Powerpoint aardrijks..

Report
HOOFDSTUK 2A GROEP 7
HET BESTUUR VAN EUROPA
De Europese Commissie maakt plannen. Bijvoorbeeld
over het verminderen van de milieuvervuiling in
Europa. Er zijn erg veel andere onderwerpen die
besproken worden. De Europese Commissie bespreekt
een probleem en maakt een plan. Dit plan gaat naar het
Europees Parlement.
Het Europees parlement bespreekt de plannen van de
Europese commissie. In het parlement zitten veel
mensen, wel 500!Zij geven adviezen en tips. De
adviezen en tips sturen ze door naar de Europese
Commissie en naar de Raad van Ministers.
De Raad van Ministers bestaat uit ministers van de
lidstaten. Welke ministers er bij elkaar komen hangt
van het onderwerp af. Als het over geld gaat komen de
ministers van financiën bij elkaar, als het over scholen
gaat, komen de ministers van onderwijs bij elkaar. De
raad van ministers beslist of iets wel of niet doorgaat.
HET BESTUUR VAN EUROPA
EUROPESE COMMISSIE
MAAKT VOORSTELLEN.
EUROPEES PARLEMENT
GEEFT ADVIES.
RAAD VAN MINISTERS
BESLIST.
ÉÉN EUROPA
WAAROM WILLEN LANDEN BIJ DE EU HOREN?
Landen in de EU werken veel samen, dat zorgt voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meer mogelijkheden voor werk,mensen mogen ook in andere Europese
landen een baan zoeken.
Betere afspraken voor een schoner milieu. Afspraken gelden voor alle
lidstaten, als de één iets niet mag, mag de ander het ook niet.
Meer mogelijkheden om vrij te reizen binnen Europa, bij veel landen
hoef je geen paspoort meer te laten zien bij een douane.
De euro (gebruiken we sinds 2002) heeft ervoor gezorgd dat we in veel
landen met hetzelfde geld kunnen betalen. Vroeger had ieder land eigen
geld.
De EU geeft geld aan de lidstaten die problemen hebben of hun land
beter willen maken. Voorbeelden: aanleggen van nieuwe wegen of
opknappen van monumenten, ook goede projecten worden door de EU
financieel ondersteund.
Minder kans op oorlogen.
WELKE LANDEN ZITTEN IN DE EU? (2011)



























België;
Bulgarije;
Cyprus;
Denemarken;
Duitsland;
Estland;
Finland;
Frankrijk;
Griekenland;
Hongarije;
Ierland;
Italië;
Letland
Litouwen;
Luxemburg;
Malta;
Nederland;
Oostenrijk;
Polen;
Portugal;
Roemenië;
Slovenië;
Slowakije;
Spanje;
Tsjechië;
Verenigd Koninkrijk;
Zweden.
Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU gelden er daar wel veel EU-regels.
BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN!
•Lidstaten: landen die bij de EU horen.
•De Europese Commissie (EC) maakt plannen/voorstellen.
•Het Europees Parlement bespreekt de plannen van de EC en geeft
adviezen.
•De Raad van Ministers beslist uiteindelijk of een voorstel doorgaat of niet.
•Het heeft allerlei voordelen om bij de EU te horen (zie dia: 4)
•Als landen bij de EU willen horen, moeten ze voldoen aan bepaalde eisen.
Een voorbeeld: mensenrechten.
Bekijk de volgende filmpjes:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110502_europeseunie01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081013_groeieu01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070829_geschiedeniseu01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070829_voordeleneu
Hoofdstuk 2B: OOST -EUROPA
OOST- EUROPA
Europa bestond heel lang uit twee delen: Oost en
West.
In het oostelijke deel van Europa was de staat de
baas,die besloot waar de mensen moesten wonen en
werken. De mensen mochten niet naar het westen
verhuizen, alle grenzen waren dicht. Verhuizen mocht
alleen binnen Oost- Europa. Veel (groepen) mensen
werden gedwongen om ergens te wonen waarvan zij
de cultuur, godsdienst en taal niet kenden. Er ontstond
veel onenigheid, mensen begrepen elkaar niet. Alle
onbegrip en boosheid heeft helaas uiteindelijk
geresulteerd in een oorlog. Alle groepen wilden een
eigen land en een eigen bestuur, daardoor zijn er in
Oost-Europa allerlei kleine landen ontstaan.
OOST- EUROPA VROEGER
West-Europa
Kapitalistisch.
Mensen zijn vrij in de keuze
waar ze willen leven en werken.
Oost-Europa
Was communistisch.
Mensen waren niet vrij in de keuze
waar ze wilden wonen en werken.
Ze moesten zich houden aan de regels
van de regering.
Verschil tussen oost en west Europa
Oost-Europa Nu
In Oost-Europa kiezen de mensen nu zelf hun eigen
regering. Een paar van die landen is zelfs lid van de
Europese Unie. Deze landen krijgen geld en steun om hun
economie weer te verbeteren. Het milieu was op veel
plaatsen behoorlijk vervuild, deze landen doen hun best om
het milieu schoner te krijgen.
Voor toeristen is Oost-Europa een aantrekkelijk gebied. Er
is veel natuurschoon. Er zijn veel rustige, landelijke
gebieden en prachtige oude steden.
Budapest,
Hongarije
OOST-EUROPA
Polen
Oekraïne
Bulgarije
Kroatië
Slowakije
Macedonië
Oost- Europa
Belangrijke begrippen:
 Communisme:stelsel van gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen,
het streven naar een samenleving met dergelijk stelsel. Dit betekent dat er
in een land alles het bezit is van de staat, de burgers mogen er gebruik van
maken. Iedereen die werkt krijgt dezelfde beloning, er is geen verschil in
inkomen.
 Kapitalisme: maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen
eigendom zijn van particulieren of vennootschappen die betaalde
werknemers in dienst hebben. In dit geval is de staat niet de baas over alles,
mensen zijn vrij om te handelen en winst te maken.
Bekijk de volgende filmpjes:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20110502_polenindustrie02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060706_litouweneu

similar documents