Presentatie Dorcas Voedselactie 2014 uitgebreid

Report
DORCAS VOEDSELACTIE 2014
www.dorcas.nl
In actie voor de allerarmsten
Wereldwijd leven miljoenen mensen in
diepe armoede. Dorcas legt zich hier
niet bij neer en werkt samen met
lokale partnerorganisaties aan de
ontwikkeling van mensen en hun
gemeenschappen.
Dorcas is een christelijke organisatie
die laat zich inspireren door Mattheüs
25:31-46 uit de Bijbel: zorgen voor de
armen en verdrukten. Met de hulp van
duizenden actieve vrijwilligers en
donateurs ondersteunt Dorcas 154
projecten in 17 landen. Dorcas komt
ook in actie bij noodsituaties.
www.dorcas.nl
Geschiedenis van Dorcas
1980
• Opgericht door Dirk Jan Groot in
Andijk.
• Dorcas is ontstaan uit de Christelijke
Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG). Deze stichting
zette zich in voor christenen die om
hun geloof vervolgd werden.
Nu
• Dorcas is een internationale
organisatie, vooral actief in OostEuropa en Afrika.
• Ondersteunt de armen en kwetsbaren
ongeacht nationaliteit, ras, geloof of
politieke overtuiging.
www.dorcas.nl
De naam ‘Dorcas’
De hulporganisatie Dorcas
ontleent haar naam aan een
van de eerste christenen, de
vrouw Dorcas uit Joppe.
Handelingen 9:36 zegt over
haar: ‘ze deed veel goeds voor
anderen en gaf vaak
aalmoezen’. Deze vrouw is de
inspiratiebron voor de focus en
de werkwijze van Dorcas.
www.dorcas.nl
WANT IK HAD HONGER
EN JULLIE GAVEN MIJ TE
ETEN
www.dorcas.nl
Voedselhulp in de Hoorn van Afrika.
IK HAD DORST EN JULLIE
GAVEN MIJ TE DRINKEN.
www.dorcas.nl
Schoon drinkwater in Ethiopië.
IK WAS EEN
VREEMDELING, EN
JULLIE NAMEN MIJ OP.
Vluchtelingen vanuit Syrië ontvangen
noodhulp.
www.dorcas.nl
IK WAS NAAKT, EN
JULLIE KLEEDDEN MIJ
www.dorcas.nl
Kinderen in Moldavië ontvangen kleding.
IK WAS ZIEK EN JULLIE
BEZOCHTEN MIJ
www.dorcas.nl
Gezondheidsprojecten Soedan.
IK ZAT GEVANGEN EN
JULLIE KWAMEN NAAR
MIJ TOE.
Gevangenen in Rusland ontvangen zorg en
www.dorcas.nl
Nog een aantal feiten en cijfers
•
Dorcas komt in actie voor de
allerarmsten ongeacht ras,
religie, geslacht en politieke
overtuiging
•
Dorcas werkt in Oost-Europa en
Afrika, en verleent wereldwijd
hulp bij rampen
•
Dorcas heeft 154 projecten in 17
landen
•
Dorcas werkt samen met 108
lokale partnerorganisaties
•
Dorcas wordt gesteund door
circa 6.000 actieve vrijwilligers
en 69.704 donateurs.
www.dorcas.nl
Beroepsopleiding vergroot de kansen van
jongeren op de arbeidsmarkt.
www.dorcas.nl
Een voedsel- of verzorgingspakket vult de
www.dorcas.nl
Adoptiekinderen in Kenia.
www.dorcas.nl
Sociale zorg voor een gezin in Roemenië.
www.dorcas.nl
Granny Maesebia uit het ‘Adopt a granny’
programma.
www.dorcas.nl
Noodhulp in vluchtelingenkamp.
www.dorcas.nl
Noodhulp vluchtelingen Noord-Irak.
www.dorcas.nl
Landbouwtraining in Tanzania.
www.dorcas.nl
Ethiopische vrouwen maken en verkopen
brandstofbesparende ovens.
www.dorcas.nl
Bloedonderzoek is onderdeel van een hiv-test.
www.dorcas.nl
www.dorcas.nl
Doe een boodschapje extra.
www.dorcas.nl
Duizenden vrijwilligers.
www.dorcas.nl
Sorteren voedselpakketten.
www.dorcas.nl
Van regiodepot naar Oost Europa.
www.dorcas.nl
Transport naar de bestemmingen.
www.dorcas.nl
Voedselzekerheid, hoe?
Uw gift gaat naar onze
voedselzekerheidsprojecten
waarmee mensen leren in hun
eigen onderhoud te voorzien.
Voedselzekerheid wordt
vergroot door het stimuleren
van duurzame productie, onder
andere door training en
onderwijs op het gebied van
landbouw.
www.dorcas.nl
Doet u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl
www.dorcas.nl
voor de actielocaties en de webshop!

similar documents