Presentatie Arjan Kokshoorn

Report
Regionalisatie Gelderland
3e Multidisciplinaire samenwerking
Sportmedische Ketenzorg
“Schouderpathologie bovenhandse sporten”
6 november 2013
Arjan Kokshoorn (sportarts)
programma
• 19.20 uur
• 19.30 uur
•
•
•
•
•
Inleiding / stand van zaken ketenzorg
'Schouderpathologie bovenhandse sporten', rol vanuit:
- Sportmassage NGS door Wim Bijsterbosch
- Sportfysiotherapie NVFS door Nicole van Bergen
- Sportgeneeskunde VSG door Diederik Oei
20.30 uur
Pauze
20.45 uur
Paneldiscussie n.a.v. stellingen / casuïstiek
21.30 uur
- Positie / rol huisarts door Pieter Jansen, huisarts in Ede
- Positie / rol SEH en orthopedie (nnb)
21.45 uur
Afsluiting
Tot 22.00 uur Discussie en borrel
Stand van zaken
3de bijeenkomst! → inhoud en communicatie/netwerk (ketenzorg)
Gerealiseerd(!):
– symposia
– kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg →
– overdrachtsformulier (sportmasseurs)
– www.sportzorg.nl/gelderland
– www.sportzorg.nl/sportzorg-professionals
– google-maps
– digitale nieuwsbrief
– flyer huisartsen
Stand van zaken
Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg:
Sportmasseurs NGS
– criteria deelname ketenzorg in nieuwsbrief, info Ger(!)
Sportfysiotherapie NVFS
– uiterlijk per 2015 inschrijving bij masteropleiding in MSK domein
→ info: [email protected] / www.nvfs.nl
→ deelname VSG Congres / inbreng blad 'geneeskunde en sport'
Sportgeneeskunde VSG → erkenning(!)
Stand van zaken
Kwaliteitscriteria sportzorgprofessionals ketenzorg:
Sportgeneeskunde VSG → erkenning(!)
– formeel per juli 2014 (handtekening minister)
– andere herregistratie-eisen
– nog veel onduidelijk
Verwachting:
– curatieve zorg in basisverzekering (2de lijns specialist)
→ aanvullende diagnostiek
→ verwijzing huisarts 'geen financiële drempel'
Stand van zaken
Toekomst:
– symposia vervolgen: inhoud en regionale betrokkenheid → Apeldoorn?
– huisartsen → vervolgactie?
– SEH / orthopedie → betrokkenheid? flyer ontwikkelen?
– verenigingsniveau i.s.m. gemeente → flyer?
– van belang: breed draagvlak → vervolgacties!
– gebruik evaluatieformulier en netwerk (kerngroep) voor kritiek en ideeën
programma
• 19.20 uur
• 19.30 uur
•
•
•
•
•
Inleiding / stand van zaken ketenzorg
'Schouderpathologie bovenhandse sporten', rol vanuit:
- Sportmassage NGS door Wim Bijsterbosch
- Sportfysiotherapie NVFS door Nicole van Bergen
- Sportgeneeskunde VSG door Diederik Oei
20.30 uur
Pauze
20.45 uur
Paneldiscussie n.a.v. stellingen / casuïstiek
21.30 uur
- Positie / rol huisarts door Pieter Jansen, huisarts in Ede
- Positie / rol SEH en orthopedie (nnb)
21.45 uur
Afsluiting
Tot 22.00 uur Discussie en borrel
Stellingen / casuïstiek
Vragen en discussie n.a.v. inhoudelijke praatjes?
Stelling?
Casus?
Stellingen / casuïstiek
Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal):
– pijn rechter schouder, kan niet (bovenhands) volleyballen
– laatste 2 jaar 2 x 2 weken fors beperkt
Sportmasseur?
Sportfysio?
Sportarts?
Stellingen / casuïstiek
Casus volleybaltalent (sinds kort op CTO Papendal):
– sportarts: verdenking intraarticulaire pathologie → MRI + artro
– Diagnose: reactieve botcontusie humeruskop posterieure zijde
o.b.v. techniek ('uit schouder') en specifieke trainingsbelasting
– Beleid:
→ sportarts 'casemanager':
→ diclofenac, volleybalrust, alternatieve trainingsbelasting, techniek
veranderen (trainer), stabiliteitstraining (fysio), zo nodig
detoniserende therapie (sportmasseur, fysio)
SEH / orthopedie
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem:
– orthopedie → veel sportaffiniteit (o.a. Vitesse)
→ sportpoli (gezamenlijk spreekuur sportarts)
→ netwerk (website, google-maps) al ingezet!
– SEH → geen sportaffiniteit(?),
→ discussie enkeltrauma en vervolgbeleid SEH versus gipskamer
→ meerwaarde: ontwikkelen flyer (SEH, orthopedie, traumatologie)
Andere ziekenhuizen??
Vragen?
Symposia / Congres
– VSG Congres: 28 en 29 november 2013 
www.vsgjaarcongres.nl
– SMCP: avondsymposium ‘heupklachten’
ma 18 november 2012 (sportverzorgers)
– SMCP: 2de avondsymposium sportmedisch wielrennen (febr 2014, www.smcp.nl)
– Sportpoli Rijnstate – SMCP – Vitesse: avondsymposium ‘enkel’
di 11 maart 2014 (www.smcp.nl, www.rijnstate.nl/sport)

similar documents