Nationaleregenradar.nl: hoe het ook alweer begon

Report
Nationaleregenradar.nl: hoe het ook alweer begon
Waterschap Noorderzijlvest
Tineke Cnossen| 24 juni 2014
Wie is Tineke Cnossen?
1
2
3
2
Manager Watersystemen en waterveiligheid bij Noorderzijlvest
Formele opdrachtgever voor Nationale Regenradar vanuit de
trekker Noorderzijlvest
Ervaring bij Rijkswaterstaat, Inspectie en waterschappen leert:
- goede vraagsturing begint op de werkvloer (en soms uit een
gezonde frustratie)
- samenwerken loont, maar doe het op een slimme manier
Hoezo frustratie?
1
2
3
Behoefte aan betere neerslagdata
tijdens calamiteiten; relevantie
van deze behoefte wordt erkend
door KNMI en er staat een goede
radarmast net over de grens in
Duitsland
Maar, geen dienstverlening van
KNMI aan lagere overheden
Hoezo slim samenwerken?
1
2
3
4
4
Europese aanbesteding namens samenwerkingsverband
Deltares en KNMI adviseur tijdens aanbesteding en
realisatie (dus scheiden procesexpertise (aanwezig bij de
waterschappen) en inhoudelijke expertise(aanwezig bij
kennisinstituten)
Eisen: o.a. vrije beschikking over data & software
DHV + Nelen & Schuurmans beste aanbieding
Aanbestedingsprocedure genomineerd voor Europese prijs!
Bereik radars
De belangrijkste
wens is
gerealiseerd:
een goed
neerslagproduct
5
En je kunt elke dag het kwaliteitsverschil
onderzoeken…
6
Wie doen er mee?
Wie denken er mee?
Wie ontwikkelen?
7
Waar staan we nu?
1
2
3
4
8
Een jaar gebruikerservaringen: eerste rapporten druppelen
binnen en meer partijen ontdekken de meerwaarde van deze
data
Jabbeke (België) is daadwerkelijk toegevoegd aan het
composiet
Ruisfilter is geactualiseerd en geautomatiseerd
De STOWA doet onderzoek naar de kwaliteitsverschillen tussen
neerslagproducten
En wat zijn onze ambities?
1
2
3
4
9
Regiegroep in oprichting met plan voor meerdere jaren
Want:
- er zijn verbeterwensen bij deelnemende partijen die
gezamenlijk beter opgelost worden dan alleen
- Als projectgroep kan bewuster beargumenteerd worden
waarom verbeteringen nodig zijn
- een projectgroep is zichtbaarder dan individuele partijen in
bijvoorbeeld Interreg-projecten
Samenwerken met STOWA en KNMI is belangrijke wens
Financieel commitment is voorwaarde voor succes!
Blijf meedoen!
10

similar documents