CP_ZKH Software leverancier_web - CIN-NIC

Report
Ziekenhuizen
MyCareNet Web Service
Stappenplan
Mars 2013
Stappenplan
1. Zich inschrijven bij het NIC
– Mail naar [email protected]
– Bij de terugkerende mail word u gevraagd
twee documenten in te vullen
•
•
Eén als software leverancier
Eén voor het piloot ziekenhuis waarmee u de
testen zult realiseren
– Eenmaal deze documenten ontvangen zijn
door het NIC zal u een user/password
bezorgd worden die te gebruiken is in de web
services
Stappenplan
2. De documentatie lezen
Aanwezig op de website www.mycarenet.be sector Ziekenhuizen
–
–
–
–
–
PPT Roadmap:
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/cp-nippin-vi--mycarenet-roadmap-ziekenhuizen-2012.pptx
PPT Soft Web Service:
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/cp---soft---webservice-20120427-nl.pptx
NIPPIN High Volume Design aanwezig in
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet_hospital_
doc_v1_6_nl.zip
Implementation Guide for Care Provider aanwezig in
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet_hospital_
doc_v1_6_nl.zip
Stappenplan
2. De documentatie lezen
Voor de synchrone verzekerbaarheid :
–
–
De “Cookbook Generic Insurability” aanwezig in de folder
GenIns_Doc/GenIns_Doc van de zip
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet_ho
spital_doc_v1_6_nl.zip
De service_catalogue_genericIns aanwezig in
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet_ho
spital_doc_v1_6_nl.zip
Stappenplan
2. De documentatie lezen
Voor de asynchrone uitwisselingen (facturatie,verzekerbaarheid,
ziekenhuis administratie) :
–
De Service_Catalogue_genericAsync is aanwezig in
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet_ho
spital_doc_v1_6_nl.zip
Stappenplan
3. Een acceptatie certificaat aanvragen voor
het piloot ziekenhuis
1. Men dient eerst aan het NIC per mail ([email protected]) het ingevulde Excel
bestand “RequestTestCertificateSoftwarehouses.xls” over te maken, door hier een
reeel ziekenhuis aan toe te voegen om mee te testen. Dit document bevindt zich hier:
http://www.mycarenet.be/binaries/cin/nl/secteur/hospitals/mycarenet_hospital_doc_v1
_6_nl.zip
2. Het NIC verstuurd dit document vervolgens naar eHealth die, op basis hiervan, de
nodige aanpassingen doet in de authentieke bronnen.
3. Daarna zal eHealth per mail het ziekenhuis verwittigen dat zij de aanvraag voor het
certificaat kunnen doen, waarbij de software leverancier en het NIC in kopie staan.
4. Het test ziekenhuis kan dan zijn acceptatie certificaat aanvragen via
http://wwwacc.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp
U kan alle informatie hierover terugvinden op :
https://wwwacc.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten
Opmerking : een ziekenhuis is een “organisatie”
Het betreft hier hetzelfde ziekenhuis dat voor het inschrijvingsdocument en de Excel file voor de
verzekerbaarheid gebruikt is.
Stappenplan
4. Implementatie
–
URLs van de services
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet-hospitaltesting-nl-v1_1.docx
5. Testen
–
–
Te realiseren testen
http://www.carenet.be/binaries/cin/nl/sector/hospitals/mycarenet-hospitaltesting-nl-v1_1.docx
Indien de testen OK zijn voor alle services => goedkeuring NIC om over
te gaan naar productie
6. Overgang naar productie
– Datum bepaald in overleg met het NIC en de VI’s
Vragen

similar documents