De actualiteit in de GGZ-NL

Report
Prof. Dr. Jan Derksen
www.jjlderksen.com
 Wat
is een ziekte? In de geneeskunde, in de
psychiatrie en psychologie.
 Ziekte versus stoornis.
 Ben je in de GGZ ziek, gestoord of gek?
 Wanneer is een kind of jongere ziek?
 Wat
is dat psychisch?
 Is dat ook lichamelijk?
 Zijn we ons brein?
 Is dit ook sociaal en cultureel?
 Over de ontwikkeling van onze
intrapsychische architectuur
 Tussen biologie en cultuur in
 Het object van de studie in de psychologie
 Wat
is psychodiagnostiek?
 Gaat dat altijd vooraf aan behandeling?
 Wat heeft dit met de DSM te maken?
 Wat brengt de DSM-5 ons?
 Wat wordt er met een DBC bedoeld?
 Wat is een zorgpad?
 Een classificatie versus het levensverhaal
 Het
verschil tussen psychiatrische
behandeling en psychologische behandeling
 Cognitieve gedragstherapie versus andere
vormen zoals cliëntgerichte en
psychodynamische psychotherapie
 Hoe werkt dit bij kinderen en jongeren?
 Eerstelijn
versus tweedelijn
 Generalistische basis GGZ
 Specialistische GGZ
 Hoe werkt dit?
 Internaliserende
en externaliserende
problemen
 Angst en depressie bij jongeren
 Gedragsproblemen
 Adhd
 Autisme spectrum
 Overdiagnostiek en behandeling?
 Relatie
tot de huisarts
 Welke disciplines zijn verder relevant?
 Strategieën voor de gemeenten
 Financiering
 Toekomst
 http://www.discura.nl/auteurs/prof-dr-jan-
derksen/ggz-instellingen-behandelenneurose-met-neurose
 http://www.socialevraagstukken.nl/site/201
4/02/28/ggz-instellingen-kiezen-voorcontrole-in-plaats-van-genezing/
 Terug
naar normaal door Allen Frances
 De DSM-5 voorbij door Jim van Os
 Zijn we wel narcistische genoeg? door Jan
Derksen

similar documents