Basis Presentatie eCF

Report
eCompetence Framework (e-CF)
Presentatie <datum, plaats>
<naam presentator>
1
Achtergrond
ICT biedt kansen voor economische groei
60% van onze economische groei terug te voeren op ICT door:
Minder regeldruk
(o.a. door ICT)
Productiviteit
verhogen
(overheid en
bedrijfsleven)
Meer ruimte voor
ondernemen
Verdienvermogen
NL’s bedrijfsleven
verhogen
Innovatie met ICT
Sterke ICT-sector
Versterken concurrentiepositie NL in open wereldeconomie en
vergrijzende samenleving: slimmer werken
2
Waarom maken we ons druk......
ICT vormt een kritieke infrastructuur voor vele economische
en maatschappelijke processen: het vaardig (dus ook veilig!)
kunnen omgaan met ICT is onontbeerlijk.
Een gebrek aan digitale vaardigheden op alle niveau’s remt de
economische en maatsschappelijke groei, remt innovatie en
maakt Nederland en Europa kwetsbaar.
3
Programma Digivaardig & Digiveilig
Doel: Vergroten bewustzijn belang van digitale
vaardigheden
verbeteren van digitale vaardigheden.
a. Beroepsbevolking digivaardiger
niveau 3,4,5 piramide.
b. Balans in vraag en aanbod van ICT
professionals, niveau 6 piramide (e-CF)
Focus op Nederlandse Beroepsbevolking
Digitale Agenda NL
Hoofdstuk 4: Kennis die werkt
Zorgen voor een voldoende digitaal vaardige beroepsbevolking
4
Publiek-Private samenwerking
5
Piramide van Digitale Vaardigheden
ICT-professionals
ICT-gebruiker
(slim inzetten)
…
Digivaardige
gebruiker
(goed toepassen)
6
Hiernaast
is méérvoor
nodig inICT-professionals
Nederland
Aandacht
• In 2015 tekort van 700.000 ICT-professionals in
Europa: stagnering productiviteit en innovatie
• Negatief Imago van het ICT-vak (weinig vrouwen in IT)
• Grote verzameling termen ICT beroepsprofielen en
competenties
• Onderwijssysteem anticipeert door andere dynamiek
onvoldoende op ICT ontwikkelingen
• Ontoereikende afstemming tussen
- opleidingen en bedrijfsleven
- vraag en aanbod van ICT professionals
7
Hiernaast is méér nodig in Nederland
• Nu reeds creatieve en effectieve initiatieven
• maar nog veel los van elkaar, geen eenheid van ‘taal’
• terwijl er veel te leren is van elkaar
• bestaande initiatieven benutten en verbinden
• ook coordinatie voor deze groep nodig
• gezamenlijk referentiekader nodig; e-CF
8
e-CF
e-CF
• Europees raamwerk dat competenties
van ICT- professionals beschrijft
• Vier dimensies:
– 5 competentiegebieden, afgeleid van de
ICT bedrijfsprocessen (Plan, Build, Run,
Enable en Manage)
– 36 ICT-competenties (incl. definities)
verdeeld over de competentiegebieden
– 5 niveaus van professionalisatie
(vaardigheidsniveaus)
– voorbeelden van kennis en vaardigheden
bij elke competentie.
• Doel: adoptie en borging in Nederland
van e-CF
9
Werkgroep
e-CF NL
e-CF
• Voorzitter: José de Leeuwe (Eneco)
• Deelnemers uit 15 organisaties: publiek en privaat
• Activiteiten
–
–
–
–
Raamwerk vertaald in NL door NEN
Communicatie over e-CF naar buiten
www.e-cf.nl online
Convenant 15 november a.s.
10
Contact
• Digivaardig & Digiveilig algemeen
– Overgoo 13 Leidschendam (tel. 070-4190309)
– www.digivaardigdigiveilig.nl
• Heleen Kist
– Programmacoördinator Digivaardig
– [email protected]
• Werkgroep e-CF NL
– [email protected] (ook voor aanleveren input website)
11

similar documents