Druk druk druk versie 2 achteraf

Report
DRUK DRUK DRUK
Druk zijn is een keuze, maar soms moet het..
Max Boodie, NEVI 31 maart2014
DRUK DRUK DRUK (IS EEN BEKEND THEMA)
http://www.thema.nl/product/druk--druk--druk/
TOCH HOOP OP ONTHOUDEN…
(HOOR GRAAG ACHTERAF OF
HET GELUKT IS)
1. Pas slim toe wat goed door anderen bedacht is! Lees een boek; misschien heb
je er wat aan… (vrij naar van Weele)
2. Besteed tijd aan de juiste dingen; ook in de grotere context (work life balance)
AGENDA
1. INLEIDING EN INTRODUCTIE
2. Druk, druk druk DEEL I
3. Druk, druk druk DEEL II
4. Druk, druk druk DEEL III
INLEIDING
Druk zijn is een keuze, maar soms moet het..
?
1990
1997
2004
2010 2011 2012
2013
Nu
INTRODUCTIE
Binnenkort live
www.maxboodie.nl
DRUK, DRUK DRUK DEEL I
Wat is het?
FILMPJE
Hoe brengen we het over in NL?
B2B en B2C.
Qua positionering focus op
woon-werkverkeer.
https://www.youtube.com/watch?v=ODXYix-3efM
7,3 mio werknemers, 50% is
forens met gemiddeld 30 min
per dag.
Gemiddeld zo’n 1-2 minuten
over een KM.
Wat zouden inkopers er nog
meer aan kunnen hebben…..?
RESULTATEN B2B CASE X
development
engineer
development
engineer
Reist nu 394 KM/dag
Case x:
Reist nu 187 KM/dag
Functienummer / schaal
330025 / 10
Werkt in concern onderdeel
215
Aantal uren per week
36 uur
Reist elke dag van
Wognum naar Leeuwarden
Functienummer / schaal
Circa 9.200 medewerkers
330025 / 11
Werkt in concern onderdeel
215
Aantal uren per week
#300 kunnen minimaal 30 km
p.p.p.d. besparen
36 uur
6 miljoen woon-werk KM-ers
Reist elke dag van
Midlaren naar
Amsterdam
Kan gaan reizen van
Wognum naar
Amsterdam
Kan gaan reizen van
En bespaart daarmee
Midlaren naar
Leeuwarden
Case y:
104 KM/dag
En bespaart daarmee
Circa 1.600 medewerkers
239 KM/dag
#275 kunnen minimala 30 km
p.p.p.d. besparen
Resultaat match
Dagelijkse besparing
343 KM
€ 411,-
Jaarlijkse* besparing
68520 KM
€ 82224,-
*uitgaande van 5 dagen per week, 40 weken per jaar
5 miljoen woon-werk KM-ers
SPECIAAL VOOR INKOPERS….
Bruggetje naar het volgende
onderwerp ook…
Uitzendbranche heeft
duurzaamheidsconvenant
Bij gelijke geschiktheid de
kandidaat met minste woonwerk KM
Maar … Wie controleert? Wie
betaalt reistijd en reiskosten?
Bij case x gaan we dat
onderzoeken…
Druk, druk druk…?
• Ga dichter bij huis werken
• Analyseer de flexibele schil op verborgen reiskosten
DRUK, DRUK DRUK DEEL II
Rob de visionair, Paul de
technische kennisbank en Max de
inkoper.
Mooie recensies van Pieter
Swarts en van Peter Streefkerk.
Veel bruikbare onafhankelijke
(CBS) cijfers (h3) en inzicht
verdienmodellen aanbieders (h4).
Vijf kerngedachtes in het boek
kort samengevat.
Het dilemma van het boek; zie
ook het gebrek aan HR recensies.
