Havo 3 - Marnix Sites

Report
Havo 3
Paragraaf 4.1 t/m 4.3
4.1
Nl’se multinationals in
ontwikkelingslanden
NL heeft als voordeel:
1. Gunstige geografische ligging
- centrale ligging Europa
- ligging aan zee
- natuurlijke waterwegen
2. Goed opgeleide bevolking (kenniscentrum)
Gevolg:
a. Veel buitenlandse bedrijven  naar NL
b. NL’se bedrijven ontwikkelen zich tot Multinationals
vestigingen in buitenland
Bedrijven vestigen zich over de hele wereld (globalisering) en daarvoor
hebben zij 2 redenen:
1.
Marktgerichte globalisering: bedrijven vertrekken naar die landen waar
ze denken een nieuwe markt te kunnen aanboren.
Vooral China lonkt naar MNO’s  veel inwoners met een steeds beter
salaris.
2. Kostengerichte globalisering: bedrijven vertrekken naar die landen waar ze
flink kunnen besparen op de kosten van het produceren.
- Lagere (of geen) belastingen
- Lagere lonen
- Goede infrastructuur
- Steeds beter opgeleid personeel
Een bedrijf als Phillips levert directe en indirecte werkgelegenheid:
1.
Direct: dit zijn de banen die direct ontstaan door een bepaalde activiteit.
2.
Indirect: dit zijn banen die ontstaan doordat na de komst van een groot
bedrijf ook andere activiteiten ontstaan.
Direct of indirect?
4.2
Nl’se ontwikkelingshulp
concentratie op de armste landen
Nl’se ontwikkelingshulp (geld) op drie manieren:
1. Multilaterale hulp:
hulp van meerdere landen aan één of meer arme landen, vaak via
internationale organisaties.
2. Bilaterale hulp:
Hulp van regering naar regering (van land tot land).
3. Via Niet-Gouvernementele Organisaties:
Particuliere hulporganisaties (Novib, Plan, SOS-kinderdorpen)
Deze worden het meest toegepast, omdat het geld via regeringen vaak niet
bij de allerarmsten terecht komt.
4.2
Verder:
- Goed doorlezen
- Bekijk bron 45 (de acht milleniumdoelen en de rol van NL) ook goed!
4.3 Toch nog een paar vragen…
Hulp
exportsubsidies
Leg de tegenstrijdigheid eens uit.
Oneerlijke concurrentie uit westerse landen draait hulp vaak de nek om in
arme landen.
Handel? JA!
Hulp? NEE!
Maar dan wel handel zonder:
- Importheffingen
- Exportsubsidies
Voorbeeld:
Voorbeeld thee:
- wij betalen 7,50 euro per kilo
- Malawi ontvangt 0,75 euro
- Waar blijft dat geld? …..
1.
2.
Tussenhandel
NL’se overheid
Wanneer we eerlijke handel zouden toepassen:
- BNP arme landen
met 12%
- BNP rijke landen
met 3%
We moeten doen aan Fairtrade.
Hoe gedragen NL’se MNO’s zich?
MVO=
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de arbeiders en het milieu in
dat land.
Gedragscodes:
1. Geen kinderarbeid
2. Het aantal werkuren moet binnen de perken blijven
3. Vakbond moet toegestaan zijn
Nakijken!!!

similar documents