Wereld 3 Model - Springtij Forum 2015

Report
Young meet the Elders
Tammo Oegema
13 november 2013
YME 13nov14
www.imsa.nl
World 3 model:
- De wereld zit vol met terugkoppelingen
- Enkelvoudige oplossing zorgt voor nieuwe problemen elders
De ontwikkelingen van
de globale entiteiten
hangen samen
TESTTTTT
De productie is
gekoppeld aan :
• bevolking,
• voedsel,
• vervuiling,
• grondstoffen,
• productiekapitaal
www.imsa.nl
2
WORLD3-MODEL CLUB VAN ROME
• MIT, jaren ‘70; Meadows, 2004
• Scenario’s, geen voorspellingen
• Uitvoerig gevalideerd
• Business as usual-scenario:
doorschieten en ineenstorten rond
2050
• Duurzaam scenario: stabilisatie, mits:
• landbouwproductiviteit : +++
• erosie / vervuiling / CO2 : --• bevolking : o (/ -)
• efficiency /techn. doorbraken : +++
• consumptiepatronen : ∆∆
• recycling : ++++
www.imsa.nl
3
Business As Usual
Doorschieten en ineenstorten rond 2050
Planbureau voor de
Leefomgeving (2009):
De wereld is ‘on track’
met BAU scenario
Turner (2013): de
wereld is nog steeds ‘on
track’ met BAU scenario
www.imsa.nl
4
DE SCENARIO’S UIT GRENZEN AAN DE GROEI
Standaard
scenario
BAU
= scenario 2
Scenario 1
technologische ontwikkeling
Met dubbele
grondstoffen
3: bestrijd
vervuiling
4: vergroot
landbouwopbrengsten
7: max
mensen
8: max
goederen
prod
6 : materiaalefficiency
Technologie
= scenario 6
Scenario 2
socio-culturele ontwikkeling
Limits to
Growth,
1972
5: erosiebestrijding
The 30-year update,
2003
www.imsa.nl
9: all
together
Duurzaam
= scenario 9
LangetermijnHavenvisie
Rotterdam
5
Duurzaam scenario : stabilisatie
 erosie
 landbouwproductiviteit
 bevolking
/
 CO2
 efficiency /techn. doorbraken
 consumptiepatronen :
/
www.imsa.nl
6
= Scenario Limits to Growth
= J. Randers “2055”
= F4 / F10 Efficiency-revolutie
= onderdeel van
circulaire economie
Standaard
scenario
= Boost
BAU
Scenario 1
technologische ontwikkeling
Met dubbele
grondstoffen
3: bestrijd
vervuiling
4: vergroot
landbouwopbrengsten
7: max
# mensen
8: max
stuff prod
5: erosiebestrijding
Technologie
Scenario 2
socio-culturele ontwikkeling
Limits to
Growth,1972
6: materiaalefficiency
www.imsa.nl
The 30-year
update,2003
9: all
together
Duurzaam
Langetermijn-Havenvisie
Rotterdam
Omgezet naar strategie voor de Rotterdamse haven
Resultaten voor de doorvoer in Rotterdam tot 2040
Business As Usual
Technologie-scenario
Duurzaam
Overslag Rotterdamse haven
in drie scenario’s
www.imsa.nl
8
Omgezet naar strategie voor de Roterdamse haven
Resultaten voor de doorvoer in Rotterdam tot 2100, (
zonder transitie )
Duurzaam
Technologie-scenario
Business As Usual
Europa heeft desondanks een relatief goede positie,
kan zich voorbereiden op zowel het niet- als het wel-duurzame scenario en daar tussenin,
mits echt slim wordt omgegaan met beschikbaar menselijk, natuurlijk en economisch
kapitaal
www.imsa.nl
9
Omgezet naar strategie voor de Roterdamse haven
Industriële transitie Rotterdamse haven
Port of Rotterdam, Havenvisie 2030
10
www.imsa.nl
10
Omgezet naar strategie voor de Roterdamse haven
Toegevoegde waarde
Volume op- en overslag
ONTWIKKELING NAAR
GRONDSTOFFENKNOOPPUNT
Toegevoegde
waarde
Use & Reduce
Recycle & Replace
2040
2010
Aandeel toegevoegde waarde uit recycle & replace stijgt
Legenda: linker as = volume overslag, zwart; rechter as = toegevoegde waarde, groen
www.imsa.nl
11
Klimaatverandering
Financiële crisis
Geopolitieke ruzie
Extremen E-prijs
Econ. ongelijkheid
Falen internat. orde
Zoetwatervoorziening
Chronische ziektes
Corruptie
Overstromingen
Stormen en Cyclonen
Verlies Biodiversiteit
Demografische ontw
IMPACT
mrd $
World
Economic
Forum
2012
Kans van
optreden
www.imsa.nl
12

similar documents