deze link. - VAT Compliant

Report
Mijn passie;
voor iedere ondernemer
Adrienne Lijs [email protected]
VAT Compliant
VAT Compliant ondersteunt bedrijven bij de
analyse en inrichting van hun btw-administratie
Advieswerkzaamheden vinden veelal achteraf
plaats:
- Op het moment dat de belastingdienst een
controle heeft uitgevoerd; of
- Indien men niet weet hoe te factureren; of
- Een klant met vragen over de factuur komt.
• Onjuistheden btw-aangifte beginnen bij
inrichting van de administratie en kennis van
degenen die deze administratie verwerken;
• Veel vertrouwen in de kennis en
signaleringsfunctie van accountants; en
• Jaarrekeningen veelal pas na twee jaar
opgemaakt.
Analyse van de btw-administratie:
• Overzicht creëren van inkopen en verkopen;
• Afnemers identificeren;
• Toepassen btw-codes uit de boekhouding; en
• Controleren juistheid facturen, btw-aangifte
en eventuele Listing of Intrastat (CBS),
om onjuistheden in de administratie tijdig bij te
sturen.
Waarom VAT Compliant?
• Persoonlijk verhaal van bedrijf is de basis;
• Kennis regelgeving;
• Juiste vragen kunnen stellen;
• Meer relevante informatie boven tafel; en
• Herkenbare voorbeelden op basis van
bedrijfsprofiel bij uitleg droge wetgeving.
Focus:
• (Inter)nationale handel; groothandel en
detailhandel
• Dienstverlening;
• Transport;
• Sport; en
• Vastgoed exploitatie.
De btw-wetgeving in Nederland en andere EUlidstaten is allemaal gebaseerd op de Europese
btw-Richtlijn
• Verplichte onderdelen
• Facultatieve onderdelen
• Bandbreedte in bedragen en percentages
Vragen voor iedere ondernemer:
• Wat koop ik in?
• Waar komen producten of diensten vandaan?
• Welk btw-tarief is van toepassing?
Vragen voor iedere ondernemer:
• Wat verkoop ik?
• Wie zijn mijn afnemers?
• Heb ik afnemers in het buitenland?
• Welk tarief factureer ik?
• Wat moet er op mijn factuur staan?
Vragen voor iedere ondernemer:
• Hoe verschijnen inkopen in mijn aangifte?
• Hoe verschijnen verkopen in mijn aangifte?
• Klopt de aftrek van voorbelasting?
Webshop als voorbeeld:
• Inrichten administratie van belang bij opbouw
webshop systeem
• Webshop mogelijk verplicht in andere landen te
registreren en lokale btw te voldoen
• Soms gunstig zelf deze keuze te maken bij lager
btw-percentage dan Nederland
• Komt naar voren op het moment dat je je licht
laat schijnen over je gehele btw-administratie
Internationale handel als voorbeeld:
• Inrichten administratie van belang bij opbouw
boekhoudsysteem
• Bedrijf mogelijk verplicht in andere landen te
registreren en lokale btw te voldoen
• Komt naar voren op het moment dat je je licht
laat schijnen over je gehele btw-administratie
Handelssector als voorbeeld:
Bij vervoer van goederen is de plaats van levering het
land van vertrek
• Goederen binnen Nederland => NL btw? 21%? 6%?
• Goederen binnen Nederland => btw verlegd?
• Goederen naar buitenland => 0%? Onder welke
voorwaarden?
• Goederen naar buitenland => buitenlandse btw?
Dienstensector als voorbeeld:
B2B-diensten belast in land van afnemer
B2C-diensten belast in land dienstverrichter
OG-diensten belast in land waar OG ligt
Toegang tot beurs belast in land waar activiteit plaats vindt
• Diensten binnen Nederland => NL btw? 21%? 6%? Btw
verlegd?
• Diensten naar buitenland => btw verlegd? 0%?
Buitenlandse btw?
Recente wijzigingen btw-wetgeving die wijziging
administratie tot gevolg heeft:
• Tariefswijziging per 1 oktober 2012
• Wijzigingen bouwsector
• Factuurvereisten
• Verleggingsregeling e-gadgets
• Wijzigingen door nieuwe jurisprudentie
Toekomstige wijzigingen btw-wetgeving die
wijziging administratie tot gevolg heeft:
• Tariefswijzigingen in diverse Europese land
• Wijziging wetgeving voor Telecom / Radio / TV
/ Elektronische diensten
• Wijzigingen door nieuwe jurisprudentie
Overige werkzaamheden:
• Trainingen;
• Interim opdrachten;
• Aangiftewerkzaamheden; en
• Ondersteuning bij controle.

similar documents