slides

Report
Date 12-04-2013 | 1
Op zoek naar verbetering
Lean interventies in zorgorganisaties
Oskar Roemeling
[email protected]
www.rug.nl/research/healthwise/
www.lidz.nl
Date 12-04-2013 | 2
Overzicht
›
›
›
›
›
›
›
Zorg
Lean
Vinden van verbetering
Een nieuwe methode
Resultaten
Discussie
Conclusie
Date 12-04-2013 | 3
Zorg
› Nederlandse zorg is van een hoog niveau.
 In 2012 voor 3e keer Nr. 1 in Euro Health
Index.
› Zorg staat onder druk.
 Vergrijzing: meer vraag en minder aanbod.
 Kosten: meer kwaliteit leveren maar minder
financiële ruimte.
Date 12-04-2013 | 4
Intermezzo
Date 12-04-2013 | 5
De zorg
Vraag
Mensen
Zorg
Kosten
Kwaliteit
Date 12-04-2013 | 6
Lean
› Veel zorgorganisaties zien lean als oplossing,
maar wat is lean?
“Een management methode gebaseerd op de filosofie van continu
verbeteren.
Dit gebeurt door het vergroten van klantwaarde of het verkleinen van niet
waarde toevoegende activiteiten, variatie en slechte werkomstandigheden.”
Radnor, Holweg, & Waring, 2011
Date 12-04-2013 | 7
Lean
› De fases van lean volgens Hopp, 2008.
Waste
aanpakken
Wissel
voorraden
om voor
capaciteit
Reduceer
variabiliteit
Reduceer
capaciteit
Continue
verbetering
Date 12-04-2013 | 8
Vinden van verbetering
Date 12-04-2013 | 9
Vinden van verbetering
› De case:
 Een groot medisch lab in het zuiden van Nederland.
 Doel: vaststellen performance verbetering door
bepalen doorlooptijd.
 Werken met lean principes sinds 2008 en leveren
een dataset met gegevens over 6 jaar (2007 –
2012).
 Gedurende de jaren veel verbeteringen en in 2010
een verbouwing en de introductie van een nieuwe
machine. De machine spaart 1.5 FTE uit.
 Focus op microbiologie, kent een grotendeels
homogeen proces.
Date 12-04-2013 | 10
Vinden van verbetering
› Wat doet een medisch lab?
 Testen van materialen (bloed, slijm, vocht,
etc…) op bacteriegroei, type en resistentie.
› Hoe loopt het proces?
› Wat wordt gemeten?
 De doorlooptijd van materiaal vanaf moment
etiket tot moment confirmatie.
Date 12-04-2013 | 11
Vinden van verbetering
Date 12-04-2013 | 12
Een nieuwe methode
Date 12-04-2013 | 13
Een nieuwe methode
› We kiezen de mediaan als maat voor centraliteit.
 Kent weinig invloed van uitbijters, voorkomt
data fabricatie.
› We bepalen de mediaan per week, waarbij we
aldoor 1 dag opschuiven.
 Maandag - Zondag, Dinsdag - Maandag, enz.
› De nieuwe mediaanwaarden vormen de basis
voor verder onderzoek.
 Op basis van de mediaanwaarden bepalen we
een 4 en 28 weeks voortschrijdend gemiddelde.
Date 12-04-2013 | 14
Resultaten
Een 4 weeks lopend gemiddelde, voor
alle materialen
Date 12-04-2013 | 15
Resultaten
Een 28 weeks lopend gemiddelde, uitgesplitst
naar negatief ( ) en positief ( )
Date 12-04-2013 | 16
Resultaten
Een 28 weeks lopend gemiddelde ( ), uitgesplitst naar
negatief ( ) en positief ( ) voor alleen urine.
Date 12-04-2013 | 17
Discussie
› Lean principes lijken positieve gevolgen te
hebben voor de performance.
› Positieve materialen hebben het meeste baat bij
de adoptie van lean principes, maar winsten
verdwijnen na introductie nieuwe machine.
› Aan het einde van 2012 een nieuwe trend
zichtbaar, verder onderzoek liet zien dat het hier
gaat om een periode met minder frequente en
minder grote pieken en dalen: er lijkt meer
controle over het proces.
› Op dit moment is de reden van verhoging van de
doorlooptijden nog onbekend.
Date 12-04-2013 | 18
Conclusie
› Het linken van performance resultaten aan lean
interventies is ingewikkeld.
› Ondanks een uitgebreide homogene dataset blijft
er veel variabiliteit zichtbaar. Dit geeft te denken
over het meten van performance in andere
afdelingen, bijvoorbeeld een verpleegafdeling.
› Ons toekomstige onderzoek gaat proberen de
link tussen interventies en performance zichtbaar
te maken. Is de nieuwe machine echt de oorzaak
van doorlooptijd verhoging?
Date 12-04-2013 | 19
Date 12-04-2013 | 20
“Don’t let us forget that the causes of human
actions are usually immeasurably more complex
and varied than our subsequent explanations of
them.”
Fyodor Dostoyevsky, The Idiot

similar documents