Werkgevers - Knap werk!

Report
1-Meting imago-onderzoek
schilders- en onderhoudsbranche
2013
www.duomarketresearch.nl
1. Doelstelling
Inzicht krijgen in de ontwikkeling van het imago van
de schilders- en onderhoudsbranche sinds 2007
2. Onderzoeksgroepen
- werkgevers
- (toekomstige) werknemers
- opdrachtgevers: particuliere huiseigenaren,
woningcorporaties en VVE’s
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Bekendheid met Knap werk
Werkgevers
84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Bekendheid met Knap werk
Werkgevers
84%
Werknemers
41%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Bekendheid met Knap werk
Werkgevers
84%
Werknemers
41%
Huiseigenaren
29%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Economische aspecten
Ben je zeker van je baan
Werkgevers 2013
12%
Werkgevers 2007
42%
Werknemers 2013
21%
Werknemers 2007
44%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Economische aspecten
Kun je goed je brood verdienen
Werkgevers 2013
65%
Werkgevers 2007
85%
Werknemers 2013
60%
Werknemers 2007
53%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Houden zich aan afgesproken planning
80%
Huiseigenaren
69%
2013
2007
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Houden zich aan afgesproken planning
80%
Huiseigenaren
69%
72%
70%
Werknemers
0%
20%
40%
60%
80%
2013
2007
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Houden zich aan afgesproken planning
80%
Huiseigenaren
69%
72%
70%
Werknemers
2013
2007
56%
Werkgevers
65%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Selectie op kwaliteit boven prijs
52%
60%
Werknemers
2013
2007
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Selectie op kwaliteit boven prijs
52%
60%
Werknemers
31%
Werkgevers
2013
58%
0%
20%
40%
60%
2007
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Selectie op kwaliteit boven prijs
52%
60%
Werknemers
31%
Werkgevers
2013
58%
2007
81%
Woningcorporaties
62%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Werkgevers
zijn betrouwbaar/ doen wat ze
beloven
100%
wordt door de medewerkers goed
met de bewoners gecom-municeerd
80%
leveren over het algemeen vakwerk
af
60%
40%
20%
0%
is het werk lichamelijk nooit
zwaar
krijgen makkelijk gekwali-ficeerd
personeel
heb je altijd afwisselend werk
kun je goed je brood ver-dienen
Vooroplopend
Overig
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Omgaan met moderne apparatuur
60%
Schildersleerlingen
31%
2013
2007
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
Omgaan met moderne apparatuur
60%
Schildersleerlingen
31%
2013
2007
46%
Werknemers
48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
www.duomarketresearch.nl
1-Meting imago-onderzoek schilders- en onderhoudsbranche
www.duomarketresearch.nl

similar documents