Prezentácia programu PowerPoint

Report
STAROORIENTÁLNE ŠTÁTY
Jadro Mezopotámie:
Sumeri a Semiti (Akkadi)
MESTSKÉ ŠTÁTY
Ur, Uruk , Isin, Lagaš, Akkad, .....
TERITORIÁLNE ŠTÁTY
Ranodynastické obdobie
Akkadská ríša
Guti (Gutejci)
Lagaš II (II. lagašská dynastia)
Ur III (III. urská dynastia)
RÍŠE a VEĽRÍŠE
Staroasýrska ríša
Starobabylonská ríša (Amorejci)
Stredobabylonská ríša (Kassiti)
Stredoasýrska ríša
Mitanni (Churriti)
Novoasýrska ríša
Novobabylonská ríša
Perzská ríša
ZÁKONODARSTVO
Klinopisné právo
MEZOPOTÁMIA - MESTSKÉ ŠTÁTY
RÍŠE a VEĽRÍŠE
od r. 5000 pr. n. l. – do r. 500 pr. n. l.
Veľké útvary v oblasti Mezopotámie a blízkeho okolia
od čias Obejdskej kultúry (5000 pred Kr.) po obdobie
Novobabylonskej ríše (6. stor. pred Kr.)
Blízky Východ - 14. st. pr. n. l.
GUDEA - (Povolaný) ENSI (vladár) LAGAŠ
(2144 – 2124 pr. n. l.)
ENTENEMA - Lagaš cca 25. stor. pr. n. l.
Zbierka predpisov URNAMU
(vladár Uru, 2111 – 2094 pr. n. l.)
CHAMMURAPIHO zákonník
BABYLÓNSKA RÍŠA
za vlády Chammurapiho
ZÁKONNÍKY STAROVEKU
Klinopisné právo (2,350-1,400 BC)
Kódex Urukagina
2,380-2,360 pred nl
Kódex Ur-Nammu, kráľ Ur
2050 pred nl
Zákony Eshnunna
1930 pred nl.
Kódex Lipit-Ištar ISIN
1870 pred nl.
Chammurapiho zákonník
1790 pred nl.
Zákonník Nesilim
Hittité práva
1650-1500 pred nl.
1650-1100 pred nl.
hebrejský zákon / Hebrejská Biblia /
Starý zákon (pozri Mojžišov zákon) 9.-5. st. pred nl
Drakónova ústava
7. storočie pred nl
Gortýnsky zákonník
5. storočie pred nl
Dvanásť tabúľ - rímske právo
451 pnl
BABYLONSKA VEŽA
BABYLON - Starovek

similar documents