Office 365 ProPlus - APS IT

Report
Student Advantage
Voor onderwijsinstellingen
Die een Microsoft overeenkomst
hebben afgesloten via APS of SLB
Office 365 ProPlus voor leerlingen
zonder extra kosten



Office 365 ProPlus
De beste Office ervaring voor studenten, zonder bijkomende kosten
Wat zit er allemaal in Office 365 ProPlus
Office 365 ProPlus is precies dezelfde Office zoals die op onze pc’s is geïnstalleerd. Op dit
moment beschikbaar in de versie 2013.
Waarde van Microsoft Office 365 Educatie
Behoefte student en docent
Maak ‘overal leren’ mogelijk
Veelomvattende tools
voor het beste werk
Enterprise-grade
cloud services
A2
A3
Email, Agenda, Contacten, Anti-Malware, Role-based permissions, 50 GB mailbox
●
●
Instant Messaging, Aanwezigheid, Audio/Video Conferencing
●
●
Office Online (Office Web Apps) (maken, bekijken, bewerken)
●
●
Collaboration, OneDrive Pro, Sites (up to 10,000), App Catalogus, e-Discovery
●
●
Vergadering Opnemen, View Multi-Party Video
●
●
Office 365 ProPlus
●
Voicemail, Archivering, Data Loss Preventie
●
Excel/Access/Visio Services
●
Information Rights Management
●
Enterprise Voice
Prijs (medewerker / leerling) per jaar
Gratis
€ 22,80 / € 25,80
Hoe is het nu?
Hoe is het met Student Advantage?
• De onderwijsinstelling heeft een Microsoft overeenkomst
•
met SLBdiensten of APS IT-diensten.
• SLBdiensten, APS IT-diensten regelen via Slim.nl en
Microsoft overeenkomst met SLB of APS.
•
SURFspot.nl thuisgebruik voor leerlingen.
• De leerlingen (ouders) schaffen de software aan bij Slim.nl
SLB, APS, Slim.nl en SURFspot.nl kunnen nog
steeds thuisgebruik voor leerlingen regelen.
•
of SURFspot.nl
De onderwijsinstelling zou zelf een rol kunnen
spelen bij het aanbieden van Office voor
• De onderwijsinsteling heeft geen kosten en werk aan het
thuisgebruik.
De onderwijsinstelling heeft nog steeds een
leerlingen.
•
De onderwijsinstelling heeft in dat geval werk aan
het thuisgebruik.
Twee manieren om Office ProPlus beschikbaar te stellen
1
Via eigen Office 365 omgeving
Je kunt als instelling beslissen om dit in
eigen beheer te doen. Er is al een
Office 365 Educatie omgeving of je wil
deze aanvragen. De
leerlingen/studenten zullen in deze
omgeving geupload moeten worden
en een Office 365 ProPlus licentie
toegewezen krijgen
•
•
•
Instellingen kunnen het Office 365 ProPlus SKU via
SLBdiensten of APS IT-Diensten bestellen
Beheer doet instelling zelf
Communicatie en support richting leerlingen/studenten
doet de instelling zelf
2
Via Slim.nl en SURFspot.nl
Heb je nog geen Office 365 Educatie
omgeving of zit uitrol nog niet in de
planning, maar wil je wel Office 365
ProPlus voor je leerlingen/studenten?
Meld je dan bij SLB / APS, zodat de
leerlingen via Slim.nl / SURFspot.nl
Office 365 ProPlus kunnen bestellen.
•
•
•
•
Via de bestelling op Slim.nl komen leerlingen/studenten in
de Office 365 omgeving van SLBdiensten.
Zij krijgen daar een account en er wordt een Office 365
ProPlus licentie toegewezen.
SLB / APS doen het beheer
SLB / APS / Slim.nl / SURFspot.nl zorgen voor communicatie
en support
Het pad naar Student Advantage
• Er moet een geldig
Microsoft contract
aanwezig zijn.
• Binnen dit contract moet
Office Professional Plus
voor 100% van de instelling
gelicenseerd zijn.
• Bestelt Office 365 ProPlus voor
Studenten SKU
• De instelling moet een Office 365 voor Educatie omgeving
hebben. (SLB / APS assisteren hierbij)
• Het Office 365 ProPlus SKU moet besteld worden bij SLB /
APS
• Leerlingen / studenten moeten geüpload worden in de
Office 365 omgeving zodat ze een Office 365 account
krijgen
• Vervolgens kan de instelling een Office 365 Pro Plus licentie
toewijzen aan de leerlingen en studenten
1
• Download Office 365 ProPlus
op 5 verschillende (mobiele)
devices
• Office is lokaal geinstalleerd,
offline beschikbaar
• Office 365 ProPlus is altijd upto-date
2
http://www.apsitdiensten.nl/nieuws/Pagina
s/Student-Advantage.aspx
http://www.slbdiensten.nl/slb/actuele-themas/microsoftstudent-advantage







similar documents