t Zonnige Hool – Presentaties Eindhoven is mijn Plek.nl en

Report
Blanche Sudar
Stichting Leefbaarheidsteam ‘t Hool
Stichting Gemeenschappelijke
Voorzieningen ‘t Hool
Martien Jansen
Alle slides komen op de site van EIMP te staan
Overzicht van de avond
19.30 – 19.40: Introductie: Eindhoven is mijn Plek.nl en de Stichting
19.40 – 19.50: Martin van de Goor: ervaring met zonnepanelen
20.05 – 20.20: Eric Bouten: een presentatie over zonne-energie
20.20 – 20.35: Pauze
20.35 – 20.40: Introductie leveranciers
20.40 – 21.10: Presentaties leveranciers
21.10 – 21.30: Vragenronde
21.30 – 22.00: Markt
• Eindhoven een prettigere stad maken
• Voor en met inwoners
• Zelf het initiatief nemen
• Verschillende partijen met verschillende oplossingen
• Goede ideeën moeten worden verspreid
www.watch-e.nl
http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/milieu/zonatlas/Geld-lenen-om-energie-tebesparen.htm
www.zonatlas.nl/eindhoven
www.eindhovenismijnplek.nl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ABT en leveranciers
lichtboiler
• Leo van Rooij
• Doorontwikkeling van een innovatief ontwerp voor
een zonneboiler
• Sinds 2013 op de markt onder de merknaam
SOWISE®
• Compact, onderhoudsvrij, esthetische inpassing
• Integreren van collector en opslagvat
• Directe aansluiting op warmwaterleidingnet
• Eén unit op het dak, 160 liter warm water
• Ruimtewinst: complete installatie op het dak
• Mooie esthetische inpassing in het dak
• Veilig en onderhoudsvrij
• Gunstig voor energielabel
• 10 jaar garantie
• Wij verzorgen zowel de montage als installatie en
aansluiting
SOWISE
Ons aanbod:
•Staffelkorting tot 15%
•Gratis maatwerk advies
SOWISE
Meer info www.solarsowise.nl
Bedankt voor uw aandacht
Zonnestroom systemen
Actie “Zonnige Hool”
Hans Brekelmans
ZEN International Group
REDENKO bv
Warmte wisselaars
Nederland
ZEN
Duurzaaam bv
verkoop NL
ZEN-production bvba
Production
Export / OEM
Engineering support
ZENRenewables Ltd
Sales UK
ZENRenewables Ltd
Sales Ireland
Positionering
• 32 jaar in business
• Beste investering rendement
• Juiste balans in opbrengst en investering
• Altijd Europese producten
• Hoogste garanties
• Hoogste opbrengst
• Turn key
• Eind verantwoordelijk
• Gebruik Lokale installateurs
Duurzame Energie Product portfolio
Zonnestroom
Net gekoppelde
systemen
Zonnewarmte
Zonne warmte systemen
Drain Back Systeem
Kollektoren
(Modules, PowerVolt,
Combi
Combinatie
Zonne stroom &
Zonnewarmte
Warmtepompen
“ZEN Renewables”
Warmtepompen
Bronwater & Lucht
Tanks
Inverters &
Innovatieve concepten en
Montage systemen)
betrouwbare ervaring
Verwarming & Koeling
Capaciteiten
1-45 KW
Energiedaken
stroom
&
Warm
water
Hybride project matig
Aanbieding
• 6 - 24 modules standaard
• Meer of minder modules ook mogelijk
• Zwarte modules mogelijk, evt. dak-geintegreerd
• Afwijkenende opstellingen, etc
• Rendement op Investering
• Zonder subsidie: 11 - 13,5%
• Met subsidie:
12 – 14,5%
Vanaf jaar 1, zonder prijsstijging elektriciteit…
• Europese Product garantie
• 12 jaar product garantie modules
• 5 jaar omvormers ( 10 jaar optie )
• Opbrengst garantie 10 jaar 25 jaar 82,6%
Inwissel garantie
12 jaar
Overdracht
herstellingskosten
Lineair
25 jaar lineaire
externe
testinstituten
Projecten
Woningen , Hotels, ziekenhuizenIndustriele installaties
Particulieren
Zonneboilers, Zonnestroom en Warmtepompen
Plan van Aanpak
• Interesse klant – gegevens doorgeven
• Adres gegevens
• Verbruik kWh/jr, systeemwensen, etc.
• ZEN maakt specifieke aanbieding
• Offerte waarmee subsidie aangevraagd kan worden
• Product informatie
• Rendement op Investering berekening
• Klant bevestigd aanbieding
• Uitvoering door lokale installateur, voorkeur installateur ?
Bedankt voor uw aandacht
Zijn er nog vragen ?
Energizing your Future
ZEN International bv
Paardeweide 5
Postbox 3450, 4800 DL BREDA
The Netherlands
T: +31 (0) 76 5484403
F:+31 (0) 76 5484439
[email protected]
www.zenrenewables.com

similar documents