Management - FLOW EVC Portal

Report
EVC: Erkenning Verworven Competenties
Laat zien wat je waard bent!
Toepassing bij [corporatie]
Wat is EVC?
 EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties
 Een Ervaringscertificaat brengt in kaart welke
(werkgerelateerde) kwaliteiten een medewerker heeft
buiten diploma’s om
 Het laat zien wat een medewerker heeft bijgeleerd:
 In de praktijk op het werk
 Thuis, als vrijwilliger, bij een vereniging etc.
Wat levert EVC op?
Werknemers
Werkgevers
Laten zien wat ze waard zijn:
 Aan huidige of een andere
werkgever
 Voor huidige of een andere
functie
Brede inzetbaarheid:
 Flexibiliteit bij doorstroom
 Herplaatsing bij
reorganisatie
 Baankans bij ontslag
Vrijstellingen krijgen voor een
opleiding:
 Duidelijk wat iemand al kan
en nog moet leren
 Mogelijk verkorte
studieduur
Opscholing:
 Lagere drempel voor
opleiding
 Betere prestaties door
scholing
 Sneller en goedkoper
opleiden
Hoe verloopt een EVCprocedure?
1. Intake bij de aanbieder
Bespreking van de procedure
2. Samenstellen van een portfolio
Verzamelen van bewijzen van kennis en ervaring,
met hulp van een begeleider van de aanbieder
3. Beoordeling van het portfolio
Gesprek met de assessoren, soms aangevuld met
een werkplekbezoek
4. Vastlegging in een Ervaringscertificaat
Rapport waarin de kennis en ervaring wordt
vergeleken met landelijke standaarden (MBO of HBO)
Wat kost een EVCprocedure?
 Een EVC-procedure duurt gemiddeld drie
maanden en kost de medewerker zo’n 20–40
uur
 De kosten variëren van € 700 tot € 1.500 per
Ervaringscertificaat
 Deze kosten worden (deels) vergoed door
belastingvoordelen
 De resterende kosten kunnen verhaald worden
op het individueel loopbaanontwikkelingsbudget
van de medewerker
Hoe wordt EVC
ondersteund?
Ga naar het FLOW EVC Portal voor:
 Informatie over EVC
 Zoekregister met procedures voor
wooncorporaties
 Aanbieders die voldoen aan bepaalde
kwaliteitseisen
Hoe stimuleert
[corporatie] EVC?
 [P&O-verantwoordelijke] is beschikbaar voor
vragen en ondersteuning
 Communicatie vindt plaats door:
 Presentaties aan medewerkers en OR
 Berichten en artikelen in [personeelsblad]
 Banner naar FLOW EVC Portal op het intranet
 Posters en flyers
 Hoe kun jij als leidinggevende EVC stimuleren?
Voorbereiding voor
medewerkers: Loopbaanwijzer
 Met de Loopbaanwijzer van FLOW WEP doorlopen
medewerkers een virtueel loopbaanadviestraject
 Een van de uitkomsten van de Loopbaanwijzer is de
Functiematch, een overzicht van functies die passen bij
de interesses en talenten van de medewerker
 De uitkomsten van de Functiematch helpen de
medewerker bij de keuze van een EVC-procedure die
past bij de baan die hij/zij ambieert
De Loopbaanwijzer staat op
www.flowwep.nl
Voorbereiding voor
werkgevers: Talentenmonitor
 Met de Talentenmonitor van FLOW WEP kun je een
inschatting maken van de huidige prestaties en het
toekomstig potentieel van medewerkers
 Op grond hiervan bepaal je een mogelijke
ontwikkelrichting voor je medewerkers
 EVC kan medewerkers ondersteunen bij het realiseren
van die ontwikkelrichting
De Talentenmonitor
staat op
www.flowwep.nl
Ga naar
www.flowevcportal.nl

similar documents