SUGNL PartechIT 20130911 Sitecore Item Web API en Mobile SDK 2

Report
Sitecore Item Web API
&
Mobile SDK
11 september 2013
Martijn van der Put
www.partechit.nl
Inhoud
• Sitecore Item Web Api
• Sitecore Mobile SDK
• Demo ParTech Blog Reader App
www.partechit.nl
Wat is de Sitecore Item Web API
• HTTP request
• Bewerken van content dmv item path, ID of
query
• Response in JSON formaat
www.partechit.nl
Installatie / configuratie
• Sitecore 6.5 update 5 of hoger
• Web API Package
– Sitecore.ItemWebApi.dll
– Sitecore.ItemWebApi.config
www.partechit.nl
Installatie / configuratie (2)
Site definitie uitbreiden in sitedefinitions.config
http://partech.local//item/v1/sitecore/shell%2Fsitecore%2Fcontent%2Fcorporate%2Fhome%2Fblog%2F2013%2F04%
2Fsitecore%207%20in%2Ddepth%20indexing%20mechanics?scope=s&…
www.partechit.nl
Installatie / configuratie (3)
Sitecore.ItemWebApi.config
• Definitie van een nieuw veld in de Security Editor
• Default zijn de lees rechten “denied”
www.partechit.nl
Query string parameters
• http://<host_name>/-/item/v1/?<query string params>
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
sc_itemid=
sc_itemversion=
sc_database=
language=
fields=
extractblob=1
payload=
scope=
query=
page= / pagezise=
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen
• Ophalen van items (HTTP Get)
– Op basis van item ID
http://<host_name>/-/item/v1/?sc_itemid={A60ACD61-A6DB-4182-8329C957982CEC74}
– Query:
http://<host_name>/-/item/v1/?query=/sitecore/content/*
– item path:
http://<host_name>/-/item/v1/sitecore/content/home
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen (2)
JSON result
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen (3)
Aanmaken nieuwe items
• HTTP Post
• Querystring parameters:
– template
– name
OF
– BranchID
http://<host_name>/-/item/v1/sitecore/Content/Home?
name=MyItem&template=Sample/Sample Item&sc_database=master
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen (4)
Items bewerken
• HTTP Put
• HTTP Request header:
Content-Type=application/x-www-formurlencoded
• Url aanmaken nieuwe items uitbreiden
– <fieldName1>=<fieldValue1>&<fieldName2>=<fieldValue2>&<fieldNameN>=<fieldValueN>
– <fieldID1>=<fieldValue1>&<fieldID2>=<fieldValue2>&<fieldIDN>=<fieldValueN>
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen (5)
Item verwijderen
• HTTP Delete
• Heeft invloed op alle items in de scope
• Response toont aantal verwijderde items + ID
www.partechit.nl
Mogelijke item bewerkingen (6)
Media items aanmaken
• HTTP Post
• HTTP Request header
Content-Type=multipart/form-data
• Scope wordt niet gebruikt
• Context item is parent
www.partechit.nl
Special requests
• GetRenderingHtml
- sc_database
- renderingId
- sc_itemId
•
http://<host_name>/<webapi_hook>/<special_request_hook>/<action_name
>[?<optional_parameters>]
•
http://<host_name>/-/item/v1//actions/GetRenderingHtml?sc_database=master&language=en
&renderingId={493B3A83-0FA7-4484-8FC94680991CF743}&sc_itemid={110D559F-DEA5-42EA-9C1C8A5DF7E70EF9}&a=1&b=2&c=3
www.partechit.nl
Uitbreidbaarheid
• Item Web Api functies gebruiken pipelines
• Pipelines zijn uit te breiden of toe te voegen
www.partechit.nl
Wanneer te gebruiken
• Vanuit andere applicaties content tonen of
bewerken
• Mobile Apps
-> directe aanroep
-> via Sitecore Mobile SDK
www.partechit.nl
Item Web API vs Sitecore Visual Service
Item Web Api
Visual Service
overlap
HTTP request
SOAP
Uitbreidbaarheid door pipelines override
of eigen pipelines toevoegen
Uitbreidbaarheid door nieuwe
webservice* of huidige service overriden
Uitgebreidere authorisatie mogelijk
Standaard Sitecore authorisatie
Sitecore query
Item ID
www.partechit.nl
Sitecore Mobile SDK
www.partechit.nl
Wat is de Mobile SDK
• Framework iOS based applicaties
• Server: Item Web Api
• Client: SitecoreMobileSDK.framework met
Objective-C Api
www.partechit.nl
Benodigdheden
• Sitecore 6.5 (update-5) of later
• Sitecore Item Web Api
• Sitecore Mobile SDK framework bundle
• OS X met Xcode software
www.partechit.nl
Installatie / Configuratie
• Item Web Api
• Framework bundle toevoegen
• Linken van extra Frameworks
• Linken van extra libraries
www.partechit.nl
4 soorten apps
• Embedded Browser
– “inframen” mobiele website variant
• Item Web Api
– Native objective-C code icm Sitecore Mobile SDK Framework
• Hybrid
– Combinatie embedded browser en Native objective-C
• Custom approach
– met eigen Objective-C Api
www.partechit.nl
Communicatie SDK <> Item Web API
www.partechit.nl
ParTech Blog Reader app
www.partechit.nl
Datacontroller
www.partechit.nl
Code explanation
• Ophalen van een lijst met blogItems (titel, datum, introductie, tekst, auteur)
• SCApiContext
www.partechit.nl
Code explanation (2)
• SCAsyncOp block
request
callback
www.partechit.nl
Code explanation (3)
• SCItem object
www.partechit.nl
Code explanation (4)
• Veld uitlezen uit target-item
www.partechit.nl
Code explanation (5)
• Result object vullen
www.partechit.nl
Code explanation (6)
• Item aanmaken
www.partechit.nl
Code explanation (7)
• Item aanmaken en bewerken
www.partechit.nl
Caching en Request merging
• Hergebruik van items indien in de cache
• Sitecore query altijd gelezen uit backend
• SCItemsReaderRequestIgnoreCache flag
• Mergen van requests: aantal calls verminderd
www.partechit.nl
Andere mogelijkheden Mobile SDK
•
•
•
•
•
Ophalen van paged items
Verwijderen van items
Uploaden van Media Files
Html ophalen van Renderings
Analytics integratie
www.partechit.nl
Korte demo
www.partechit.nl
Nuttige resources
• iOS Developer Library
http://developer.apple.com
• Sitecore GitHub
https://github.com/Sitecore/sitecore-ios-sdk
• Alexander Dodatko
Developer Sitecore Mobile Team
www.partechit.nl
Conclusie
www.partechit.nl
Mail: [email protected]
Twitter: @Martijnvdput
www.partechit.nl

similar documents