HOOFDTITEL KAPITALEN

Report
PATIËNTGERICHT COMMUNICEREN
IN DE KLINISCHE VERLOSKUNDIGE SETTING
Bahareh Goodarzi, MSc & Drs. Linda Martin
Studiedag klinisch verloskundigen
Welkom!
Doel
Wat is patiëntgericht werken?
Drie tips
Even inkomen…
Wat is een keuzehulp?
A. Een beslissingsondersteuner
B. Helpt de patiënt bij het maken van een keuze
C. Helpt de klinisch verloskundige bij maken van
beleid
Nog even inkomen…
Bij het prenataal geven van informatie over “het
inleiden van de baring” is het passend:
A. Alles te vertellen wat belangrijk is
B. Gericht in te gaan op bepaalde
vragen/onderwerpen
C. Folders mee te geven en de volgende keer het
onderwerp te bespreken
Nog meer inkomen…
Gegeven: een geplande partus vaginale stuit
wordt een SC ivm ct pathologie.
De informatie over de SC:
A. Is in de prentale periode gegeven
B. Wordt op dat moment gegeven
C. Wordt naderhand gegeven
In de praktijk
Hoe kunnen beslissingen worden genomen
die invulling geven aan het zorgtraject?
Patiënt
Geleverde
zorg
Klinisch
verloskundige
Relatie klinisch verloskundige - patiënt
WIE HEEFT
CONTROLE? 
Bepaalt relatie
- Besluitvorming
- Communicatie
Bron: Roter 2000
Relatie klinisch verloskundige - patiënt
Bron: Koter 2010 en Makoul 2005
Waarom zouden we veranderen?
TNS NIPO voor de KNOV januari 2014
Ruim 90% van de zwangeren en vrouwen die net
bevallen zijn is zeer positief over de Nederlandse
verloskundige zorg.
Vele redenen, waaronder…
• Patiënt moet leven met uitkomsten van
beslissingen
• Maakt het werken leuker
• Maakt de zorg wellicht goedkoper
• Sluit meer aan op specifieke behoeften van
patiënten  hogere tevredenheid
Cave: SDM is geen doel maar middel!
Een voorbeeld: prenatale counseling
• Bij uitstek patiëntgericht, het is namelijk de kern
van waarlijk counselen
• Onderzoek 2013
• Wat kunnen we leren?
De zwangere wil…
• Informatie over onder meer:
Welke aandoeningen niet gevonden kunnen worden met PNS
Wat er gebeurt gedurende PNS
Waarom iemand wel / niet in aanmerking komt voor PNS
• Samen met haar partner uitgenodigd worden
• Advies krijgen om wel / of niet te testen
MAAR aan deze behoeften wordt onvoldoende voldaan
EN nulli en multi hebben andere behoeften
Tip 1
Antwoord vraag 1: B
Beslissingsondersteuning:
• Option grids (www.optiongrid.org)
• Fact sheets (KNOV: plaats van de bevalling)
• www.rivm.nl, www.prenatalescreening.nl
• Maken van een beslissingsbalans
Keuzehulpen:
www.kiesbeter.nl
www.anticonceptievoorjou.nl
Voorbereiding op gesprek: www.b-bewust.borstkanker.nl
Tip 2
Geen standaard verhaal
Top
Antwoord vraag 2: B
Tip 3
Het gesprek op een moment voeren zonder tijdsdruk
Antwoord vraag 3: A
Nog verwachtingen die uit moeten komen?
Samengevat
3 TIPS:
• Gebruik keuzehulpen en beslissingsondersteuners
• Inhoud gesprek afstemmen op zwangere
• Gesprek voeren op moment dat er tijd is
Contactgegevens:
Bahareh Goodarzi
Mail: [email protected]
Twitter: @BaharehGoodarzi
Linda Martin
Mail: [email protected]

similar documents