Highlights bedrijventerreinen

Report
GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B CONTINUE SAMENWERKEN
WELKOM
Woensdag 24 september 2014 – 07.30 uur
Bedrijfsrestaurant IW4
AGENDA
07.40 – 07.45
Opening
Dhr. R.P.J. van Holsteijn
07.45 – 07.50
Wethouder
Dhr. M. Verloop
07.50 – 08.05
KVO-B projectgroep
Dhr. G. van Ginkel
08.05 – 08.10
Schipper Security BV
Dhr. E. Diepenbroek
08.10 – 08.15
Politie
Dhr. W. van Eden
08.15 – 08.20
Brandweer
Dhr. R. van de Pijpekamp
08.20 – 08.25
Gemeente Veenendaal
Dhr. D. Bok
08.25 – 08.40
Uitreiking KVO-B certificaten
Mevr. H. Brenninkmeijer
08.40 – 08.45
Afsluiting
Dhr. R.P.J. van Holsteijn
OPENING
-
De heer René van Holsteijn
(technisch voorzitter Platform Bedrijventerreinen)
1. Doel van dit KVO-B ontbijt
2. Samenwerking projectgroep KVO-B
3. PP-presentatie wordt nagezonden
4. Gelegenheid tot vragen stellen aan de actoren na de bijeenkomst
5. Na afloop:


Oranje gekleurd veiligheidshesje met opdruk Ondernemend Veenendaal
Zelfklevende stickers om diefstal vanuit auto’s tegen te gaan
De heer Marco Verloop
(wethouder gemeente Veenendaal)
Verantwoordelijk voor:







Financiën en control
Belastingen
Control sociaal domein / decentralisaties
Economie
Werkgeversdienstverlening
Revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand
Parkeren
Verloop hercertificering KVO-B
De heer Gert van Ginkel
(technisch voorzitter projectgroep KVO-B)
1. Gelopen / te lopen schema
2. Voordeel korting op verzekeringspremies
3. Punten uit opgestelde maatregelen-matrix
4. Project bundeling opleidingen BHV
5. Project intelligente camera’s
6. Highlights uit gehouden KVO-B enquete
7. Highlights laatste dag- en avondschouw
8. Collectieve beveiliging bedrijventerreinen
9. Ervaring Jan Zandbergen BV (World Wide Quality in Meat), Bobinestraat 29

Dick de Vries (Facilitair Manager)
Highlights bedrijventerreinen
• Het Ambacht / Nijverkamp
2013
2014
Verschil
38
63
+25
4
4
7
2
-5
14
11
-3
19
39
+20
A
B
C
D
E
F
G
8
7
-1
Open deur/raam/hek klant
Brandgevaarlijke situaties klant
Verdachte voertuigen/personen
Genoteerde kentekens
Defecte lantaarnpalen
Openbare verstoring
Hangjongeren
0
0
www.schippersecurity.nl
Highlights bedrijventerreinen
• De Faktorij / De Vendel
2013
2014
Verschil
34
30
-4
6
3
-3
1
7
+6
15
2
-13
A
B
C
D
E
F
G
12
10
-2
9
3
-6
Open deur/raam/hek klant
Brandgevaarlijke situaties klant
Verdachte voertuigen/personen
Genoteerde kentekens
Defecte lantaarnpalen
Openbare verstoring
Hangjongeren
7
1
-6
www.schippersecurity.nl
Highlights bedrijventerreinen
• Compagnie
2013
2014
Verschil
17
18
+1
11
5
-6
A
B
C
D
E
F
G
2
7
+5
10
5
-5
2
5
+3
10
7
-3
Open deur/raam/hek klant
Brandgevaarlijke situaties klant
Verdachte voertuigen/personen
Genoteerde kentekens
Defecte lantaarnpalen
Openbare verstoring
Hangjongeren
2
0
-2
www.schippersecurity.nl
Highlights bedrijventerreinen
• Compagnie-oost
2013
2014
Verschil
10
14
+4
2
1
-1
2
5
+3
A
B
C
D
E
F
G
9
7
-2
0
6
+6
2
3
+1
Open deur/raam/hek klant
Brandgevaarlijke situaties klant
Verdachte voertuigen/personen
Genoteerde kentekens
Defecte lantaarnpalen
Openbare verstoring
Hangjongeren
0
0
www.schippersecurity.nl
Highlights bedrijventerreinen
• De Batterijen
2013
2014
Verschil
21
15
-6
4
12
+8
A
B
C
D
E
F
G
2
2
1
3
+2
0
3
+3
6
6
Open deur/raam/hek klant
Brandgevaarlijke situaties klant
Verdachte voertuigen/personen
Genoteerde kentekens
Defecte lantaarnpalen
Openbare verstoring
Hangjongeren
1
0
-1
www.schippersecurity.nl
Algemene conclusie
• Aandacht niet laten verslappen.
