Van competentiebox naar onderwijspraktijk

Report
Van competentiebox naar
onderwijspraktijk
7 november 2013
Jeroen Pepers
Nelly Spanjersberg
A+O fonds Gemeenten
Competentiebox Gemeenten
Basis op orde
• Ken (de toekomst van) je gemeente
Personeelsmonitor, vlootschouw en meer
• Ken je HR vak en benoem behoefte, wat
gemeente nodig heeft voor de toekomst
Kwantitatief en kwalitatief
• Ken je collegae in de regio en hun behoefte
• Ken je wereld van aanbieders van opleidingen
De leerkaart en meer
• Stappen en fasen in de samenwerking tussen
onderwijs en gemeenten
Ken je gemeente
Personeelsmonitor
Leren in gemeenten: regulier
Ken je HR vak en je rollen (Ulrich)
Leidraad voor strategisch opleiden en
ontwikkelen in uw gemeente
• Impuls voor leren kan komen van strategisch,
tactisch en operationeel niveau. Boven en
onder
Ken je vak(genoten):
Lerendeoverheid.pleio.nl
Ken je collegae/ mogelijke
samenwerkingspartners via mobiliteit?
Ken je collegae in de regio en hun
behoefte
Personeelsmonitor 2012
Benchmark O&O 2011
Ken je wereld van aanbieders van opleidingen in je regio
DeLeerkaart.nl
• Database (catalogus) met 8000 opleidingen, cursussen en
trainingen (zowel intern aanbod van overheidsorganisaties als
open aanbod van externe leveranciers)
• Reviews door deelnemers aan opleidingen (kwaliteit zichtbaar)
• Via diverse zoekmogelijkheden snel juiste leeractiviteit vinden
of via markers direct voorgesorteerd aanbod vinden
• Leeraanbod kan gemakkelijk vergeleken worden
• Specifiek voor en door de overheid ontwikkeld en toegesneden
op het werken bij een overheidsorganisatie
• Alleen overheidsorganisaties kunnen er gebruik van maken
(“corporate instrument”)
• Door de overheid zelf beheerd, geen commerciële belangen 
daardoor zijn de zoekresultaten objectief en betrouwbaar
Werken met sectorprofielen
• Functie van sectorprofielen
• Toepassing van sectorprofielen op landelijk
niveau
• Toepassing van de sectorprofielen op
regionaal niveau
Competentiebox Gemeenten en
Onderwijsprofielen: Van profielen naar praktijk
Het perspectief van opleidingsinstituten - gericht op
eindtermen en gebonden aan wetten en instituutvereisten - is
anders dan dat van een gemeentelijke werkgever - gericht op
effectiviteit en efficiency of meetbaarheid en doelmatigheid in
haar bijdrage aan realisatie van publieke waarden
Beide perspectieven kunnen heel lang met elkaar in contact
zijn, veronderstellende dat ze allebei hetzelfde bedoelen,
maar dat is niet zo.
Het besef van de verschillende perspectieven en de wisseling
en delen ervan is van belang om potentiële
misverstanden inzichtelijk te krijgen.”
Stappen en fasen in de samenwerking
tussen onderwijs en gemeenten
1. Bestuurlijk draagvlak creeren
2. Vormen regionaal opleidingsnetwerk
3. Gezamenlijk expliciteren vraag naar
opleidingen
4. Keuze voor specifieke opleiding(en) en op te
leiden doelgroep(en)
5. Opstellen programma van eisen voor
samenwerken
6. (Structurele) samenwerking invulling geven
7. Evalueren Samenwerking
Linkjes ‘Basis op Orde’:
•
http://www.aeno.nl/programmas/gemeentelijke-arbeidsmarkt/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/competentiebox/
•
http://www.aeno.nl/actueel/nieuws-item/article/resultaten-personeelsmonitor-2012bekend/?tx_ttnews[backPid]=960&cHash=df7e34942cf6b48805177d5db68b2662
•
•
http://www.aeno.nl/programmas/ontwikkeling-en-mobiliteit/om-beleid/
http://www.nscu.nl/BoekCorporateUniversities.html
•
http://www.slideshare.net/jelledijkstra/hr-20-30-bij-de-overheid
•
http://www.expand.nl/hr-weblog/het-model-van-dave-ulrich---boekbespreking-human-resource-champions
•
•
•
https://lerendeoverheid.pleio.nl/about
https://lerenenwerkenvoorpubliekewaarden.pleio.nl/file/view/20943222/hoe-professionaliseert-de-lokale-overheid
https://lerenenwerkenvoorpubliekewaarden.pleio.nl/file/view/21496382/werk-aan-de-winkel-handvatten-voor-het-zijnworden-van-een-lerende-organisatie
•
http://www.aeno.nl/programmas/ontwikkeling-en-mobiliteit/regionale-samenwerking/
•
http://www.aeno.nl/programmas/ontwikkeling-en-mobiliteit/benchmark/benchmark-2011/
•
http://www.ikpob.nl/publicaties/stichting-ikpob-publiceert-artikel-in-tijdschrift-hr-overheid
Linkjes ‘in gesprek met Onderwijs’
•
http://www.aeno.nl/fileadmin/publicaties/gemeentelijke-arbeidsmarkt/CompetentieBOX/Introductie.pdf
Werken met sectorprofielen voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt gemeenten vanaf p.9 tot p.15
•
https://lerenenwerkenvoorpubliekewaarden.pleio.nl/file/view/20945112/workshop-stappen-en-fasen-in-samenwerking-gemeentenen-onderwijs-14-juni-2013
•
https://lerenenwerkenvoorpubliekewaarden.pleio.nl/file/view/20945172/regionale-samenwerking-onderwijs-en-gemeenten-tips-entrucs-uit-de-gehandicaptenzorg
•
https://lerenenwerkenvoorpubliekewaarden.pleio.nl/bookmarks/view/20970302/voorbeeld-wijze-waarop-de-samenhang-tussenzorg-en-onderwijs-is-vormgegeven
•
http://zorgwijzer.info/ met ZoWijs, samenwerken aan zorg en onderwijs; Zorgwijzer beroepspraktijkvorming (bpv);
Cursus Werkbegeleiding
•
•
http://www.omgevingsdienst.nl/pagina.php?id=11 Arbeidsmarkt en deskundigheid Omgevingsdienst
http://www.omgevingsdienst.nl/nieuwsbericht.php?id=69
HAFLOC (Hogeschool Alliantie Fysieke LeefomgevingsOpleidingen en Cursussen) organiseert netwerkbijeenkomsten voor
Omgevingsdiensten en gemeenten
“De zes milieukunde hogescholen, gezamenlijk opererend onder de naam HAFLOC organiseren een drietal netwerkbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten willen ze graag met u in gesprek over de wijze waarop zij maximaal aan kunnen sluiten bij uw wensen op
gebied van scholing en hoe een structurele samenwerking tot stand gebracht kan worden tussen de HAFLOC en het werkveld
Als samenwerkingsverband van de Nederlandse hoge scholen organiseerde Hafloconder meer een discussie bijeenkomst om te komen
tot een landelijke erkende lat voor de opleiding en cursussen binnen de kwaliteitscriteria. Het initiatief biedt mooie mogelijkheden om
te werken naar permanente educatie van het omgevingsrecht van alle VTH taken”

similar documents