Klik hier voor de Powerpoint-presentatie van Royal - CB-NL

Report
CB-NL use-case B&U
Leo van der Geest
VDC/BIM Consultant
27 november 2014
CB-NL use-case B&U
Koppeling
Programma van Eisen
&
3D model
2
CB-NL use-cases | 27 november 2014
3
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Het proces…
Ruimte en functie
discussie…
Welke vragen stel je in
een PvE?
Standaardisatie…
Wederzijds
begrip
Welke informatie wil je
doorzetten?
4
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Dwingend of vrij…
Werken naar
één taal…
Programma van Eisen

5
Functionele specificaties ingang Museum
 Ingang
 Garderobe
 Kassa
 Info balie
 Entree
 Toiletten
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Toiletten functioneel specificeren



6
Entree verwerkt 50 personen per uur
50% mannen, 50% vrouwen
Regels voor toiletbezoek in een entree ruimte
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Toiletten functioneel specificeren
7



Entree verwerkt 50 personen per uur
50% mannen, 50% vrouwen
Regels voor toiletbezoek in een entree ruimte

CB-NL concepten
 Sanitaire ruimte
 Acties
 Urineren
 Wassen
 Ontlasten
 Objecten
 Urinoir
 Wasbak
 Toilet
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Herentoilet
3x urineren
2 x ontlasten
Herentoilet
5 toiletten
3D model

8
Ruimte definiëren
 Plaatsen objecten
 Toiletpot
 Toilet
 Urineren
 Ontlasten
 Sanitaire ruimte
 Urinoir
 Urinoir
 Urineren
 Sanitaire ruimte
 Wastafel
 Wasbak
 Wassen
 Sanitaire ruimte
CB-NL use-cases | 27 november 2014
Een toilet in een ruimte bepaalt
dat dit een sanitaire ruimte is.
Informatie stroom…
Objecten conform CB-NL
• Entree verwerkt 50
personen per uur.
• 50% mannen, 50%
vrouwen.
• …….
3D model
• Sanitaire ruimte
• Toilet
• Urinoir
• Wasbak
PvE
Acties conform CB-NL
9
CB-NL use-cases | 27 november 2014
…..
Het gebruik van de CB-NL…

Geen vervanging van bestaande talen


bijvoorbeeld naar opdrachtgever
Het verbind bestaande talen

Wederzijds begrip

Het levert geen star systeem op

Het levert wel een logisch systeem op

verificatie en optimalisatie, binnen en tussen
projecten.
10
CB-NL use-cases | 27 november 2014
11
CB-NL use-cases | 27 november 2014

similar documents