Presentatie Pleit voorbereid

Report
Pleit voorbereid
Online instructieprogramma voor
het leren houden van pleidooien
www.rechtenonline.nl
Onderdelen pakket
• – het interactieve programma Pleit
voorbereid
• – het theorieboek Pleit voorbereid
• – de handleiding voor Pleit voorbereid
www.rechtenonline.nl
Programma
• Virtuele stage op advocatenkantoor
• het bijwonen van een werkoverleg, het voeren van
gesprekken met diverse deskundigen, het bijwonen van een
pleitforum, het bestuderen van relevante literatuur en het
analyseren van pleidooien.
• Stagiair krijgt opdrachten ('het gericht bestuderen van een
dossier', 'het maken van een pleitnotitie', 'het oefenen' en het
'uiteindelijk houden van een pleidooi‘)
• Vaste structuur met mogelijkheden voor stagiair om volgorde
informatie te bepalen
• Naast digitaal programma pleitoefeningen
• Studiebelasting ongeveer 25 uur
• Na afloop certificaat stagiair en bericht docent
www.rechtenonline.nl
Leerdoelen
• Opdoen van theoretische kennis over pleiten
• Weten wat de kenmerken van een goed pleidooi
zijn
• ervaring opgedaan met het op systematische
wijze aanpakken van het voorbereiden en
houden van een pleidooi
• geleerd ordening aan te brengen in een
authentieke en complexe probleemsituatie
• opzetten van een onderbouwd pleidooi
www.rechtenonline.nl
Personen en hulpmiddelen
• Raadplegen personen (secretaresse, mentor, andere
kantoorgenoten en externe deskundigen)
• Hulpmiddelen gebruiken
• – archiefkast
• – dossierkast
• – ELNO (het ELektronisch NOtitieboekje)
• – informatie & PR‐brochure
• – instructieboekje
• – intern Postvak IN
• – taakoverzicht
• – videospeler
• – werkplek‐pc.
www.rechtenonline.nl
De plattegrond binnen het programma laat alle beschikbare werkplekken zien. De werkplekken die op
een bepaald moment werkelijk toegankelijk zijn hangen af van hoe ver u binnen het programma bent
gevorderd. Werkplekken die (tijdelijk) niet toegankelijk zijn worden met behulp van een wazig fotootje
weergegeven.
www.rechtenonline.nl
Methodiek
In deel 1 : wat is pleiten en wat is een goed pleidooi?
• virtuele pleidooien bijwonen,
• Ervaren rechtsbijstandverleners hiernaar te vragen
• literatuur te bestuderen
In deel 2 : hoe kom ik zelf tot een goed pleidooi?
• – verzamelen, ordenen en vertrouwd raken met het dossier
• – bestuderen van de gespreksinformatie
• – analyseren van de context waarin u zult pleiten
• – bepalen van de strategie voor het pleidooi
• – schrijven van een pleitnotitie
• – terugbrengen van de pleitnotitie tot aantekeningen als houvast
• – oefenen van het pleidooi
• – houden van het pleidooi
• – terugblikken op het gehouden pleidooi.
Zelftoets
tentamen
www.rechtenonline.nl
Opdrachten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bestuderen theorie pleiten en beoordelen pleidooien
Verzamelen, ordenen en bestuderen van de dossier
Bijwonen pleitforum
Leren beoordelen pleidooien
Bepalen van de strategie voor intakegesprek
Opstellen van het gespreksplan voor intakegesprek
Simuleren van pleidooi (buiten programma)
Voeren van pleidooi (buiten programma
Evalueren en beoordelen van gehouden pleidooi
(buiten programma)
www.rechtenonline.nl
Gesprekken mentor
www.rechtenonline.nl
Pleitforum
www.rechtenonline.nl
Website
https://www.pleitvoorbereid.nl/
www.rechtenonline.nl

similar documents