`Oefenen.nl` als basis voor trajecten en materialen

Report
6 juni 2014, ‘s-Hertogenbosch
Oefenen.nl als basis voor
trajecten en materialen
Anne-Lies Schrijvers
Stichting Expertisecentrum ETV.nl
• Nieuw materiaal
• Aanbod met Oefenen.nl:
• Professioneel Account
• NLvaardig NT2
• NLvaardig NT1
•
•
•
•
•
•
Klik & Tik. De basis
Tabletproof
Lees en Schrijf! Extra lezen
Lees en Schrijf! Extra schrijven
Lees en Schrijf! Spelling/grammatica
Didactiekfilms
Klik & Tik. De basis
•
•
•
•
•
•
Online oefenprogramma
Werkboek
Docentenhandleiding
Leerroute digitale vaardigheden
Introductiefilm
Werkbladen digitale apparaten
Tabletproof
• Klik & Tik deze zomer
• Eerder al nieuwe programma’s
en Taalklas.nl
• Dit jaar ook Lees en Schrijf!
(Algemeen, Taal op je werk en Gezondheid)
Lees en Schrijf! Spelling/grammatica
•
•
•
•
Herziening Lees en Schrijf! Extra
3 Programma’s: instroom, 1F en 2F
Online oefeningen met animaties
Gekoppeld aan NLvaardig NT1
Lees en Schrijf! Extra lezen/Extra schrijven
•
•
•
•
•
2 programma’s op niveau: 1F
Strategieën en handreikingen
Online oefeningen met video
Werkboek bij schrijven
Deze zomer beschikbaar
Didaktiekfilms
• Behoefte aan ondersteuning begeleiders
• Handboek NT1 verouderd:
nieuwe inzichten en aanpakken
• Alleen voor Professioneel Account
• Beschikbaar begin september
Gebaseerd op materiaal voor
individueel gebruik op Oefenen.nl
ETV.nl
Academy
Individueel
gebruik
Licenties
Professioneel
Account
Professioneel
Plus Account
Methodes
NLvaardig
NT2
NT1
Licenties Oefenen.nl
Professioneel
Account
Professioneel Plus
Account
huiswerk
leerroutes
Extra: eigen logo, zelf materiaal toevoegen
Leerroute Digitale vaardigheden
€ 20
€ 30
Gebaseerd op materiaal voor
individueel gebruik op Oefenen.nl
ETV.nl
Academy
Individueel
gebruik
Licenties
Professioneel
Account
Professioneel
Plus Account
Methodes
NLvaardig
NT2
NT1
Wat is NLVaardig. Basisniveau NT2?
•
•
•
•
•
•
Systematische leermethode
Niveau van 0 tot A2
Voorbereiding inburgeringsexamen
Online leeromgeving voor lager opgeleiden
Aanvullend gedrukt materiaal
Een cursistvolgsysteem
Inhoud NLVaardig. Basisniveau NT2?
Leerroutes voor:
1 0-A1 (met Taalklas.nl 1-12)
2 0-A1 (met Taalklas.nl 13-24)
3 A1-A2 (met Taalklas.nl Plus)
Oefeningen aangevuld met extra oefeningen
speciaal ontwikkeld voor NLvaardig.
Wat is NLVaardig NT1?
•
•
•
•
Systematische leermethode
Niveau instroom tot 1F
Aanvullend gedrukt materiaal
Een cursistvolgsysteem
Inhoud NLVaardig NT1?
• Leerroutes voor:
1 lezen
2 schrijven
3 spelling en grammatica
• Programma’s in leerroute:
• Lees en Schrijf-programma’s
• Optie: Alfabeter en Netnieuws
NLvaardig
NT2
NT1: Oefenen.nl
NT1: Oefenen.nl
+ Alfabeter/Netnieuws
Leerroute 0-A2
Leerroute instroom-1F
Leerroute instroom-1F
€ 260
€ 260
€ 420

similar documents