De impact van Solvency II op pensioenen

Report
De impact van Solvency
II op pensioenen; wat te
verwachten van IORP-II?
Vereniging van Pensioenjuristen - 7 juni 2011
Ingeborg Hoogendijk - MinFin/FM
Inhoud
1. EU Groenboek Pensioenen
 Adequate en houdbare
pensioenen
 Versterken van de
interne markt
2. Herziening IORP-richtlijn
 Overeenkomsten
Solvency II en FTK
 Verschillen Solvency II
en FTK
3. Conclusies
1. EU Groenboek pensioenen
Adequate en houdbare pensioenen
-
3
Houdbare balans tussen werk en pensionering
Waarborgen van de “zekerheid” van pensioenen (*)
Meer transparante pensioenen, pensioenbewustzijn en informatie
Versterken van de interne markt voor werknemers en pensioenen (*)
Pensioeninkomen NL
Gemiddelde 5 grote EU LS
2e
pijler
2e pijler
1e pijler
1e pijler
4
Pensioenvermogen groter dan BNP
Vermogen pensioenfondsen
140
120
100
80
60
40
20
0
FR
5
GERM
IRE
UK
NL
1. EU Groenboek pensioenen
Adequate en houdbare pensioenen
- Waarborgen van de “zekerheid” van pensioenen
-> Het streven naar “zekerheid” mag niet ten koste gaan van de
houdbaarheid van pensioenregelingen
6
NL: 4% van de EU bevolking, 24% van het IORP kapitaal
15%
Andere
EU LS
24%
7
NL
UK
1. EU Groenboek pensioenen
Adequate en houdbare pensioenen
- Versterken van de interne markt voor pensioenen
-> Verbreding van de reikwijdte van de IORP-richtlijn
effectiever dan een verdieping van de harmonisatie
8
2. Herziening IORP-richtlijn
Overeenkomsten Solvency II en FTK (in beweging)
‒
‒
‒
‒
9
Structuur van het toezicht (3 pijlers)
Marktwaardering
Risicogeoriënteerd
Primaire focus op nominale zekerheid
2. Herziening IORP-richtlijn
Mogelijke verschillen Solvency II en FTK
Flexibiliteit in balans tussen ambitie en zekerheid (risicobereidheid)
Ruimte voor beleid gericht op risicodeling tussen generaties
Ruimte voor beleid gericht op koopkracht
Ruimte voor beleid gericht op verstandig omgaan met volatiliteit
10
3. Conclusies
Uitdagingen
•
-
Actief en tijdig bijdragen aan het Europese debat
Solvency II kent herkenbare elementen en kwetsbare elementen
Wees kritisch, maar ook realistisch en constructief
•
-
Uitleg nodig in begrijpelijke termen
Wat maakt - vanuit het perspectief van risicogeoriënteerd toezicht
gericht op adequate en “zekere” pensioenen - pensioenregelingen
die worden uitgevoerd door pensioenfondsen anders dan
verzekerde pensioenregelingen?
Welke gevolgen moet dit hebben voor het toezichtkader?
11
Hartelijk dank voor
uw aandacht!

similar documents