Regionale CBS statistieken - Martine de Mooij en Remco Kaashoek

Report
Regionale CBS Statistieken
Symposium Staat van Zuid-Holland
Martine de Mooij en Remco Kaashoek
Inhoud
1. Regionale statistieken: waar beschikbaar?
• www.cbs.nl
• Statline
• CBS in uw buurt
2. Maatwerk onderzoek
2
Regionale statistieken CBS
Publicaties
3
Regionale statistieken CBS
Themapagina Nederland Regionaal
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederlandregionaal/nieuws/default.htm
4
Regionale statistieken CBS
Statline
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentraleoverheden/links-el/regionaal-overzicht.htm
5
Regionale statistieken CBS
CBS in uw buurt
6
Regionale statistieken CBS
Google Earth
7
Maatwerk onderzoek
Waarom?
Meer mogelijk dan wat het CBS vanuit werkprogramma
publiceert
8
Maatwerk onderzoek
Voorwaarden
–
–
–
–
–
Aanvullend onderzoek
Betaald onderzoek
Geen beleidsmatige uitspraken en geen voorspellingen
Geen onthulling over personen of bedrijven
Altijd publiceren op www.cbs.nl/cvb
9
Maatwerk onderzoek
Werkwijze
10
Maatwerk onderzoek
Thema’s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Economie
Arbeid
Sociale zekerheid
Gezondheid
Onderwijs
Woningmarkt
Bevolking
Criminaliteit
Cultuur
Nederland regionaal
11
Maatwerk onderzoek
Eindproducten - Tabellen
12
Maatwerk onderzoek
Eindproducten - Dashboard
13
Maatwerk onderzoek
Eindproducten - Kaarten
14
Maatwerk onderzoek
Eindproducten - Rapporten
15
Links
Themapagina Nederland regionaal
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/nieuws/default.htm
Overzicht regionale indeling Statline tabellen
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/links-el/regionaal-overzicht.htm
Centrum voor Beleidsstatistiek
www.cbs.nl/cvb
16
Vragen?
[email protected]
17

similar documents