• Meer activiteit / verdachte personen gesignaleerd.
www.schippersecurity.nl
Maatregelen 2014
• SMS- functie voor alle ondernemingen
• Extra aandacht/ periodieke controles:
- Defecte straatverlichting
- Verlichting panden
- Overzicht vrachtwagens bedrijventerreinen
- Overzicht brandgevaarlijke situaties
- Openstaande ramen/deuren/hekken
www.schippersecurity.nl
Ontwikkelingen 2015
Verhogen Organisatiegraad/ elkaar informeren
• Veiligheidsapp
Communicatie binnen gebruikers groepen
Veiligheid bij alleen werken.
• Aangiftebereidheid Meer meldingen (vandalisme en inbraak)
Uitgewerkt in komend KVO overleg
eenvoudig, simpel,
pilot
www.schippersecurity.nl
Politie Midden Nederland
district oost
Basisteam zuid
Wim van Eden
Brigadier
en thematisch wijkagent
Inbraak/diefstal cijfers vanaf 2011 t/m 2014
•
2011 :
130
60 – inbraak bedrijf / winkel / woning
11 – diefstal in / uit gebouwen
59 – diefstal van / in / uit vervoermiddelen
•
2012 :
141
56 – inbraak bedrijf / winkel / woning
15 – diefstal in / uit gebouwen
70 – diefstal van / in/ uit vervoermiddelen
•
2013 :
100
33 – inbraak bedrijf / winkel / woning
14 – diefstal in / uit gebouwen
53 – diefstal van / in / uit vervoermiddelen
•
2014 :
45 (1e + 2e Q)
14 – inbraak bedrijf / winkel / woning
9 – diefstal in / uit gebouwen
22 – diefstal van / in/ uit vervoermiddelen
Inbraken bedrijven en instellingen 2013 (blauw), 2014 (geel), te verwachten
ontwikkeling (rode lijn)
Veenendaal
www.hetccv.nl
• Hoe werkt het?
• De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale
vragenlijst waarmee ondernemers gratis en eenvoudig
inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico's
voor hun onderneming, zoals inbraak, diefstal en ICTcriminaliteit. Direct na het invullen van de vragenlijst,
ontvangen zij een onafhankelijk advies met passende
veiligheids- en beveiligingsmaatregelen
Aangifte doen?
• Wilt u aangifte doen namens een bedrijf?
• Op politie.nl kunt u een account aanmaken. Bij
nieuwe aangiftes hoeft u dan een aantal gegevens
niet opnieuw vast te leggen. Ook kunt u de
aangifte volgen en hebt u een overzicht van
eerdere aangiftes.
Wat doet de Politie met uw aangifte ?
•
•
•
•
•
•
Leidt soms naar een verdachte en wordt een strafzaak.
Geeft altijd een beeld van de aard en omvang van het incident.
Geeft mogelijkheid voor gerichte aansturing overige partners.
Nemen onveiligheidsgevoelens af door gericht toezicht.
Neemt de pakkans toe.
Bij toename aangiften mogelijkheid inzet bijzondere diensten b.v.
ANPR controles
Geen aangifte, geen probleem ?
Samenwerking
• Beveiligingsbedrijven in Veenendaal
• Beleidsmedewerkers\sters veiligheid gemeente
Veenendaal
• Wijkmanagers
• Parkmanager en KVO bestuursleden
• B.O.A.’s van de gemeente Veenendaal
Wat doet de Politie met feiten/cijfers en bevindingen?
• Wekelijks wordt digitale informatie verstrekt aan
beveiligingsbedrijven die in Veenendaal actief zijn
• Bevat incidenten en kentekens van verdachte voertuigen
• Alle incidenten meldingen /aangiften worden afzonderlijk onderzocht
op samenhang, kenmerken, M.O. (werkwijze)
• Binnen KVO werkgroep leveren alle disciplines feiten cijfers en zaken
aan. En zoeken we gericht naar oplossingen.
