Wat kan er nog

Report
Ondersteuningsmogelijkheden
vanuit FCB in 2015
Voor de regionale
samenwerkingsverbanden Kinderopvang
en Beroepsonderwijs
Tineke Walstra, Thema-adviseur Leren en Ontwikkelen
Maandag 17 november 2014
Doel: verder zonder ondersteuning
donderdag 7 februari 2013
2
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
3
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
•
de inzet van een landelijke projectleider;
4
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
•
•
de inzet van een landelijke projectleider;
de inzet van regionale procesbegeleiders;
5
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
•
•
•
de inzet van een landelijke projectleider;
de inzet van regionale procesbegeleiders;
het onderhoud en de hosting van de website
www.koenmbo.nl
6
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
•
•
•
•
de inzet van een landelijke projectleider;
de inzet van regionale procesbegeleiders;
het onderhoud en de hosting van de website
www.koenmbo.nl
de organisatie van landelijke bijeenkomsten
7
Doel: verder zonder ondersteuning
Wat kan er nog in 2015:
•
•
•
•
•
de inzet van een landelijke projectleider;
de inzet van regionale procesbegeleiders;
het onderhoud en de hosting van de website
www.koenmbo.nl
de organisatie van landelijke bijeenkomsten
de inzet van projectondersteuners bij de 4
experimenten
8
Een landelijke projectleider
•
Stelt FCB aan
9
Regionale procesbegeleiders
2 varianten mogelijk:
1. de inzet van een externe begeleider
2. de inzet van een interne begeleider
10
Regionale procesbegeleiders
Financiering
Te vergoeden uren
Externe begeleider
Interne begeleider
Sectorplan WJK
Werkplan FCB
Ruim budget
Beperkt budget
40
32
zeker
afhankelijk van aantal
aanvragen
marktconform tarief
(benchmark)
Daadwerkelijk uurtarief
(loonstrook)
Voordracht tot 14 januari 2015
[email protected]
11
website www.koenmbo.nl
•
•
Onderhoud en hosting in 2015
Plaatsen stukken en berichten vanuit de
samenwerkingsverbanden en de landelijke
projectleider
•
•
Interactiever?
Hoe verder na 2015?
12
Landelijke bijeenkomsten
3 Bijeenkomsten
Data:
Maandag 9 maart 2015
Maandag 15 juni 2015
Maandag 16 november 2015
13
Vragen?
14
15

similar documents