PowerPoint-presentatie - KwaliteitsKring Twente

Report
Risicomanagement in projecten
De RISMAN-methode
Emiel Mulder
17-09-2013
Inleiding
•
•
•
•
•
Risico’s in projecten
Waarom risicomanagement?
Risicobewustzijn
RISMAN
Aandachtspunten
Metafoor
Een project is als een zeiltocht naar bijv. Amerika
Zeiltocht
Project
• Uniek
• Uniek
• Kaders
• Kaders
• Begin en eind
• Begin en eind
• Onverwachte
gebeurtenissen
• Onverwachte
gebeurtenissen
Potentiële risico’s
Onderweg doen zich onverwachte gebeurtenissen voor
Wat te doen met deze risico’s
•
•
•
•
Risicoaversie
Mensen praten niet graag over risico’s
Hopen dat risico zich niet voordoet
Verschillende werkwijzes omtrent beheren
van risico’s
Ontbreken van uniforme en
systematische aanpak van risico’s
Risicomanagement
• Een systematisch en cyclisch proces
om risico’s die de uitvoer van projecten
bedreigen in kaart te brengen en te
beoordelen, om zo beheersmaatregelen
te nemen met betrekking tot
risicoreductie, risico-overdracht en
risicofinanciering.
Doel risicomanagement
• Vroegtijdige inventarisatie van potentiële
risico’s
• Verkrijgen van inzicht in een risico, dit
bevordert het maken van goede keuzes voor
beheersmaatregelen
• Verminderen van en het beheersen van
potentiële risico’s
• Beheersbaarheid projecten, realiseren van
doelen
Risicomanagement = cyclus
1. Doelstelling risicoanalyse
2. Risico-inventarisatie
3. Beoordelen risico’s
4. Beheersmaatregelen
5. Monitoren
6. Evaluatie en rapportage
Risicobewustzijn
• Van risicoaversie naar een gestructureerde
proactieve risicobenadering
• Risico’s in projecten bewust nemen
• Niet doorslaan in risico-inventarisatie
• Naast risico’s ook kijken naar kansen
De RISMAN-methode
Historie:
- Rijkswaterstaat start in 1992 met PRI
- 1995 / 1996  Project Risman
- 1997  Project Risman2
De RISMAN-methode
Samenwerkingsverband:
- Gemeentewerken Rotterdam
- ProRail
- RWS Bouwdienst
- RWS Directie Zuid-Holland
- TU Delft
- Twynstra Gudde
Soorten risico’s
Benadering vanuit 7 RISMAN-brillen:
Technisch/uitvoerend
Juridisch/wettelijk
Organisatorisch
Politiek/bestuurlijk
Financieel/economisch
Ruimtelijk/geografisch
Sociaal/maatschappelijk
Risicomanagement = cyclus
1. Doelstelling risicoanalyse
2. Risico-inventarisatie
3. Beoordelen risico’s
4. Beheersmaatregelen
5. Monitoren
6. Evaluatie en rapportage
Herijken van de risico’s:
- Periodiek
- Gebeurtenis
De uitvoering
Aandachtspunten
-
Houd het praktisch
Kwalificeren van de risico’s
Koppeling met andere systemen
Onderdeel van alle projectdocumenten
Tijd en planning zijn vaak standaard
agendapunten; risico’s ook!
[email protected]
www.vechtdaladvies.nl

similar documents