Kwartiermaker in de decentralisatie van de zorg

Report
Kwartiermaker in de
decentralisatie van de zorg
Tips voor de ontwikkeling van
doelmatige en doelgerichte
wijkteams jeugd en volwassenen
Afstand tussen burger en zorg
verkleinen
Hulp op maat leveren
Eigen kracht als uitgangspunt
Goedkopere zorg:
de zorg betaalbaar houden
Zorg voor kwetsbare mensen
• van rijk naar gemeenten
• goedkoper en beter
• via wijk- en buurtteams
• dichtbij, beschikbaar en benaderbaar
• 1 klant, 1 contactpersoon, 1 plan
• eigen kracht
Tip 1 voor
opdrachtgevers en kwartiermaker
3 niveaus:
beslissers, management en uitvoering
Tip 2 voor
opdrachtgevers en kwartiermakers
wortels in de wijk
korte lijnen naar netwerken van inwoners,
vrijwilligers en professionals
Tip 3 voor
opdrachtgevers en kwartiermakers
diversiteit
cultuur, leeftijd, gender, seksualiteit
Tip 4 voor
opdrachtgevers en kwartiermakers
administratie
voor overdracht en verantwoording
Aan de slag
1.
2.
3.
4.
Hoe werk je gelijktijdig op drie niveaus?
Hoe realiseer je wortels in de wijk?
Hoe realiseer je diversiteit in het team?
Hoe ziet een goede administratie er uit?
Evert van der Veen
kwartiermaker
[email protected]
www.evertvanderveen.nl
06 15 909 505

similar documents