Medewerkersonderzoek

Report
Medewerkersonderzoek
Huis & Erf
Opzet van het onderzoek
•
Onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers
•
Online uitgevoerd: e-mail met reminders
•
De privacy van de medewerkers
•
Respons:
•
Ligt normaliter tussen de 60% en 95%.
•
Bij een lage respons twijfel over representativiteit.
•
Met een hoge respons verkrijg je draagvlak voor de resultaten én de
maatregelen die op basis van de resultaten worden genomen.
•
De respons voor Huis & Erf is 96% en dat is heel goed!
www.duomarketresearch.nl
Resultaten
www.duomarketresearch.nl
Beoordelingscriteria
1. De gemiddelde scores:
 7,8 of hoger: zeer goed/zeer tevreden
 7,4 tot en met 7,7: goed/tevreden
 6,9 tot en met 7,3: redelijk/redelijk tevreden
 6,1 tot en met 6,8: matig/matig tevreden
 6,0 en lager: zeer matig/slecht/niet tevreden
2. Percentage (on)tevreden medewerkers  aandachtspunt bij 20%
of meer ontevreden medewerkers
3. De benchmark
4. De prioriteitenmatrix
www.duomarketresearch.nl
Algemeen beeld
www.duomarketresearch.nl
De hoofdaspecten – manier 1 en 2
www.duomarketresearch.nl
Benchmark – manier 3
www.duomarketresearch.nl
De hoofdaspecten – afdelingen
www.duomarketresearch.nl
De hoofdaspecten – dienstjaren
www.duomarketresearch.nl
Prioriteitenmatrix – manier 4
www.duomarketresearch.nl
Tussenconclusies
• Medewerkers zeer tevreden, betrokken en
gemotiveerd
• Verbeterpunten – ga ik hierna op in – zijn dan ook
relatief
www.duomarketresearch.nl
Samenwerking
www.duomarketresearch.nl
Werkomstandigheden
www.duomarketresearch.nl
Werkdruk
www.duomarketresearch.nl
Communicatie
www.duomarketresearch.nl
Cultuur
www.duomarketresearch.nl
Conclusies
•
Uitgangsituatie voor de toekomst zeer positief
•
Het vertrouwen van de medewerkers in de organisatie is groot
•
De ‘lijn’ (directeur/bestuurder – MT – manager/direct leidinggevende)
scoort erg goed
•
Voor (verdere) verbetering komen in aanmerking: de samenwerking
tussen de afdelingen, een betere communicatie (met name elkaar
rechtstreeks, open en eerlijk aanspreken) en de werkdruk (met name
Klant & Wonen)
•
Ook op afdelingsniveau zijn er verbeterpunten
www.duomarketresearch.nl

similar documents