(delen van) de presentatie om met de instrumenten in uw

Report
versterken
arbeidsverhoudingen
7 instrumenten voor
medewerkers van ziekenhuizen
zorg is mensenwerk
mensenwerk is samenwerking
met formele werkrelaties
en informele werkrelaties
sterke arbeidsverhoudingen
goede communicatie
samen optrekken
horen en gehoord worden
voorwaarde voor =>
goede zorg
werkplezier
7 instrumenten StAZ
instrumenten
doe het zelf
 Miniteams
 Van foto naar actiefilm
 Het Verbeterbord
 Mijn PLB
 Overzichtskaart ‘Steeds beter sessie’
 De Thermometer
 Ge(s)laagd plannen
een impressie van de instrumenten
Miniteams
gelegenheidsteam binnen de organisatie
5 stappen
waarderende aanpak
oplossingen voor dagelijkse vraagstukken
waarderende methode
5 stappen
1.
2.
3.
4.
5.
Vraagstuk
Waarderen
Ideaal schetsen
Concreet maken
Aan de slag
Miniteam
Miniteam
Miniteam in werking
In de toolbox op staz.nl:
 draaiboek
 succesfactoren en randvoorwaarden
 opbrengst voorbeelden
Van foto naar actiefilm
instrumentkaart
6 stappen
introductie
6 stappen
6 deelinstrumenten
1. strategisch jaarplan
deelinstrument 2
2a. individueel jaargesprek medewerkers
2b. individueel jaargesprek leidinggevenden
2a
2b
overige deelinstrumenten
in de toolbox op staz.nl
3. afdelingsfoto
4. driegesprek
5. afdelingsbespreking
6. actiefilm
uit de praktijk
afdelingshoofd receptie Elkerliek:
“.. biedt mogelijkheid mensen in beweging te
krijgen..”
medewerker receptie Elkerliek:
“..open in het jaargesprek staan..”
Het Verbeterbord
Het Verbeterbord
 team maakt verbetermogelijkheden en
knelpunten zichtbaar
 kort oplossingsgericht traject per punt
Mijn PLB
Mijn PLB
instrument voor Persoonlijk Levensfase
Budget (PLB)
ontdekken:
inspiratie:
wat echt belangrijk
voor inzet PLB
thema’s op Mijn PLB
 Mijn levensfase
 Mijn levensfasescan
 Mijn inspiratiebron
 Mijn PLB-plan
 Mijn PLB-gesprek
Mijn inspiratiebron
portretten
maak een PLB-plan
en voer een PLB gesprek
uit de praktijk
Zorgmanager:
“..inzicht gegeven in opties voor inzet PLB..
..praktisch hulpmiddel..
..handvatten om aan de hand van
levensfasen in gesprek te gaan over inzet
budget ..”
Overzichtskaart ‘Steeds beter sessie’
Overzichtskaart “Steeds beter sessie”
SAMEN WERKEN AAN VERBETERING
stappenplan + laagdrempelige
werkvormen = aan de slag
met uitkomsten MTO
stappenplan
constateren
analyseren
samenvatten
oplossen
lanceren
Overzichtskaart
in toolbox op staz.nl
overzichtskaart
handleiding
uit de praktijk
beleidsmedewerker hrm Zuwe Hofpoort:
“..met ‘steeds beter sessie’ met je team
verbetering bereiken..”
De Thermometer
De Thermometer
kwaliteit arbeidsverhoudingen onderzoeken
ervaringen medewerkers & leidinggevenden
samen werken aan verbetering
De Thermometer
4 thema’s
ontwikkeling
relatie medewerker leidinggevende
structuur & regelruimte
samenwerken
De Thermometer
instrumentarium
1.Thermoscan
2.onderzoekinstrumenten
3.ervaringen delen
De Thermometer
instrumentarium
1.Thermoscan
– 8 korte vragen
– voorsortering
– hoe/waar Thermometer best in te zetten
– full- en lightversie
De Thermometer
instrumentarium
in toolbox op staz.nl
2.onderzoekinstrumenten (met toelichting)
3.ervaringen delen
Ge(s)laagd plannen
Gelaagd plannen
vernieuwende roostersystematiek
meer roosterstijlen naast elkaar
vast
&
wisselend
binnen een roostereenheid
onafhankelijk van gebruikte roostersoftware
Gelaagd plannen
voor elk wat wils
vast rooster
zekerheid
wisselend
rooster
flexibiliteit
er gelden wel spelregels ► zie toolbox
Gelaagd plannen
doelstellingen
ervaren belasting medewerkers
zeggenschap medewerkers
stabiliteit roostering
aansluiting werkaanbod en inzet
▼
▲
▲
▲
sterke arbeidsverhoudingen
goede communicatie
samen optrekken
horen en gehoord worden
goede zorg
werkplezier
versterken
arbeidsverhoudingen
7 instrumenten voor medewerkers
van ziekenhuizen
meer weten:
http://staz.nl/versterken_arbeidsverhoudingen
•

similar documents