• We handelen de maatregelen af in de matrix om aan de KIWA eisen
te kunnen voldoen.
Meldingen
• 0318 - 538 538 (gemeente) bellen voor
onderhoud/ reparatie verlichting, wegdek,
bebording etc.
• B.O.A.’s of Politie als het om (jeugd)overlast.
• B.O.A.’s als het gaat over parkeerproblemen.
Preventie tips
• Weet wie er in uw bedrijf rondloopt
• Meldt verdachte activiteiten bel: 112
• Zorg dat u goed contact heeft en houdt met uw
buren.
• Zorg dat collega’s elkaar controleren bij het
afsluiten.
• Zorg voor goede verlichting rondom uw pand.
Meldingsbereidheid
• Veenendaal telt ruim 800 bedrijven, verdeeld over
6 industrieterreinen,
de Politie kan nooit overal tegelijk toezicht houden!
• We hebben hierbij uw hulp nodig!
• Ziet u iets gebeuren waarvan u denkt “hier klopt
iets niet” of merkt u dat iemand zich verdacht
ophoudt, bel 112 !
Wanneer 112 ?
• Levensbedreigende situatie
• Getuige van een misdrijf
• Het zien van een verdachte situatie
• 112: daar vang je (ook) boeven mee !!!
Wijze spreuk
Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes
Henry Ford
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 24 SEPTEMBER 2014
KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO) BEDRIJVENTERREINEN
Roy van de Pijpekamp
Afdeling Preventie. E-mail: [email protected]
Programma
•
•
•
•
•
Ongewenste meldingen
Ontruimingsplan
Opgave van brandweer oefeningen
Brandgevaar door buitenopslag
Brandveilig gebruik Bouwbesluit (2012)
Ongewenste meldingen:
Nadelen
•
•
•
•
•
De alertheid van de aanwezige personen in het
gebouw neemt af. Bedrijfsproces wordt beïnvloedt
Verhoogd verkeersrisico door uitruk brandweer
Elke uitruk kost de gemeenschap geld
Niet beschikbaar voor andere noodhulp
De motivatie van werkgevers om haar personeel
voor de brandweer beschikbaar te stellen neemt af
Ongewenste meldingen:
oorzaken
•
•
•
•
Plaatsing en keuze van de melders
Onderhoud beheer/ bediening
Ongebruikelijke activiteiten en werkzaamheden
Onbekendheid bij gebruikers met omgang en
bediening
Ongewenste meldingen:
opvolging
•
•
•
•
Registratie meldingen
Registratie NEN 2535
Voorlichting
Handhaving
Ongewenste meldingen:
wat levert het op?
•
•
•
•
•
•
Voorlichting / communicatie zorgt voor begrip en
bewustwording;
Tevredenheid werkgevers en vrijwilligers;
Efficiëntere inzet;
Onnodige verkeersrisico’s voorkomen/beperkt;
Bezuiniging kosten (€)
Alertheid van personen neemt toe
Ontruimingsplan
Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote
rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten.
In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het
bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van
gebouwen is verplicht volgens, de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit 2012
Eisen aan een ontruimingsplan
•
NEN 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplannen.
•
Als het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of
bedrijfshulpverleningsplan, dan moet het een zelfstandig en uitneembaar stuk zijn.
•
In de toekomst zal het Besluit basishulpverlening (BHV) in werking treden*. De voorschriften
voor ontruimingsplannen en BHV zullen dan via dat besluit geregeld worden.
* De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet bekend. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en
Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de
Staatscourant.
Opgave brandweeroefeningen
Om als brandweerkorps paraat en alert te blijven moet er regelmatig geoefend worden.
Om zo realistisch als mogelijk te oefenen maakt de brandweer graag gebruik van o.a. de
aanwezige gebouwen op de bedrijventerreinen in het verzorgingsgebied.
Deze oefeningen zijn ook opgenomen als een maatregel binnen KVO-B!
Bedrijven kunnen zich aanmelden als oefenlocatie voor brandweeroefeningen.
U kunt uw belangstelling doorgeven aan Geurt Valkenburg.
([email protected])
Recordaantal Nederlandse
‘miljoenenbranden' in 2013
In 2013 heeft in Nederland een recordaantal van 148
branden gewoed die een geraamde schade veroorzaakten
van elk minstens 1 miljoen euro.
