Irak - Dorcas

Report
Noodhulp
Noord-Irak
Irak
• Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en
Iran. 31 miljoen inwoners
• 1,2 miljoen mensen op de vlucht
voor geweld van IS (voorheen
ISIS)
• Noodhulp aan gevluchte
christenen en andere
minderheden
Onrust en gevechten in Irak
• De mensen vluchten onder
andere naar veilig(er)
Koerdisch gebied in het
noorden.
Wie zijn de vluchtelingen?
• christenen
• yezidi’s
• sjiieten (moslim-groep)
• gematigde soennitische
moslims
De nood is hoog
• Vluchtelingenkampen in Noord-Irak
zijn overvol en er is een groot tekort
aan water en voedsel.
• 600 gezinnen ontvangen in Erbil
voedselpakketten, matrassen en
verzorgingsartikelen.
• 300 gezinnen in Suleimaniya
ontvangen voedsel, melkpoeder
voor babymelk, medicijnen en
luiers.
Eerste noodhulp is gestart
Wilt u bidden voor …
• … de situatie in Irak. Bid voor een
einde aan de oorlog.
• … de Iraakse vluchtelingen.
Veel van hen hebben alles achter
moeten laten.
• … een goede voortgang van de
hulp die Dorcas, Red een Kind,
Tear, Woord en Daad en ZOA
ondersteunen in Irak.
Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp?
Hartelijk bedankt!
Meer informatie
Meer informatie vindt u op:
dorcas.nl/irak
redeenkind.nl/irak
tear.nl/irak
woordendaad.nl
zoa.nl/noodhulp-noord-irak

similar documents