Profielkeuze HAVO 3

Report
Profielkeuze HAVO 3
B.E.M. Verhagen-Gerritsen
[email protected]
M.W.A.L van Mens-Lijten
[email protected]
januari 2013
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
Opzet en rol decanaat
Ouders als coach
Toekomstdossier
Profiel- en studiekeuze
Informatie profielkeuze
Vragen
januari 2013
Opzet Decanaat
•
•
•
•
Leren kiezen
Leren onderhandelen
Leren informatie zoeken en gebruiken
Leren op basis van informatie tot een
besluit te komen
• Leerling is zelf verantwoordelijk
januari 2013
Rol decaan
HAVO 3 profielkeuze
HAVO 4 studiekeuze oriënteren
en starten met verkennen/verdiepen
HAVO 5 studiekeuze verdiepen en
knoop doorhakken
januari 2013
Ouders als coach
• Het volgen van het proces van profielkeuze
en studiekeuze
• Interesse tonen voor eerste ideeën en
plannen
• Het meegebrachte informatiemateriaal goed
doorlezen
• Meegaan naar open dagen en naar
informatieavonden
• Stimuleren tot het zetten van vervolgstappen
januari 2013
Veranderende beroepenwereld
• Door specialisatie ontstaan veel meer
beroepen en daarbij behorende studies
• Studie- en beroepsbenamingen worden
steeds onduidelijker
• De jongere heeft meer dan vroeger behoefte
aan overzicht en structuur
januari 2013
Toekomstdossier
•
•
•
•
•
•
Activiteiten OSB – 40 studiepunten per jaar
Leerling verantwoordelijk voor keuzeproces
Ouders betrekken
Mentor controleert en volgt
Voorbereiding op vervolgopleidingen
Gesprekken mentor/decaan/ouder
januari 2013
3 HAVO keuze profiel
•
•
•
•
•
Qompas profielkeuze
Bovenbouwweek
Profieloriëntatie Fontys
Presentatie aan ouders
Voorlopige keuze/Advies & gesprek/
Definitieve keuze
• Let op!!! Nederlands, Engels, Wiskunde
januari 2013
Het opzoeken en verwerken van
informatie (HAVO 4)
1e fase: de beginstap (oriënteren)
• Qompas studiekeuze thuis/mediatheek
• Informatieavonden (2) bezoeken Stedelijk
college en Fontys -v-
januari 2013
Het opzoeken en verwerken van
informatie (HAVO 4 / 5)
2e fase: de vervolgstap (verkennen en verdiepen)
•
•
•
•
•
•
Bezoek open dagen /meeloopdagen -vOnderwijsbeurs Zuid Nederland Eindhoven
Interview met beroepsbeoefenaar/ workshadowing
Workshopmiddag Fontys (Havo 4) -vQompas studiekeuze
HACO Stage
januari 2013
Het opzoeken en verwerken van
informatie (HAVO 5)
3e fase: de eindstap (de knoop doorhakken)
• Open dagen/meeloopdagen/proefstuderen
• Aanmelding studie bij studielink.nl
• Aanvraag studiefinanciering bij duo.nl
• Loting/ Decentrale selectie
• Toelatingsexamen
• Buitenland
januari 2013
Belangrijke data
• Voorlopige keuze :
maandag 18 februari
• Advies bij Paasrapport: eind maart
• Ouderspreekuur: 10 april
•
Definitieve profielkeuze
: 15 april
januari 2013
Overstappen naar VWO 5
• Op VWO is een tweede moderne taal
verplicht.
• C&M profiel moet wiskunde kiezen in
het vrije deel
januari 2013

similar documents