Oorzaken
Oorzaken
Brandstichting
In vergelijking met een “normale” brand levert brandstichting vaak meer schade op, omdat:
• Er op meerdere punten brand wordt gesticht;
• Er op kwetsbare punten brand wordt gesticht;
• Vaak gebruik wordt gemaakt van benzine of andere
brandversnellers;
• De brand wordt gesticht op een moment dat deze niet zo snel
wordt ontdekt wordt, bijvoorbeeld tijdens sluitingstijd;
• Brand beperkende maatregelen zijn gesaboteerd: branddeuren
zijn geblokkeerd en de brandmeldinstallatie is uitgeschakeld.
Brandgevaar door buitenopslag
Brandgevaar door buitenopslag
•
•
•
•
•
Houd zoveel mogelijk afstand tussen opslag en gebouwen.
Sla niet meer emballage op dan noodzakelijk.
Plaats emballage (zoals verpakkingsmateriaal, kratten en pallets), afval en
overige brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
Gebruik voor de opslag van stoffen die spontaan kunnen ontbranden
(zoals verfresten) alleen metalen afvalcontainers met deksel.
Controleer dagelijks aan het einde van de werkdag of de containers
afgesloten zijn, niet tegen gebouwen aan staan en of de opslagplek niet
bereikbaar is voor voorbijgangers
Brandveilig gebruik (bouwbesluit 2012)
Wat regelt het Bouwbesluit niet?
•
•
•
•
•
•
•
Schade eigen gebouw
Eigendomsverlies
Emotionele schade
Imago
Marktaandeel
Overlast omgeving
Milieuschade
Wat moet u doen!
•
•
•
•
Maak binnen uw organisatie iemand verantwoordelijk voor de
uitvoering van uw (brand)veiligheidsbeleid;
Brandveiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook
tijdig en correct worden ingeschakeld en gecontroleerd;
Zorg er ook voor dat uw medewerkers oefenen met de
blusmiddelen en de veiligheidsprocedures;
Het voorkomen van brandstichting wordt effectiever als u
samenwerkt met ondernemers in uw omgeving.
Informatie
•
•
•
•
www.vrom.nl
www.brandweer.nl
www.bouwbesluitonline.nl
www.checklistbrand.nl
Dank voor uw aandacht
•
Na afloop van deze bijeenkomst kunt u zich met ev.
vragen bij mij melden
•
U kunt de afdeling Preventie bereiken via de e-mail
[email protected]
KVO-B Voorlichtingsbijeenkomst 24 september 2014
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Bedrijventerreinen
Dirk Bok
Wijkmanager gemeente Veenendaal
Email: [email protected]
Schoon heel en veilig bedrijventerrein
 Samen werken aan een goede uitstraling van de bedrijventerreinen
 Er zal een inventarisatie gemaakt worden van locaties welke een goede uitstraling
teniet doen
 Dit zal worden gerapporteerd aan de parkmanager
 Vanuit het bestuur van de desbetreffende cooperatieve vereniging gaat een bericht
naar de betreffende ondernemer
 Na 2 weken controle
 Bij geen verbetering: bericht naar Afd. Handhaving van de gemeente
EEN SCHOON, HEEL EN VEILIG BEDRIJVENTERREIN
DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?
STRAATVERLICHTING
• Tijdens de surveillance door Schipper wordt ook de straatverlichting gecontroleerd
• Niet brandende verlichting wordt gemeld
• Deze meldingen worden doorgegeven aan Citytec
• Binnen vijf werkdagen gerepareerd tenzij er een grote storing is
• Ondernemer kan ook zelf melden bij gemeente (zie sheet 4)
Inzet BOA
 Er is geen specifieke Boa bedrijventerreinen
 Meldingen worden door de huidige BOA’s die in de wijken zijn ook op de
bedrijventerreinen opgepakt
 Overlast jongeren (zie sheet 4)
 Overlast bij fout parkeren (zie sheet 4)
Hoe kan ik een melding doorgeven?
Meldingen voor de gemeente kunnen op verschillende manieren worden
doorgegeven:
• Via telefoonnummer: 0318-538538
• Via de mobile site veenendaal.nl kies hier: geef uw melding door!
• Via de gewone site www.veenendaal.nl
GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B Continue Samenwerken
AFSLUITING

similar documents