzecheck
-
Past de opleiding.
Zie voor de procedure opleiding van keuze.
Bijvoorbeeld digitale vragenlijst, met intakegesprek
Aankomende student krijgt advies of de opleiding bij
hem/haar past. Advies is niet bindend.
Aanmelden
- Via de website van de opleiding de inschrijfprocedure van de opleiding opzoeken.
Stap 1: www.digid.nl
Ontvangst activeringscode binnen een week.
Stap 2: Aanmaken van een eigen account via
www.studielink.nl liefst voor 1 december
- Let op de uiterlijke deadline van de opleiding waar je je
voor inschrijft.
- Controleer altijd of een inschrijving bevestigd is.
Informatie:
- Dedecaan.net
- Informatie/belangrijke links:
www.studielink.nl
www.duo.nl
www.studiekeuze123.nl
www.startstuderen.nl
www.exactwatjezoekt.nl
www.ikwildokterworden.nl
Inloggen in Dedecaan.net:

similar documents