PIFA BOODSCHAP 1: ONDERSCHEID EN PAS
OP VOOR KAMELEONS
5 Aanbodsvormen :
• Uitzenden
• Detacheren
• Bemiddelen
• ZZP-ers
• Payrolling
• (Kameleons)
PIFA BOODSCHAP 2: SCHILLENMODEL
Van binnen naar buiten
1. Intern
2. Bekende externen
3. … dan pas
voorkeurleveranciers
4. Etc
Kennen we van TCO denken?
PIFA BOODSCHAP 3: CUT OUT THE MIDDLE
MAN
Voor alle aanbodsvormen geldt
dat er betaalt moet worden
voor de toegevoegde waarde:
Uitzenden
Detacheren
Bemiddelen
ZZP-ers
Payrolling
Keuze voor een bepaalde
aanbodsvorm afhankelijk van
prijs en inleenrisico
PIFA BOODSCHAP 4: STRATEGISCHE
PERSONEELSPLANNING
Wat is het?
Wie heeft het?
PIFA BOODSCHAP 5: NEEM ZELF DE REGIE
Pas je niet aan, aan wat de
markt aanbiedt.
Bepaal zelf de contractvorm, de
voorwaarden en het proces.
Laat aanbieders aanbieden op
jouw voorwaarden en jouw
proces.
Vertrouw op bestaande ITtechnologie.
Ben niet bang dat er niet
geleverd gaat worden.
Druk, druk druk…?
• Lees dit boek..
• Implementeer intern (hoofdrol voor HR)
•Zie recensie in Deal!
•En:
•http://www.inkopers-cafe.nl/boekrecensie-professioneel-inhuren-van-flexibele-arbeid/
•http://www.flexnieuws.nl/2013/12/19/professioneel-inhuren-van-flexibele-arbeid-boek-review/#.Uyh5xmdOV9A
DRUK, DRUK DRUK DEEL III
Sinds 2001 met Dirk Jan
Kamann, sinds 2010 ook met
Jack van der Veen
Vanuit de adviespraktijk
benchmarks bij BT en DPA
Onderwerp: Purchasing
knowing doing gap
Hoe mooi zou het zijn als er
geen gaps zouden zijn…
CONCEPTUEEL MODEL A LA KAMANN
World View
The way we do it (all)
here…
The way to do purchasing
(policy)
Purchasing Manual
with
Procedures/Protocol
s
Social
Negotiation
Met 9 PSM-ers en hun 21 IC-ers
Conferences
papers
Articles
Textbooks
Purcha
sing
Manag
Interpretation, perceptioner
and
stakeholders
Course Material
autonomy
The way we look at
(perceive) the ideal
purchasing practice
Modellen maken dingen (soms)
makkelijker
Met dit model naar 9 cases
HR
incentives
‘aliens
’
Practicee
e
Frontier
knowledge
(EN BOODIE)
CONCEPTUEEL MODEL A LA BOODIE
(EN KAMANN)
Modellen maken dingen (soms)
makkelijker
Hypothesen op:
• Toepassing theorie
• Gap actual /ideal PSM/IC
• Perceptie verschillen PSM/ IC
• HR verschillen PSM/IC
PRAKTISCHE UITKOMSTEN
Wat kunt u ermee?
• U bent niet de enige die de
theorie niet toepast..
• PSM-ers weten te weinig van
hun interne klanten
• Wensen interne klanten
verschillen onderling
•HR incentives zijn vaak niet
aligned PSM en IC (en IC
onderling)
Druk, druk druk…?
• Slecht de knowing doing gap
• Let (on-Hollands) op de HR incentives…
KLAAR?
1. Druk zijn zou een keuze moeten zijn…
2. Pas slim toe wat goed door anderen bedacht is; let op haalbaarheid en timing!
3. Lees een boek; misschien heb je er wat aan… (vrij naar van Weele)
4. Besteed tijd aan de juiste dingen; ook in de grotere context (work life balance)
5. Dank voor de aandacht

similar documents