Track & Trace techniek van containers bijna volwassen

Report
Platform Marktversnelling
Mobiliteitsinformatie
Track & Trace van
Containers:
Bijna volwassen
Chris Bannink
13 februari 2014
Aanleiding
• Wat gebeurt er nu echt met container stromen?
• Kun je ad-hoc + heel goedkoop een stroom tracken en
tracen?
Onderzoek de
haalbaarheid van
adhoc goedkoop
tracking
Het “Ringen”
• Analoog aan het ringen van duiven
• Containers worden snel en makkelijk met “devices”
getagged en tracked
• Op basis van fase 1:
Devices gebruiken GPS en GSM
Batterijduur > 1 jaar mogelijk
Cell:ID kan, maar in beta
Longlist van +10 leveranciers
Fase 2: Productvergelijking
Doelstelling: ervaren en vastleggen van vier
geselecteerde toestellen hoe deze in de
praktijk functioneren voor het gehele proces
vanaf bestelling tot aan operatie.
Telic, Picotrack Endurance
Ram / Andes MT10
TrackTrace, Clicktrack
Fleetronic STP
(European Datacom)
Praktijktest
Tracktrace - ClickTrace+
6
Telic – Picotrack Endurance
7
Andes / RAM Track&Trace – MT10
8
EDCH – Smarttracer Pro
9
Praktijktest clip
Clip: http://www.youtube.com/watch?v=eqA67FGfzVw
Fase 3:Cell-ID
Sigfox & EDCH en/of KPN
GPS based
GSM /GRPS modem replaced by new modem
for Sigfox network
Very cost/battery effective
NL coverage underway
http://www.sigfox.com/en/ en http://www.aerea.nl/sigfox-m2m-en-iot/
11
Cell ID:NewlineMobile / KPN
Cell_ID. (Concept) Device beschikbaar. Grotere aantallen mogelijk binnen 2 maanden
12
Cell ID, zoom in
Cell ID, zoom in
Fase 4 Proef óp containers
Practische problemen
Devices te breed voor de “ribben” van de containers
Magneten werken niet op aluminium reefers
Met bouten is arbeidsintensief, niet voor ad hoc gebruik
Magneten werken diefstal in de hand
Configuratie: trillingen (signaal bij bewegen):
trillingen tijdens varen en/of wel trillingen bij stilliggen
De keten is er nog niet klaar voor
geen
Samenvattend 1
GPS:
- Geeft gedetaileerde informatie.
- Maar is relatief duur (toestellen en dataverkeer via GSM/3G/GPRS).
- Batterijduur: zorg voor optimale configuratie van de sensor
Cell-ID:
- Geeft acceptabele resultaten, echter geen posities op 'meter-niveau'.
- Toestellen zijn iets goedkoper, nog geen serie productie.
- Punt van de batterijduur is hetzelfde als bij GPS-toestellen.
Samenvattend 2
Alternatief is Sigfox; Veelbelovende techniek
- Toestellen zijn veel goedkoper.
- Dataverkeer aanzienlijk lager in kosten (niet via GSM/3G).
- Door ontbreken van GSM-modem verbruikt het minder energie.
- Echter uitrol van het netwerk (zendmasten) staat in de beginfase.
(afgelopen half jaar al snelle uitrol in Belgie en Frankrijk).
Conclusies
Track& Trace van containers is bijna volwassen;
Prijs van GPS toestel nog te hoog
voor brede uitrol (business case)
Ad hoc gebruik ligt voor de hand
Devices obv Cell-id nog niet als serieproductie
beschikbaar
Sigfox is wellicht alternatief
Q&A
Meer info/ Contact
Herman Wagter
Chris Bannink
[email protected]
[email protected]

similar documents