Waar terecht met welke vragen?

Report
Waar terecht met welke vragen / wie doet wat binnen
nieuwe Wmo?
WMO kantoor
SDD
Dienstverleners
Vragen over ICT / Zorg-Portaal*
Vragen over meldingsprocedure
Vragen over geleverde zorg
Vragen over declaraties
Vragen over indicatie/herindicatie
Klachten en vragen over
dienstverlener
Klacht over dienstverlener of
klacht over WMO kantoor
Klacht over SDD
Mutatie: wijzigen dienstverlener
(nieuwe dienstverlener)
Mutatie: Overlijden of verhuizen
(GBA)
Mutatie: Definitief stopzetten
Vragen mbt inkoop / contract
Vragen over bevoorschotting en
facturatie
Vragen over ontbrekende
klanten (ivm overdracht)
Overige mutaties
Bezwaar en beroep
Spoedprocedure
CAK
Vragen over eigen bijdrage CAK
1
Welke e-mailadressen / contactgegevens?
• WMO kantoor:
• Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: [email protected] of 088 007 94 94
• * ICT/Zorg-Portaal: Voor vragen / opmerkingen over de Verwijsindex Productcodes Wmo kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de SDD: [email protected]
• Sociale Dienst Drechtsteden:
• In principe voor alle vragen algemene telefoonnummer SDD of contactformulier SDD (078-7708910 /
www.wmodrechtsteden.nl/formulieren)
• Specifieke vragen over ontbreken van klanten ivm overdracht en invoeren gegevens van het Rijk: [email protected]
• Aanmelden voor spoed: [email protected] (let op niet gebruiken voor vragen over klanten), in onderwerp altijd SPOED
vermelden.
• Melding voor toezichthoudende ambtenaar: [email protected], in onderwerp altijd “melding ivm toezicht bestemd voor
T. Kop en M. den Hartog” vermelden.
• Vragen inkoop en contractmanagement: [email protected] . Elke aanbieder ontvangt nog de gegevens van een
vast contactpersoon.
• Aanmelden voor gesprek (nieuwe melding) via www.wmodrechtsteden.nl/formulieren
• Vragen over lopende processen (of brieven die wij als SDD hebben verzonden) altijd via Klantenservice SDD en evt vragen naar de
Wmo-consulent.

similar documents