Lessjabloon leeg - Directe Instructie

Report
Activeren van voorkennis
Lesdoel
woordenschat
cvb-vragen
Wat gaan we vandaag
leren?
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Concept
Lesdoel
cvb-vragen
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Vaardigheid
Lesdoel
cvb-vragen
woordenschat
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Begeleide inoefening
Verantwoordelijkheid overdragen in drie stappen
1.
2.
3.
Doe elke stap voor en laat de leerlingen deze herhalen.
Doe één stap voor en laat de leerlingen de volgende stap zelf uitvoeren.
Laat de leerlingen met een voorbeeldopdracht alle stappen zelf uitvoeren,
maar controleer na iedere stap de wisbordjes.
cvb-vragen
Gebruik voortdurend de cvb-vragen bij het concept en de vaardigheid.
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Lesafsluiting
Lesdoel
cvb-vragen
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Belang van het lesdoel
Lesdoel
cvb-vragen
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl
Zelfstandige verwerking
Maak deze opdrachten in je werkboek:
Als je klaar bent:
Regels tijdens zelfstandige verwerking:
Lesdoel
Marcel Schmeier
www.directeinstructie.nl

similar documents