Bonding and bridging

Report
Bonding and bridging
Social media als platform voor nieuws en discussie
in de multiculturele samenleving
Waarom dit onderzoek?
Kwaliteit van (interculturele) journalistiek
is gebaat bij dialoog tussen media en
(etnische) groepen in de samenleving;
 Sociale media bieden daartoe in theorie
een laagdrempelige mogelijkheid.

Initiatief
Initiatief van Mira Media, voortkomend uit
eerdere conferenties
 Ontwikkeld in overleg met
Stimuleringsfonds voor de pers
 Grotendeels mogelijk gemaakt door
Stimuleringsfonds

Vraagstelling

Welke rol kunnen etnische portals,
discussiefora en (andere) social media
spelen bij het meer bij elkaar betrekken
van etnische groepen en de media.
Werkwijze
Literatuuronderzoek
 Monitoring gebruik (4 maanden)
 Enquête onder stakeholders
 Gesprekken met deskundigen

Waar hebben we het over?

Interactiemogelijkheid staat voorop
◦
◦
◦
◦
◦
Discussiefora
Portals met reactiemogelijkheid
Twitter
Facebook
Hyves
Literatuuronderzoek
Gebruik social media
Discussiefora
Vooral populair onder jongeren;
 Met name Marokkaans
 Veelal meisjes

◦ Veilige plek
◦ Identiteit
◦ Religie
Beperkt inhaken op actualiteit, behalve
actualiteit heel dichtbij
 Uitzondering: Waterkant

Nieuwsgebruik

Allochtonen zijn zwaardere
nieuwsgebruikers dan autochtonen
◦ Nieuws dichtbij huis (lokaal, regionaal) of uit
herkomstland
◦ Televisie, internet en apps (snel, actueel en
gratis)
Voorkeursmedia
◦ Media uit herkomstland; satelliet, krant
(Turken)
◦ Nederlandse media en Al Jazeera
(Marokkanen)
◦ Online zenders uit herkomstland via
internet(Surinamers/Antillianen)
◦ Cultuurgebonden zenders in Nederland
(Radio Mart, Salto: Surinamers en Antillianen
Moslimjongeren maken meer
gebruik van media
Nieuwsonderwerpen
Weinig verschil tussen nationale media en webfora
Agenda’s van dagbladen en etnische
discussiefora hangen nauw samen, waarbij
de lead meestal bij de dagbladen ligt.
 Maar mate van aandacht en invalshoek
verschilt

Monitoring
Monitoring

Na nulmeting op Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse, Poolse en Afghaanse fora en
sites en een multiculturele portal volgen:
◦ Welk nieuwsbericht dagelijks de meeste reacties
oproept.
◦ Hoeveel reacties dit nieuwsbericht oproept.
◦ Het aantal keren dat dit nieuwsbericht is bekeken.
◦ De bron van het nieuwsbericht dat dagelijks de
meeste reacties oproept.
REAGEREN OP NIEUWS
(MAROKKO.NL)
•Religie, identiteit, discriminatie, entertainment
•Veel buitenlandse bronnen
•Veel
reacties
REAGEREN OP NIEUWS
HABABAM
•Turks georiënteerd
•Gebruik Turkse taal
•Veelal Turkse bronnen
REAGEREN OP NIEUWS
WATERKANT
•Zeer diverse onderwerpen
•Vaak langere betogen
•Oudere doelgroep
REAGEREN OP NIEUWS
AFGHAN
Sensationeel of grappig nieuws
REAGEREN OP NIEUWS
(WERELDJOURNALISTEN)
•Berichten met een politieke strekking en tegenstellingen tussen
•Serieuze discussies, vaak met aanvoer van nieuwe bronnen
•Eigen artikelen,
•Weinig moderatie nodig
•Beperkt aantal reacties
groepen
Enquête en gesprekken
Gesprekken en enquêtes 1

Portalbeheerders, journalisten,
zelforganisaties
◦ Gebruik social media begint ingeburgerd te
raken, met name twitter en facebook.
◦ Veel lezen, weinig posten; beperkt strategisch
gebruik.
◦ Als bronnen gebruikt: Republiek Allochtonië,
Maroc.nl, Marokko.nl, Wereldjournalisten
Conclusies





Discussies verplaatsen zich van portals naar social
media
Discussies worden (daardoor) minder diep
Social media gebruik door allochtonen laat zien
wat er leeft en hoe er wordt gedacht.
Uitzonderingen daargelaten levert social media
gebruik door allochtonen vrij weinig ‘eigen’
nieuws op, maar biedt het wel een indicatie voor
wat nieuws zou kunnen zijn.
De mogelijkheden van social media worden zowel
door journalisten als door vertegenwoordigers
van zelforganisaties onvoldoende benut als het
om interculturele onderwerpen gaat

similar documents