participatiewet_atea_sterk_netwerk_20112014…

Report
Participatiewet
Meedoen anno 2015
,
Participatiewet = Samenvoeging
WWB
WSW
Wajong
Participatiewet
Facts & Figures
6
Participatiewet: Geldzaken





Kostendelersnorm
Afschaffing alleenstaande ouder norm
Meer uniform toeslagenbeleid
Meer maatwerk in armoedebeleid
Studieregeling
Wat betekent dit voor:
-Herman
-Saskia
-Joost
op het gebied van geldzaken?
8/1
Herman
55 jaar
Werkloos
Langdurig bijstand
Woont samen met 3 vrienden
Deelt de woonlasten
Herman heeft mantelzorger
2015: kostendelersnorm heeft
gevolgen voor de maximale
uitkering per persoon
9/18
Kostendelersnorm
(40% + A x 30%) X B
A
Overgangsrecht:
Nieuw per 2015 onder kostendelersnorm
Oud overgangsrecht tot 1 juli 2015
10/18
Kostendelersnorm WWB
Aantal volwassenen Normhoogte per
persoon
Netto bedrag per
persoon
Totale
bijstandsnorm
( indien allen
bijstand)
1 pers.huishouden
70%
€ 948,18
70%
2 pers.huishouden
50%
€ 677,27
100%
3 pers.huishouden
43⅓%
€ 586,92
130%
4 pers.huishouden
40%
€ 541,82
160%
5 pers.huishouden
38%
€ 514,73
190%
Algemeen
Totale
Normhoogte
bijstandsnorm
vermenigvuldigd
gedeeld door aantal met normbedrag
leden
40% + (aantal leden
huishouden) x 30%
Kostendelersnorm
• Meerderjarige huisbewoners kunnen kosten delen,
ook als ze geen familie zijn
• Het inkomen van een meerderjarig kind of
medebewoner wordt niet verrekend met de
bijstandsuitkering van de andere leden van het
gezin, mits de betrokkene geen gezamenlijke
huishouding voert
• Ouder dan 21 jaar; geldt niet voor studerenden
• Commerciële verhuurrelatie
11/18
Kostendelersnorm IOAW/IOAZ
•
•
•
•
•
Gaat ook gelden in de IOAW en IOAZ
Uitkering gaat naar 50%
Blijft 50% , ongeacht aantal personen op adres
Gaat in per 1 juli 2015
Zelfde voorwaarden P-wet
1218
Saskia
36 jaar
Alleenstaande bijstandsmama
Bijstandsnorm vervalt
Kindgebondenbudget
Alo-kop van Belastingdienst
2015: bijstand lager ondanks
compensatie naar € 3050 per
jaar
13/18
Ondersteuning van kinderen



Verhogen inkomensgrens 110% WML
Verhogen + uitbreiden schoolstartpakket
Verhogen langdurigheidstoeslag
1418
Joost
24 jaar
Student
Arbeidsbeperking
Wajong > Bijstand > Duo
15/18
20/19
Studietoeslag
•
•
•
•
•
•
•
Participatiewet
18 jaar en ouder
Individueel
Arbeidsbeperkingen
Kan geen minimumloon verdienen
Wel in staat tot arbeidsparticipatie
DUO/WTOS
16/18
Bredase Plus +
Geldzaken:
Eén aanspreekpunt
Goede voorlichting
Samenwerken met vrijwilligers
Pool van voorlichters
Burgerparticipatie:
Subsidie voor nieuwe ideeën
Subsidie voor maatwerk
/21
Collectieve zorgverzekering
-
Nog wel categoriaal beleid
Inkomensgrens tot 130% mogelijk
Nieuw: maatwerkvoorziening chronisch zieken en
gehandicapten
Filmhttps://www.youtube.com/watch?v=F9EKtaspIUU&hd=
1&noredirect=1
17/18
18/8
Meer info:
www.breda.nl/armoedebestrijding
www.breda.nl/sterknetwerk
www.kredietbankwestbrabant.nl
www.ateagroep.nl
Twitter:
@SterkNetwerk1
@KredietbankWB

similar documents